AJUTOARE CĂLDURĂ IARNA 2019-2020. Cum să plăteşti întreţinerea cu banii primăriei. Azi este ULTIMA ZI pentru depunerea cererii

Publicat: Marţi, 15 Octombrie 2019 06:32 // Actualizat: Marţi, 15 Octombrie 2019 06:32 // Sursa: romaniatv.net

AJUTOARE CĂLDURĂ IARNA 2019-2020. Românii primesc bani ca să-și achite căldura! Ce condiții sunt pentru ajutorul de încălzire dina cest an. Marţi, 15 octombrie, este ultima zi de depunere a dosarului.

AJUTOARE CĂLDURĂ IARNA 2019-2020. Ajutorul pentru căldură este un sprijin oferit pentru încălzirea locuinței, ce este acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011, se cere anual la primăria localității, fie personal, fie prin intermediul asociației de proprietari a blocului.

AJUTOARE DE CĂLDURĂ 2019. Cum să primeşti ajutorul de la Primărie. Cererile se depun până pe 15 octombrie

Ajutorul pentru căldură (încălzire) este oferit de către statul român acelor persoane care au venituri prea mici pentru a-și permite costul integral pentru  încălzirea locuinței și este se oferă timp de cel mult cinci luni pe an, în perioada sezonului rece, adică între lunile noiembrie și martie.

CONDIȚII PENTRU AJUTORUL DE CĂLDURĂ 2019-2020

Pentru a obține ajutorul de căldură (încălzire), solicitanții trebuie să aibă venituri mai mici decât nivelurile stabilite de lege. 

Astfel, în cazul energiei termice, ajutorul poate fi obținut de familiile cu un venit net mediu lunar pe membru de până la 786 de lei și de persoanele singure cu un venit net mediu lunar de maximum 1.082 de lei. Cuantumul acoperit de autorități din costul de încălzire scade sau crește în funcție de venitul net mediu lunar.

În cazul ajutoarelor pentru gaze naturale, energie electrică și lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, limita maximă a venitului net mediu lunar pe persoană (persoana singură sau membrul de familie) trebuie să fie, în principiu, de cel mult 750 de lei, anunță cei de la avocatnet.ro.

AJUTORUL DE CĂLDURĂ 2019-2020, OBȚINUT ȘI DUPĂ TERMENUL LIMITĂ

Deși cererile pentru ajutor trebuie depuse până pe 15 octombrie, ordonanța prevede că acestea pot fi depuse și ulterior. Însă în aceste cazuri ajutorul nu se va acorda pentru toate cele cinci luni de sezon rece, ci în funcție de lunile rămase la momentul depunerii cererii.

În Bucureşti, cererile sau declaraţiile pe propria răspundere privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei, conform OUG 70/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se depun la:

 • SECTOR 1 D.G.A.S.P.C. - Bd. Mareşal Averescu nr. 7 021.223.41.97 int 148
 • SECTOR 2 D.G.A.S.P.C. - Str. Heliade între Vii nr. 36 021.241.23.30

D.G.A.S.P.C. - Şos. Colentina nr. 25 - 27 021.242.75.60
D.G.A.S.P.C. - Cal. Moşilor nr. 32 021.252.19.70
D.G.A.S.P.C. - Bd. Basarabia nr. 90 021.250.06.61

 • SECTOR 3 D.G.A.S.P.C. - Str. Parfumului nr. 2 - 4

(fosta locaţie a Primăriei sector 3) 0372.126.100 int 97/186/182

 • SECTOR 4 Bd. Metalurgiei nr. 89

(în incinta Liceului Miron Nicolescu) 0372.900.789

 • SECTOR 5 Str. Fabrica de Chibrituri nr. 9 - 11 031.433.64.10

021.423.28.36

 • SECTOR 6 D.G.A.S.P.C. - Str. Floarea Roşie nr. 7A, etaj 2 021.410.30.20 int 323

Guvernul a aprobat, vineri, o Hotărâre de Guvern prin care alocă 61,28 de milioane de lei pentru energie termică, sumele fiind alocate pentru șase localități – Motru, Gheorghieni, Drobeta Turnu Severin, Brad, Focșani și Tulcea. 

De asemenea, Guvernul a decis să aloce ajutoare pentru familiile victimelor tragicului accidnt din Ialomita. 

 • Valoarea totală a acestor ajutoare fiind de 122.000 de lei.

Guvernul a alocat 5.000 de lei ajutor pentru fiecare familie, la care se adaugă 3.000 de lei pentru fiecare minor.


