ADMITERE LICEU 2019 edu.ro: Ce pot să facă toţi candidaţii pentru a nu-şi strica media de admitere. Descarcă FIŞĂ ADMITERE LICEU 2019

Fișa înscriere la admiterea la liceu pentru anul școlar 2019-2020 a fost publicată de inspectoratele școlare județene, iar aceasta conține elemente noi față de fișa de înscriere la admiterea la liceu pentru 2018-2019. A fost introdusă printr-un ordin al Ministrul Educației posibilitatea ca rezultatul probei la limba și literatura maternă să fie opțional în calculul mediei de admitere la liceu. Dacă bifează această opțiune, elevii nu se pot înscrie în clasele cu predare în limba maternă respectivă.

05 mart. 2019, 08:28
ADMITERE LICEU 2019 edu.ro: Ce pot să facă toţi candidaţii pentru a nu-şi strica media de admitere. Descarcă FIŞĂ ADMITERE LICEU 2019

Printr-un articol introdus pe 13 septembrie 2018 de Ordinul 4829/2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019 – 2020, candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă şi au susţinut evaluarea naţională la limba şi literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă (art. 6).

În fișa de înscriere pentru admiterea în clasa a IX-a apare astfel un câmp distinct care poate fi bifat sau lasat așa, în funcție de preferințele candidatului. Potrivit ordinului citat, ”părinţii sau reprezentanţii legali ai acestor candidaţi completează o declaraţie, semnată de părinte sau reprezentant legal şi de candidat, care însoţeşte fişa de înscriere în vederea repartizării computerizate. Aceşti candidaţi, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea naţională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă şi literatură maternă, nu pot fi înscrişi în învăţământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităţilor naţionale.”

Ce alte modificări mai are Fișa de înscriere la admiterea în liceu 2019:

 • Potrivit Fișei de înscriere la admiterea în liceu 2019 inițiala tatălui a trebui completată cu două litere (probabil pentru deosebirea candidaților cu nume identice – deși este folosit oricum Codul Numeric Personal)
 • Apare opțiunea luării în calcul sau nu, în media de admitere, a notei de la proba de limba și literatura maternă
 • Din cauza acestei opțiuni, apar o serie de câmpuri pe care candidații le au de completat:
 1. media generală la Evaluarea Națională pentru matematică și română
 2. media generală stabilită în baza mediei claselor V-VIII și media generală obținută la Evaluarea Națională luând în calcul nota la limba română și matematică
 3. media generală la EN obținută la matematică, limba română și limba maternă
 4. media generală stabilită în baza mediei claselor V-VIII și media generală obținută la Evaluarea Națională luând în calcul nota la limba română, lima maternă și matematică

 

 • Numărul de ștampile și semnături ale directorului au fost semnificativ reduse – de la 7 în 2018, la una singură în 2019

Pentru admitere numărul opțiunilor posibile a rămas același pentru o fișă de înscriere: 287 de coduri ale specializărilor pot fi scrise de către elev.

Repartizarea computerizată la liceu va avea loc pe 12 iulie 2019. Ministerul Educației a publicat calendarul de admitere la liceu 2019. Elevii de clasa a VIII-a vor completa fişele de înscriere la liceu în perioada 3 – 7 iulie, după ce vor afla ce rezultate au obținut la Evaluarea Națională 2019.

 • Absolvenții de clasa a VIII-a își vor exprima opțiunile către licee și le vor consemna pe fișele de înscriere, în ordinea pe care o doresc, împreună cu părinţii și diriginţii de la clasă
 • Admiterea la liceu se realizează pe baza notelor de Evaluarea Națională și din clasele V-VIII
 • Elevii de clasa a VIII-a vor afla rezultatele la Evaluarea Națională 2019 pe 29 iunie

Calendar admitere la liceu 2019

3 – 7 iulie 2019 Elevii de clasa a VIII-a vor completa fişele de înscriere la liceu
4 – 8 iulie 2019 Elevii și părinții verifică fişele de înscriere la liceu și corectează eventualele greşeli în baza de date computerizată
12 iulie 2019 Repartizarea computerizată la liceu a absolvenţilor clasei a VIII-a

Media de admitere la liceu, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la Evaluarea Naţională (contează în proporție de 80%), şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a (20%).

Sursa: edupedu.ro


loading...