Admitere liceu 2022 Bucureşti. Totul despre REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ 2022 în Bucureşti, broşura oficială

Repartizarea computerizată a candidaților din seria curentă, precum și a celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023 va avea loc în data de 14 iulie.

03 iul. 2022, 17:33
Admitere liceu 2022 Bucureşti. Totul despre REPARTIZAREA COMPUTERIZATĂ 2022 în Bucureşti, broşura oficială

Admitere liceu 2022 Bucureşti. Ierarhia mediilor de admitere la liceu, la nivel județean și la nivelul municipiului București, a fost publicată de Ministerul Educației. Absolvenții de clasa a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională 2022 pot verifica ce loc ocupă media lor și își pot calcula șansele de a intra la liceul și la clasa pe care le doresc.
Vezi ierarhia mediilor pe Bucureşti

Elevii de clasa a VIII-a vor completa opțiunile în fișele de înscriere la liceu, în prezența părintelui și a dirigintelui, în perioada 4-11 iulie 2022, conform calendarului.

Opțiunile pot fi completate pe foaia de înscriere, de către elev și părinte, atât la școală în prezența dirigintelui, cât și în corespondență pe mail cu școala gimnazială, la cerere. În cel de-al doilea caz, școala trimite pe mail părintelui fișa precompletată cu date ale elevului, pentru a fi întoarsă semnată, cu opțiunile completate.

A fost publicată ierarhia mediilor de admitere la liceu 2022. Elevii îşi pot face calcule pentru admitere la liceul dorit
Admitere liceu 2022 Bucureşti. Broşura de admitere în învăţământul liceal, învăţământul profesional de stat şi învăţământul dual pentru anul şcolar 2022-2023 în Capitală a fost publicată pe site-ul Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti.

Documentul cuprinde informaţii legate de admiterea în cele trei tipuri de învăţământ şi reprezintă „un ghid util” atât pentru absolvenţii clasei a VIII-a, cât şi pentru părinţii acestora în vederea orientării şcolare pentru clasa a IX-a, precizează IŞMB.

Admitere liceu 2022 Bucureşti. Brosura poate fi consultata aici

BROSURA__2022

 

Ultimele medii de admitere din 2021 la principalele licee din Bucuresti

Colegiul National „Sfantul Sava” – specializarea Matematica-Informatica, bilingv Engleza – media ultimului admis: 9.84

Colegiul National „Sfantul Sava” – Stiinte ale Naturii – media ultimului admis: 9.73

Colegiul National „Sfantul Sava”  – Matematica-Informatica – media ultimului admis: 9.64

Colegiul National „Sfantul Sava” – Filologie – media ultimului admis: 9.51

Colegiul National „Gheorghe Lazar”  – Matematica-Informatica – media ultimului admis: 9.79

Colegiul National „Gheorghe Lazar” – Stiinte ale Naturii – media ultimului admis: 9.72

Colegiul National „Gheorghe Lazar” – Stiinte Sociale – media ultimului admis: 9.59

Colegiul National „Gheorghe Lazar”  – Filologie – media ultimului admis: 9.56

Colegiul National ”Spiru Haret”  – Matematica-Informatica, bilingv Engleza – media ultimului admis: 9.62

Colegiul National „Spiru Haret” – Filologie – media ultimului admis: 9,26

Colegiul National Bilingv ”George Cosbuc” – Matematica-Informatica, bilingv Engleza  – media ultimului admis: 9.55

Colegiul National Bilingv ”George Cosbuc” – Stiinte Sociale, bilingv Engleza – media ultimului admis: 9.44

Colegiul National Bilingv ”George Cosbuc” – Stiinte ale Naturii, bilingv Engleza – media ultimului admis: 9.47

Colegiul National de Informatica „Tudor Vianu” – Matematica-Informatica – bilingv germana – media ultimului admis: 9. 54

Colegiul National de Informatica „Tudor Vianu” – Matematica-Informatica – media ultimului admis: 9.52

Colegiul National „I.L. Caragiale” –  Matematica-Informatica, bilingv germana –  media ultimului admis: 9.14 / 9,21

Colegiul National „I.L. Caragiale” – Matematica-informatica, bilingv limba engleza – media ultimului admis: 9.41

Liceul Teoretic „Jean Monnet” – Matematica Informatica –  media ultimului admis: 8,70

Liceul Teoretic „Jean Monnet” – Stiinte ale Naturii –  media ultimului admis: 8,67

 

Calculul mediei de Admitere la liceu 2022

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

𝑀𝐴 = 0,2 × 𝐴𝐵𝑆 + 0,8 × 𝐸𝑁∗
unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.

* Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal sau profesional în clase cu predare în limbile minorităților naționale.

II. Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv și teologic, pentru anul școlar 2020-2021

1. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:

(3 APT + MA)/4 = MFA,
unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
MFA = media finală de admitere.

2. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel:

(APT + MA)/2 = MFA,
unde:

APT = nota finală la probele de aptitudini;
MA = media de admitere (calculată conform Punctului I);
MFA = media finală de admitere.

Admitere liceu 2022 Bucureşti. Calendar – Etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal 2022:

4 – 11 iulie 2022: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

Vouchere de 3000-5000 de lei pentru compensarea scumpirilor în lanţ. Banii sunt pentru familiile cu copii
Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023, completează opțiunile în perioada 8 – 11 iulie 2022.

4 – 11 iulie 2022: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere.

4 – 11 iulie 2022: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată.

12 iulie 2022: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București.

12 iulie 2022: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată.

13 iulie 2022: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională.

13 iulie 2022: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată.

14 iulie 2022: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 – 2023.

14 iulie 2022: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal.

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București.

15 – 20 iulie 2022: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

20 iulie 2022: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere.

21, 22 și 25 iulie 2022: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.