De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit în funcţie de venitul net lunar.


De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu energie termică pot beneficia familiile care realizează venituri de până la 786 lei/membru de familie şi 1.082 lei în cazul persoanelor singure, stabilit în funcţie de venitul net lunar.


Pentru persoanele singure ale căror venituri se situează între 786 şi 1.082 lei, compensarea procentuală este de 10%. 


De ajutorul bănesc pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri pot beneficia familiile şi persoanele singure care realizează venituri de până la 615 lei/membru de familie, ajutor bănesc stabilit în funcţie de venitul net lunar.


Ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă consumatorilor vulnerabili .

Cei care nu deţin altă formă de încălzire, precum şi consumatorilor vulnerabili care din motive tehnologice sau economice au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi care au contracte valabile de furnizare a energiei electrice, iar consumul este realizat respectând condiţiile contractului. 

În cazul ajutorului pentru încălzirea locuinței cu energie electrică, potrivit prevederilor legale, este obligatorie efectuarea anchetei sociale.

AJUTORUL DE CĂLDURĂ 2019-2020, ce bunuri te lasă fără bani

Anumite bunuri mobile şi imobile, dar şi conturile bancare vă pot lăsa fără ajutoarele pentru încălzirea locuinţei.
Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei este următoarea.
În categoria bunurilor imobile intră clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti:

 • Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă.

 • Când vine vorba de lucruri mobile, legea în domeniu face referire la:
 • autoturism/autoturisme şi /sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de zece ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 • Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de zece ani;
 • Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 • Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei ,,Delta Dunării”;
 • Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 • Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 • Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

Ai cont bancar, nu primeşti ajutor de încălzire a locuinţei!

Conturile bancare cu o valoare de peste 3.000 lei sunt un impediment în obţinerea ajutorului pentru încălzirea locuinţei. La fel şi terenurile, animalele şi păsările din gospodărie.

Adică suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

AJUTORUL DE CĂLDURĂ 2019-2020, acte necesare


Pentru acordarea ajutorului bănesc, beneficiarii trebuie să prezinte următoarele acte:

 1. copie a BI/CI/CIP, pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani sau permise de şedere temporară/permanentă (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu adresa la care se solicită ajutorul);
 2. copii ale certificatelor de naştere pentru toți membrii familiei;
 3. certificat de căsătorie, după caz;
 4. certificat de deces, după caz;
 5. copie act de proprietate, contract de închiriere/subînchiriere (după caz);
 6. factura lunii anterioare pentru solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale şi energie electrică;
 7. extras de cont bancar din luna anterioară depunerii cererii (pentru persoanele care deţin depozite bancare);
 8. copie a hotărârii definitive de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
 9. copie după hotărârea de delegare temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana minorului;
 10. copie a actului din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
 11. copie după hotărârea judecătorească de divorţ/încredinţare minori;
 12. adeverinţă de salariu, cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii (inclusiv valoarea tichetelor de masă , precum şi specificaţia „a beneficiat/nu a beneficiat de vouchere de vacanţă“);
 13. cupon de pensie (orice tip de pensie) din luna anterioară depunerii cererii;
 14. copie decizie indemnizaţie de şomaj şi cupon indemnizaţie de şomaj din luna anterioară depunerii cererii;
 15. decizii de impunere din care să rezulte veniturile realizate din activităţi independente sau chirii;
 16. adeverinţă privind veniturile realizate din dividende, părţi sociale;
 17. adeverinţă/extras de cont bancar/cupon (după caz) pentru beneficiarii de indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului;
 18. adeverinţă care să ateste veniturile realizate din agricultură şi silvicultură;
 19. copie după certificatul de înmatriculare a autoturismului, pentru persoanele care deţin astfel de bunuri;
 20. extras de cont bancar la una din următoarele bănci
 21. în situaţia în care există neconcordanţă între adresa din BI/CI şi actul de proprietate/închiriere se va prezenta copie certificat nomenclatură stradală.
 22. Pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică şi lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, copiile actelor doveditoare vor fi însoțite de originale, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către personalul cu atribuții în acest sens al Direcției de Asistență Socială Craiova.

 23. Pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, cererea şi declaraţia pe propria răspundere trebuie certificate de către asociaţia de proprietari/locatari. Asociația de proprietari/locatari răspunde de certificarea pentru conformitate cu originalul.


loading...
Comenteaza // Vezi comentarii
Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe   facebook facebook sau  twitter twitter.
1
EUR
4.7729
RON
22 Nov
noapte 1 °
zi 5 °
Ultimele joburi adaugate
24 H