SUBIECTE ŞI BAREME COMPER MATEMATICA: Cum se rezolvau testele pentru fiecare clasă

Publicat: Luni, 30 Ianuarie 2017 16:47 // Actualizat: Luni, 30 Ianuarie 2017 16:47 // Sursa: romaniatv.net

SUBIECTE ŞI BAREME COMPER MATEMATICA: Grilele de raspunsuri pentru elevi sunt disponibile pe site-ul Comper, in contul fiecarul mentor, dupa finalizarea inscrierii.

 

SUBIECTE ŞI BAREME COMPER MATEMATICA: 
 

Examenul s-a susţinut în unităţile şcolare de stat şi private, la nivel de clasă sau grupuri de clase, în afara programului obligatoriu.

NU S-A PERCEPUT TAXE DE ÎNSCRIERE ŞI PARTICIPARE pentru elevi şi cadre didactice.

Elevii înscrişi la Etapa judeteana I sunt înscrişi automat şi la Etapa judeteana II.

Pentru Etapa judeteana II vor fi înregistraţi numai elevii care participă pentru prima dată la concurs (nu au partici pat ş i la Etapa judeteana I ). Pentru etapa naţională înscrierea în concurs se face în mod automat de către Organizator şi va fi comunicată participanţilor odată cu afiş area rezultatelor de la Etapa judeteana II. La această etapă naţională concurează primii 500 de elevi erarhizaţi în funcţie de punctajele cumulate obţinute la paşii anteriori, pentru fiecare clasă de studiu şi pentru fiecare disciplină de concurs.

Fiecărui participant la etapa naţională i se va aloca un cont și o parola de acces la proba on-line de concurs, cu care va accesa site-ul www.concursurilecomper.ro.

Conturile și parolele elevilor vor fi afișate în conturile mentorilor organizatori, aceștia având obligaţia de a le comunica elevilor participanţi. Conturile şi parolele vor fi valabile numai pe perioada desfăşurării concursului. Organizatorul nu este răspunzător de eventualele defecţiuni tehnice de accesare a site-ului şi care aparţin participantului.

  • Care sunt îndatoririle mentorului înainte şi în timpul concursului?

Mentorul prezintă elevilor, precum şi directorului unităţii şcolare, Regulamentul de desfăşurare a concursului precum şi sistemul de premiere. Mentorul oferă părinţilor sau tutorilor informaţii legate de desfăşurarea concursului. Mentorul ia cunoştinţă de intenţia părinţilor de participare a elevilor la concurs şi înscrie participanţii doritori în concurs conform Regulamentului.

Mentorul face cunoscute participanţilor modelele de teste de tip Comper publicate pe site-ul www.concursurilecomper.ro în secțiunea PLATFORMA DE ÎNVĂȚARE –> ARHIVĂ SUBIECTE.

Mentorul face cunoscut participanţilor faptul ca subiectul propriu- zis de concurs va fi un test la prima vedere. Mentorul distribuie elevilor, înaintea începerii probei de concurs, GRILELE PENTRU RASPUNSURI pe care le-a descărcat din timp de pe site-ul www.concursurilecomper.ro.

Mentorul care a înscris elevi de la clasele I -VIII:

- detaliază concurenţilor modalitatea de rezolvare a subiectului şi de completare a grilelor de raspuns.

- face cunoscut participanţilor faptul că grila de concurs se va completa citeţ, vizibil, fără ștersături.

- se va asigura că toți participanţii folosesc numai grilele de răspunsuri descărcate de pe site-ul www.concursurilecomper.ro.

Mentorul care a înscris elevi de la clasa pregătitoare se va asigura ca elevii să aibă asupra lor, în ziua concursului: fișa de concurs, pix cu pastă albastră, creioane colorate, carioci. Mentorul, cu acordul conducerii şcolii, va stabili la liberă alegere ora de desfăşurare propriu-zisă a concursului, pe care o va comunica din timp participanţilor şi o va afişa la avizierul şcolii.

Ce trebuie să facă mentorul după încheierea concursului?

La încheierea concursului mentorul preia grilele de concurs pentru răspunsuri / fișele elevilor de la clasa pregătitoare și le depune la secretariatul școlii într-un plic sigilat pe care va înscrie clasa, disciplina de concurs și numele mentorului.

