Protestatarii ţi-au vandalizat maşina sau magazinul? Cum te poate despăgubi Statul

Află cum poţi fi despăgubit de Stat, în cazul în care nu ţi-ai asigurat bunul vandalizat în urma protestelor sau în cazul în care asiguratorul refuză să acopere avariile produse maşinilor sau altor bunuri distruse de protestatari, ca urmare a excluderii din poliţă a cazurilor de revolte.

19 ian. 2012, 11:53

Avocata Adelina Şomoiag, Associate la firma de avocatură Pachiu şi Asociaţii, vă spune paşii pe care trebuie să-i urmaţi ca să vă recuperaţi dauna survenită pe fondul protestelor din ultimele zile.

Răspunsul scurt: recuperarea daunei, în caz de revoltă/proteste se poate face în baza legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, în care sunt reglementate situaţiile în care Statul Român poate acorda “compensaţii financiare” pentru victimele unor infracţiuni.

Potrivit acestei legi, cuantumul compensaţiilor financiare pentru prejudiciile suferite prin distrugerea bunurilor ca urmare a infracţiunilor de violenţă  este echivalent cu 10 salarii de bază minime brute pe ţară, stabilite pentru anul în care victima a formulat cererea de compensaţie financiară (700 de lei – salariul minim brut pe ţară garantat în plată în 2012).

În cazul în care persoana vătămată a obţinut o despăgubire parţială de la făptuitor (când acesta este cunoscut) sau de la asigurator, aceste sume vor fi scăzute obligatoriu din cuantumul compensaţiilor financiare, reglementat de Legea 211/2004.

Atenţie însă! Pentru a beneficia de prevederile acestei legi este imperativ să parcurgeţi următoarele etape şi să întruniţi condiţiile descrise mai jos:

  1. Primul pas constă în sesizarea organului de cercetare penală cu o plângere prin care este descrisă vătămarea care vi s-a cauzat prin infracţiune. Conform acestei legi, o astfel de plângere trebuie să fie depusă în termen de 60 de zile de la data săvârşirii infracţiunii. Plângerea poate fi depusă la secţia de poliţie în raza căreia s-a săvârşit fapta sau la secţia de poliţie în circumscripţia căreia domiciliază persoana vătămată.
  2. Prejudiciile materiale suferite trebuie să rezulte din distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a bunurilor victimei ori din deposedarea acesteia prin săvârşirea infracţiunii.
  3. Ulterior demarării procedurii penale, în situaţia în care făptuitorul este cunoscut, este esenţial ca persoana vătămată să solicite recuperarea pagubei de la învinuit/ inculpat. O astfel de cerere se poate face în tot cursul urmăririi penale sau în instanţa de judecată, până la citirea actului de sesizare.
  4. După ce s-a finalizat procesul penal, fie printr-o hotărâre definitivă a instanţei de judecată, fie prin ordonanţa procurorului, victima trebuie să declanşeze o nouă acţiune la Tribunalul în a cărei circumscripţie persoana vătămată îşi are domiciliul, care să aibă drept obiect acordarea compensaţiilor financiare, conform dispoziţiilor Legii nr. 211/2004. Hotărârea este atacabila cu recurs la Curtea de Apel, în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii.

Din momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti, banii vor fi primiţi în termen de 15 zile, suma fiind asigurată de compartimentele financiare ale Tribunalelor.

Dispoziţiile Legii nr. 211/2004 se aplica şi dacă făptuitorul este necunoscut, caz în care cererea pentru acordarea compensaţiilor trebuie formulată de persoana vătămată în termen de 3 ani de la data suferirii prejudiciului.

În cazul în care făptuitorul este cunoscut, cererea pentru acordarea compensaţiilor financiare se prescrie într-un termen de 1 an de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti/ordonanţei Parchetului.

Avocata Adelina Şomoiag sublinează faptul că cererea pentru acordarea compensaţiilor financiare este scutită de plata taxelor de timbru, în ambele cazuri antemenţionate.


loading...