ADMITERE MEDICINĂ 2022. Încep înscrierile, ce acte sunt necesare şi cât sunt taxele la UMF Carol Davila

Majoritatea facultăţilor au început vânătoarea de elevi, tot mai puţini an de ani şi tot mai slab pregătiţi, pe bază de dosar şi scrisoare de intenţie, dar Medicina încă păstrează rigoarea unui examen scris, fie el şi de tip grilă. Înscrierea la UMF Carol Davila se va desfășura online, în perioada 5-15 iulie 2022.

05 iul. 2022, 07:31
ADMITERE MEDICINĂ 2022. Încep înscrierile, ce acte sunt necesare şi cât sunt taxele la UMF Carol Davila

ADMITERE MEDICINĂ 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii. Viitorii studenți care vor să se înscrie la Facultatea de Farmacie și Medicină Carol Davilă 2022, trebuie să se pregătească deja pentru examenul de admitere, de azi începând înscrierile. Achitarea taxei de participare la concurs se va face prin intermediul platformei, printr-un procesator de plăți on-line integrat.

Taxa de înscriere este de 300 lei pentru toate facultăţile şi specializările; 75% din cuantumul taxei reprezintă taxa administrativă, iar 25% taxa de participare; în cazul retragerii din concurs înaintea desfaşurării probelor, va fi returnată doar taxa de participare.

Câte locuri la buget și câte locuri cu taxă sunt la Medicină București pe fiecare facultate/ specializare:

 • Medicină: 718 buget, 250 taxă
 • Medicină dentară: 215 buget, 100 taxă
 • Farmacie: 120 buget, 20 taxă
 • Asistență medicală generală: 96 buget, 4 taxă
 • BFKT: 47 buget, 3 taxă
 • Tehnică Dentară: 49 buget, 1 taxă
 • Cu ce notă s-a intrat la UMF „Carol Davila” în 2021

  Pentru a vedea notele cu care s-a intrat la fiecare specializare la Medicină „Carol Davila” în 2021 intră aici.

  De exemplu, cea mai mică nota la examen în 2021 cu care un candidat a fost declarat admis la Facultatea de Medicină a fost 9,03.

Admitere la Facultatea de Farmacie și Medicină Carol Davila 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii

Calendarul pentru admiterea la Facultatea de Farmacie și Medicină Carol Davila 2022 poate fi consultat integral AICI. Potrivit site-ului oficial, înscrierile încep de pe 5 iulie.

Referitor la înscrierea candidaților și depunerea documentelor obligatorii (scanate în format pdf) la concursul de admitere, sesiunea iulie 2022, acest lucru se va face exclusiv on-line, pe platforma dedicată concursului de admitere, ce poate fi accesată la următoarea adresa web www.adm.umfcd.ro

Calendar-concurs-admitere-2022

Achitarea taxei de participare la concurs se va face prin intermediul platformei, printr-un procesator de plăți on-line integrat.

Admitere la facultate 2022. Cum se intră la cele mai mari universităţi din România. Calendar, taxe, nr. locuri la buget, condiţii

Admitere la Facultatea de Farmacie și Medicină Carol Davila 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii

Pentru confirmarea locului, în vederea înmatriculării, candidații declarați admiși au obligația de a depune la secretariatele facultăților documentele în original în vederea înmatriculării, conform calendarului ce va fi anunțat.

Taxa de înscriere este de 300 lei pentru toate facultăţile şi specializările.  75% din cuantumul taxei reprezintă taxa administrativă, iar 25% taxa de participare; în cazul retragerii din concurs înaintea desfaşurării probelor, va fi returnată doar taxa de participare.

Taxa de înscriere va fi plătită printr-un procesator de plăți on-line integrat.

Referitor la documentele necesare pentru admitere, candidaţii vor încărca pe platforma pentru înscriere următoarele acte, scanate în format pdf:

Admitere medicină 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii

Regulament Concurs Admitere UMFCD 2022-2023
 1. Cererea tip de înscriere, semnata olograf de catre candidat – generată de aplicație;
 2. Carte de identitate sau paşaportul valabil;
 3. Certificatul de naştere;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului universitar 2021-2022 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către liceu în care trebuie menţionate obligatoriu media generală a examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu cea de bacalaureat – recunoscută de M.E. (în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României).
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 6. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de Disciplina deLimbi moderne a UMFCD (doar pentru cetăţenii membri ai Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pentru admiterea în ciclul de studii universitare cu predare în limba româna);
 7. Adeverinţă medicală eliberată de către medicul şcolar sau de către medicul de familie care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical;
 8. Fotografie color tip buletin;
 9. Dovada achitării taxei de înscriere;9.1 Efectuare plată (prin procesator de plată integrat în aplicație);9.2 Scutire taxa inscriere – acte doveditoare;
 10. Documentele obligatorii pentru candidații absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare

10.1 Diploma de licenţă sau diploma echivalentă;
10.2 Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare

(buget/taxa) pe întreaga perioadă a studiilor de licenta anterior absolvite.