După concurs mentorul va descărca din contul său de mentor de pe site-ul www.concursurilecomper.ro baremele de corectare pe care le va prezenta directorului unităţii.

EVALUAREA RĂSPUNSURILOR conform baremului de corectare se va face de către o comisie formată din mentor, un coleg de catedră, directorul unităţii de învăţământ și un reprezentant al părinţilor desemnat de comitetul de părinţi.

Dupa încheierea procesului de evaluare, fiecare mentor va intra pe site-ul www.concursurilecomper.ro în contul propriu, unde va putea introduce rezultatele obţinute de elevi, accesând pagina Adăugare punctaje elevi corespunzătoare concursului susţinut, ediției și etapei curente.

Fiecare mentor trebuie să introducă rezultatele elevilor de la clasa pregătitoare în termen de maxim 10 zile de la data desfășurarii concursului. Rezultatele elevilor se vor afișa pe site-ul concursului pe măsura introducerii rezultatelor de către mentori și vor putea fi vizualizate în pagina Rezultate elevi din meniul principal al mentorului.

Neintroducerea rezultatelor elevilor face imposibilă descărcarea adeverinţelor și diplomelor de participare la concurs pentru mentori și celelalte cadre didactice organizatoare. Dupa încheierea fiecărei etape de concurs mentorul va înmâna fiecărui elev participant subiectele de concurs și grila de răspunsuri care vor constitui parte a portofoliului elevului.

Subiecte de concurs şi grilele de răspuns

Pentru Clasa Pregătitoare:

Concursul propune copiilor completarea unei fișe de activităţi integrate (inter - și transdisciplinare), cu 9 itemi formulaţi în așa fel încât să corespundă din punct de vedere al curriculum-ului clasei pregătitoare, precum și nivelului de programă corespunzător fiecărui semestru.

La ora când începe concursul, mentorul va distribui fiecărui copil fișa de concurs completată cu numele copilului și, fără a depăși timpul de concurs indicat pe fișă, va citi întrebările pe rând, asigurându-se că acestea au fost înţelese și va aștepta copiii să rezolve cerinţele de la fiecare punctal fișei, procedând astfel până la sfârșitul testului.

Este recomandabil ca toţi copiii să termine testul. Fișele de concurs sunt color, cu un design plăcut, ilustraţii semnificative și vizibile, cu indicaţii clare pentru răspuns, astfel încât ajutorul mentorului va fi minimal.

Pentru Clasele I -VIII: 

Subiectele de concurs pentru Etapa judeteana I şi Etapa judeteana II vor conţine un număr de 18 întrebări. Continuţul acestor teste va fi structurat pe două nivele de învăţare diferenţiată şi progresivă:

  • STANDARD ( 16 întrebări) – cu grad de dificultate mediu, conform standardelor prevăzute de programele școlare
  • EXCELENŢĂ ( 2 întrebări) – cu grad de dificultate specific olimpiadelor școlare, atât pentru secţiunea COMPER -MATEMATICĂ, cât şi pentru secţiunea COMPER- LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Subiectul de concurs pentru etapa naţională va conține 18 întrebări și va fi structurat pe două nivele de învăţare diferenţiată şi progresivă :

  • STANDARD ( 16 întrebări) – cu grad de dificultate mediu, conform standardelor prevăzute de programele școlare
  • EXCELENŢĂ ( 2 întrebări) – cu grad de dificultate specific olimpiadelor școlare, atât pentru secţiunea COMPER - MATEMATICĂ, cât şi pentru secţiunea COMPER - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. Subiectul va fi unic şi va fi făcut cunoscut odată cu începerea desfăşurării probei în sistem on -line.

Cum aflăm subiectele de concurs propriu-zise?

Subiectele de concurs propriu- zise (câte unul pentru fiecare disciplină de concurs) vor fi postate pentru descărcare pe site-ul www.concursurilecomper.ro în seara dinaintea concursului la ora 20 şi ele pot fi vizualizate şi descărcate numai de către mentor. Mentorul are obligaţia să facă cunoscut subiectul de concurs la ora fixată pentru concurs. Subiectele vor deveni publice (prin afişare pe site) numai după susţinerea etapei de concurs.

Comenteaza // Vezi comentarii
Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe   facebook facebook sau  twitter twitter.
1
EUR
4.6485
RON
14 Dec
noapte -3 °
zi 2 °
Ultimele joburi adaugate
24 H