ADMITERE POMPIERI 2021. Veşti bune pentru candidaţi. Au fost scoase sute de locuri la concurs în acest an. Iată care sunt condiţiile şi calendarul pentru examen

Studenţii care vor să urmeze cursurile Şcolii de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” primesc o veste bune.

02 sept. 2021, 23:18
ADMITERE POMPIERI 2021. Veşti bune pentru candidaţi. Au fost scoase sute de locuri la concurs în acest an. Iată care sunt condiţiile şi calendarul pentru examen

ADMITERE POMPIERI 2021. Instituția a scos nu mai puţin de 300 de locuri la concurs. Astfel,  începând cu data de 2 septembrie încep înscrierile la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu”.

ADMITERE POMPIERI 2021. Veşti bune pentru candidaţi

Școala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti scoate la concurs 𝟯𝟬𝟬 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝗰𝘂𝗿𝗶 de subofițer de pompier și maistru militar.
În perioada 02 – 14 septembrie (inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică) se depune cerea de înscriere.
Cererea de înscriere se completează exclusiv în format electronic și se depune pe adresa de email: [email protected]

CALENDAR ADMITERE
02-14 septembrie – depunere cereri înscriere (online);
20 septembrie – data până la care va avea loc evaluarea psihologică;
22 septembrie – termen depunere documente în vederea constituirii dosarului de recrutare;
29 septembrie-05 octombrie – evaluarea performanțelor fizice;
9 octombrie – susținerea probei de evaluarea a cunoștințelor;
11-31 octombrie – examinare medicală (doar candidații care se încadrează în numărul locurilor scoase la concurs, în ordinea descrescătoare a notelor finale).

Criteriile după care vor fi admiși sunt deja disponibile pe site-ul instituției. Criteriile de înscriere

a.) Condiții legale de recrutare:

-să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
-să cunoască limba română, scris şi vorbit;
-să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
-să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
-să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2021;
-să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
-să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
-să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
-să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
-să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
-să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;

b.) Criterii specifice:

-să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
-să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
-să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ.

Citeşte şi: ADMITERE POLIŢIE 2021. Câte locuri sunt la Câmpina şi la celelate şcoli de poliţie
 


loading...