11. Documentele doveditoare în functie de categoria de candidați:

11.1 Candidat olimpic – Act doveditor (M.E.), respectiv diploma de olimpic 11.2 Candidat pe locuri pentru rromi – Act doveditor
11.3 Candidat absolvent din centre de plasament – Act doveditor
11.4 Candidat absolvent de liceu din mediu rural – Act doveditor

12. Notă de informare privind procesarea datelor personale.

ADMITERE FACULTATE 2022 doar cu nota de la Bac. Lista facultăților la care te poți înscrie şi fără BAC

Admitere 2022-Medicină Craiova

Programe de studii:

 

Facultatea de Medicină:

– Medicină (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)

Facultatea de Medicină Dentară:

– Medicină Dentară (reglementată sectorial, 360 credite – durata studiilor 6 ani)

– Tehnică Dentară (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)

Facultatea de Farmacie:

– Farmacie (reglementată sectorial, 300 credite – durata studiilor 5 ani)

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală:

– Asistenţă Medicală Generală (reglementată sectorial, 240 credite – durata studiilor 4 ani)

– Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)

– Radiologie şi Imagistică (reglementată general, 180 credite – durata studiilor 3 ani)

Date concurs:

24 iulie 2022  –  Facultatea de Medicină 

–  Facultatea de Medicină dentară-  program de studii Medicina dentara

27 iulie 2022  –  Facultatea de Farmacie 

–  Facultatea de Medicină dentară-  program de studii  Tehnică dentara

– Facultatea de Moașe și Asistență Medicală

Perioada inscriere: 

Înscrierea candidaţilor se va efectua  exclusiv online   pentru toate programele de studii în perioada 11-17 iulie 2022.

Admitere Medicină 2022 Sibiu

Calendarul celor două sesiuni de admitere

Facultatea de Medicină din Sibiu admitere 2022. 

Sesiunea din iulie pentru studii universitare de licență în limba română

Perioada de înscriere: 5- 20 iulie

Validarea dosarelor: 5- 21 iulie

Data concursului: 24 iulie, ora 10:00

Depunere contestații subiecte: 24 iulie, orele 13:00- 15:00

Afișarea rezultate contestații subiecte: 25 iulie

Afișarea rezultatelor concursului: 25 iulie

Depunerea contestațiilor: 25 iulie, timp de două ore după afișarea rezultatelor

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 26 iulie

Confirmarea locurilor: 26- 29 iulie

Rezultate intermediare: 1 august

Rezultate finale: 9 septembrie

Pentru cei care vor să studieze Medicina în limba engleză este valabilă aceeași perioadă de înscriere și validare a dosarului. Data concursului, testul la limba engleză, este pe 25 iulie, iar la examenul la Biologie și Chimie va fi pe 26 iulie. Primele rezultate vor fi afișate pe 27 iulie, iar confirmarea locurilor se va face pe între 27 și 29 iulie.

Sesiunea din septembrie pentru studii universitare de licență și studii universitare de master:

Perioada de înscriere: 9- 13 septembrie

Validarea dosarelor: 5- 14 septembrie

Data concursului: 15 septembrie, ora 10:00

Depunere contestații subiecte: 12 septembrie, orele 13:00- 15:00

Afișarea rezultate contestații subiecte: 16 septembrie

Afișarea rezultatelor concursului: 16 septembrie

Depunerea contestațiilor: 16 septembrie, timp de două ore după afișarea rezultatelor

Afișarea rezultatelor contestațiilor: 17 septembrie

Confirmarea locurilor: 18- 19 septembrie

Rezultate finale: 20 septembrie

Admitere 2022 UMF Iași

Perioada înscrierilor: 1 iunie – 17 iulie 2022

Testul grilă: 24 iulie 2022

Concursul de admitere din Sesiunea Iulie constă în susținerea unei probe scrise (test grilă) pentru ocuparea locurilor subvenționate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă în lei. Universitatea acordă cel puțin 10 locuri bugetate, în cadrul cifrei de școlarizare aprobate, din categoria locuri repartizate statistic, absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din sistemul de protecție socială. În cazul în care locurile nu se ocupă, Universitatea le distribuie către ceilalți candidați. Durata tezei este de 3 ore. Nota obținută la testul grilă reprezintă nota de admitere!

Admitere medicină 2022 Cluj

Admitere UMF București

Înscrierea se va desfășura online, în perioada 5-15 iulie 2022.

Elevii își vor încărca dosarul de admitere pe platforma oficială a facultății. Examenul se susține fizic pe data de 24 iulie 2022.

Facultatea de Medicină Dentară

Înscrierea se va desfășura online, în perioada 5-15 iulie 2022. Elevii își vor încărca dosarul de admitere pe platforma oficială a facultății. Examenul se susține fizic pe data de 24 iulie 2022.

Facultatea de Farmacie

Înscrierea se va desfășura online, în perioada 5-15 iulie 2022. Elevii își vor încărca dosarul de admitere pe platforma oficială a facultății. Examenul se susține fizic pe data de 24 iulie 2022.

Facultatea de Moaște și Asistență Medicală

Înscrierea se va desfășura online, în perioada 5-15 iulie 2022. Elevii își vor încărca dosarul de admitere pe platforma oficială a facultății.

Examenul se susține fizic pe data de 24 iulie 2022.

Admitere UMF Târgu-Mureș

Mai multe detalii găsiți pe pagina: https://adminfo.umfst.ro 


loading...