Admitere liceu 2023. Până când pot fi completate fișele cu opțiuni. Repartizarea la liceu va fi făcută în data de 19 iulie

Completarea fișelor de admitere la liceu continuă și în perioada 10-17 iulie 2023. Acest lucru se face în prezența părinților și a dirigintelui pentru elevii care au absolvit clasa a VIII-a și au susținut Evaluarea Națională.

10 iul. 2023, 11:14
Admitere liceu 2023. Până când pot fi completate fișele cu opțiuni. Repartizarea la liceu va fi făcută în data de 19 iulie

Admitere liceu 2023. Fișa de înscriere poate fi transmisă inclusiv electronic, așa cum prevede procedura Ministerului Educației.

Admitere liceu 2023. Până când pot fi completate fișele cu opțiuni

Înscrierile la liceu au început în data de 6 iulie 2023. Primul pas e completare fișei de înscriere, lucru care se poate face la școală, în prezența părintelui sau a dirigintelui ori pe e-mail.

Citește și Admitere 2023. Lista facultăţilor în funcţie de taxă. Diferenţe uriaşe între stat şi privat

Admitere liceu 2023. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Principala regulă de care trebuie să se țină cont: opțiunile să fie completate în ordinea preferințelor candidaților, după cum autoritățile au insistat în ghidurile de până acum pentru completarea fișelor de înscriere.

Citește și Admitere 2023. Modificări majore pentru elevi! Se schimbă modul de repartizare în licee

Codurile pentru opțiuni se găsesc în broșura de admitere publicată pentru fiecare județ în parte.

Ierarhia pentru admiterea la liceu a fost publicată de Ministerul Educației miercuri seară, 5 iulie, după ce marți a publicat o ierarhie greșită. Pentru prima dată această ierarhie nu mai conține media de admitere formată din media de la Evaluarea națională și media claselor V-VIII, ci o serie de cinci coloane cu media de la Evaluarea Națională și 4 criterii de departajare – media la Limba română, media la Matematică, media la Limba maternă și media de absolvire.

Atunci când toate aceste criterii au valori egale, în lista de medii publicată, elevii apar totuși ierarhizați, ordonați, dar nu e clar după ce criteriu. Am solicitat un răspuns Ministerului Educației și când îl vom primi, îl vom publica.

Pentru admiterea la liceu media claselor V-VIII nu mai e luată în calcul, conform ordinului privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024. Însă media poate fi folosită la departajarea candidaților cu medii egale de admiere. Dacă doi candidați au medii de admitere egale, ei vor fi departajați folosind:

„a) nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale;
b) nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale;
c) nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor art. 10 din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011—2012, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale;”
d) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a.”