Admitere liceu 2021. Fişa de înscriere, trimisă școlilor de Comisia Națională de Admitere. Cine sunt elevii care o completează primii DOCUMENT

Admitere liceu 2021. Comisia Naţională de Admitere a trimis şcolilor fişa de înscriere pentru admiterea la liceu. Elevii care dau probele de limbă modernă sau maternă trebuie să o completeze primii

09 mart. 2021, 12:17
Admitere liceu 2021. Fişa de înscriere, trimisă școlilor de Comisia Națională de Admitere. Cine sunt elevii care o completează primii DOCUMENT
Admitere liceu 2021. Fişa de înscriere, trimisă școlilor de Comisia Națională de Admitere.

Admitere liceu 2021. .Comisia Națională de Admitere a transmis tuturor școlilor modelul fișei de înscriere în clasa a IX-a din anul școlar 2020-2021.

Admitere liceu 2021. Cine sunt elevii care o completează primii fişa se înscriere

Potrivit calendarului aprobat încă din 31 august 2020, admiterea la liceu începe pe 19 mai, cu eliberarea de către școli a anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini.

Fisa Admitere Liceu 2021 by Loredana Bruma on Scribd

Calendar admitere la liceu 2021

Probele de aptitudini

24-25 mai 2021     Înscrierea pentru probele de aptitudini

26-28 mai 2021     Desfășurarea probelor de aptitudini

31 mai 2021          Rezultatele de la probele de aptitudini / Depunerea contestațiilor

4 iunie 2021          Rezultatele finale de la probele de aptitudini

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

24-25 mai 2021      Înscrierea candidaților la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

26-28 mai 2021      Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

31 mai 2021           Rezultatele de la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă / Depunerea contestațiilor

4 iunie 2021           Rezultatele finale

Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

24-25 mai 2021      Înscrierea candidaților la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

26-28 mai 2021      Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

31 mai 2021           Rezultatele de la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă / Depunerea contestațiilor

4 iunie 2021           Rezultatele finale

Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în liceele de masă

8 februarie 2021       Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională emis de Centru Județean/al Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului

8 februarie 2021        Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentant legal la școala de proveniență a certificatului de orientare școlară și profesională emis de CJRAE/CMBRAE, în vederea înscrierii

10 mai 2021               Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații elevi cu CES (1-2 locuri/fiecare clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare).

12 aprilie – 18 iunie 2021   Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile distinct alocate

8-9 iulie                     Completarea opțiunilor în fișele de înscriere

12 iulie                      Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES și comunicarea rezultatelor candidaților

Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.

Citeşte şi Admitere Poliţia Română 2021. Condiţii şi criterii specifice de recrutare

Prima etapă de repartizare computerizată și admitere la liceu

7 iulie 2021 Anunțarea ierarhiei la nivel județean și la nivelul Bucureștiului a absolvenților clasei a VIII-a

8-14 iulie 2021       Absolvenții clasei a VIII-a completează opțiunile în fișele de înscriere, împreună cu părinții și asistați de diriginți

16 iulie 2021          Repartizarea computerizată la liceu a absolvenților clasei a VIII-a

Comunicarea rezultatelor

Afișarea în școlile gimnaziale a listei cu locurile neocupate în liceele de stat din județ

17-20 iulie 2021     Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care au fost repartiza

Media de admitere, în baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la examenul de evaluarea naţională (80%) şi media generală de absolvire a claselor V-VIII (20%).

Citeşte şi STRUCTURĂ AN ŞCOLAR 2020-2021. Ce se întâmplă cu vacanţa de vară, când începe şcoala şi când vor avea elevii vacanţe

Noutățile din ordinul de ministru ce reglementează organizarea admiterii la liceu 2021

Ordinul ministrului nr. 5.457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii la liceu în anul școlar 2021-2022 prevede că ședințele cu părinții pentru instruirea lor cu privire la procedura de admitere și la completarea opțiunilor în fișele de înscriere la liceu pot fi realizate și prin telefon, e-mail, videoconferință on-line sau alte mijloace electronice, prevede ordinul, potrivit edupedu.ro. 

Repartizarea computerizată la liceu în clasa a IX-a se face în 2 etape. La repartizarea computerizată la liceu, în cele două etape, pot participa numai elevii care au susținut Evaluarea Națională. După finalizarea celor 2 etape de admitere la liceu, dacă mai există solicitări de înscriere în clasa a IX-a, inspectoratul școlar îi repartizează pe acești candidați, în intervalul 23 august – până la data începerii cursurilor în anul școlar 2021-2022 în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere. În această situație pot fi repartizați la liceu chiar și absolvenții claselor a VIII-a care nu au susținut Evaluarea Națională, iar în acest caz repartizarea se face în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII.

Clasele nu mai pot depăși 30 de elevi, care este numărul maxim de copii într-o clasă de liceu, prevede ordinul de ministru.

Candidații gemeni sau tripleți se pot redistribui în clasa celui cu media de admitere mai mare sau invers, la cererea părintelui. În cazul în care prin redistribuirea candidaților gemeni sau tripleți se depășește numărul maxim de 30 de elevi într-o clasă, se aplică prevederile din Legea educației (articolul 63, alineatul 3) care stipulează că “în situații excepționale, formațiunile de preșcolari sau de elevi pot funcționa peste efectivul maxim, cu cel mult 3 preșcolari/elevi, după caz, peste numărul maxim”.

 

 

 


loading...