Ambasadorul Kairat Sarybay, Secretar General al CICA, despre situația actuală a Organizației: „CICA va contribui la o dezvoltare atât economică cât și socială și culturală dinamică, justă, cuprinzătoare și echilibrată a statelor sale membre”

Asia evoluează rapid devenind principalul motor al dezvoltării internaționale a secolului 21, atât în ceea ce privește potențialul său economic, cât și impactul asupra politicii mondiale. Cu resursele sale umane și naturale ample, precum și cu diversitatea și patrimoniul cultural bogat, continentul a avut o influență puternică asupra proceselor globale de mii de ani.

05 sept. 2023, 20:49
Ambasadorul Kairat Sarybay, Secretar General al CICA,  despre situația actuală a Organizației: „CICA va contribui la o dezvoltare atât economică cât și socială și culturală dinamică, justă, cuprinzătoare și echilibrată a statelor sale membre”

Pe măsură ce apar noi provocări la adresa păcii și securității, devine din ce în ce mai clar faptul că Asia, unde au loc cele mai dinamice schimbări politice și economice, are de jucat un nou rol, central în multe aspecte în ordinea mondială modernă.

Fiind cea mai mare regiune din lume, Asia trebuie și va deveni inevitabil o puternică confederație de națiuni, urmărind obiective comune, rezolvându-și propriile probleme interne și contribuind la pacea universală, securitatea și progresul global.

În prezent, în momentul fracturii geopolitice și al schimbării radicale de paradigmă în materie de securitate, multilateralismul și incluziunea au devenit singura abordare posibilă a păcii și stabilității la nivel regional și global.

În acest context, Conferința privind cooperarea și măsurile de consolidare a încrederii în Asia (CICA), în calitate de forum interguvernamental cu cea mai largă acoperire geografică din regiunea asiatică și o agendă voluminoasă, este cea mai potrivită platformă pentru consolidarea înțelepciunii colective a tuturor țărilor asiatice pentru pace, cooperare, securitate și dezvoltare și pentru a le integra pe deplin în arhitectura globală de securitate și în procesele multilaterale de luare a deciziilor de importanță globală.

Stabilirea CICA ca o platformă unică pentru dialogul pan-asiatic pe probleme regionale comune a fost o necesitate obiectivă în contextul globalizării progresive, al dezvoltării economice în creștere, al creșterii populației și al nevoilor de resurse alimentare și energetice în Asia, precum și al provocărilor și amenințărilor netradiționale pe fondul conflictelor subregionale și locale în curs de desfășurare.

Astăzi, CICA reunește 28 de state care acoperă peste 90% din teritoriul celui mai mare și mai dens populat continent al planetei și este o platformă unică de dialog multilateral care oferă statelor membre cu diverse situații politice, economice și socio-culturale șanse egale pentru cooperare pentru a implementa inițiative reciproc avantajoase și pentru a lua decizii bazate pe consimțământul reciproc.

Cel de-al șaselea Summit CICA, desfășurat la Astana în 2022, cel de-al treizecilea aniversare a CICA, a lansat un proces de negociere structurat, incluziv și transparent de transformare graduală, incrementală și bazată pe consens a CICA într-o organizație internațională regională cu drepturi depline.

Această decizie istorică a fost precedată de consultări ample între statele membre, care au recunoscut că forumul a servit cu succes ca un mecanism multilateral eficient de interacțiune, consolidare a încrederii și cooperare cu o structură instituțională matură și permanentă.

De-a lungul a trei decenii de evoluție, CICA a dobândit statutul, rolul, structura, funcțiile, modus operandi și alte trăsături ale unei organizații internaționale cu drepturi depline: documente fondatoare care conturează obiectivele comune și principiile de bază ale relațiilor dintre statele membre; structura organelor de conducere; organ executiv – Secretariatul; organisme consultative permanente și mecanisme de cooperare – Consiliul de Afaceri, Consiliul Tineretului, Forumul Think Tank (TTF), Consiliul Persoanelor Eminente, Fondul CICA; capacitatea juridică – Convenția privind privilegiile și imunitățile; mecanisme de management financiar si al resurselor umane.

Prin urmare, primul pas în procesul de transformare au fost deciziile celui de-al șaselea Summit de instituționalizare a celor mai înalte organe de conducere ale CICA în Consiliul șefilor de stat sau de guvern și Consiliul miniștrilor pentru afacerile externe și de stabilire a postului de Secretar general al CICA, numit anterior „Director Executiv al Secretariatului CICA”.

În numele Summit-ului, Președinția kazahă și Secretariatul CICA împreună cu statele membre au elaborat un proiect de foaie de parcurs pentru transformare cu direcții specifice pentru reformele viitoare, care urmează să fie aprobat în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului de Miniștri pentru Afacerile Externe al CICA la New York, în marja Săptămânii la nivel înalt a Adunării Generale a ONU, care va avea loc în septembrie.

Mai mult de atât, al șaselea Summit a adoptat o viziune comună a statelor membre, conform căreia Organizația noastră va contribui la o creștere, interacțiune, dezvoltare atât economică cât și socială și culturală dinamică, justă, cuprinzătoare și echilibrată a statelor sale membre.

Liderii CICA au hotărât, de asemenea, că își vor consolida activitatea colectivă în cadrul Organizației noastre pentru a căuta soluții comune la provocările generale ale secolului XXI pentru o regiune sigură și prosperă și pentru a urmări soluționarea pașnică a conflictelor în conformitate cu Carta ONU.

De la înființare, principalul domeniu de activitate al CICA a fost măsurile de consolidare a încrederii în cele cinci dimensiuni ale cooperării: militar-politic, economic, de mediu, uman și noi provocări și amenințări, cu aproximativ 30 de activități desfășurate anual. Toate măsurile CICA de consolidare a încrederii în aceste cinci dimensiuni sunt reflectate în Catalogul de măsuri de consolidare a încrederii CICA și sunt împărțite în 18 domenii prioritare, în cadrul cărora cooperarea este coordonată de statele individuale. Până în prezent, există 17 coordonatori și 23 de co-coordonatori.

Catalogul măsurilor de consolidare a încrederii este un document unic pentru regiunea asiatică, care a stabilit, prin consensul tuturor statelor membre, principiile de voluntariat și gradualității în implementarea practică a măsurilor de consolidare a încrederii, ținând cont de diversitatea și caracteristicile speciale ale diferitelor regiuni ale Asiei. Acest document a fost aprobat pentru prima dată în 2004, însă la ultima reuniune a miniștrilor afacerilor externe a CICA din 2021 a fost actualizat și extins substanțial.

Dimensiunea economică a CICA este unul dintre cele mai căutate domenii de cooperare între statele membre. Acestea fiind spuse, multe aspecte ale interacțiunii sunt intersectoriale, strâns legate de problemele de mediu, dezvoltare socială și interacțiune umanitară.

Statele membre ale CICA creează noi oportunități pentru dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii, a sectorului financiar, consolidând noi surse de investiții, stabilind coridoare de tranzit și de transport, împărtășind cele mai bune practici în agricultură, precum și în securitatea energetică și tehnologii informaționale. În mod semnificativ, CICA activează la modul cel mai activ în direcția dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), a agriculturii, finanțelor și digitalizării.

Dintr-un motiv întemeiat, una dintre primele două instituții permanente înființate de CICA în 2014 este Consiliul CICA pentru Afaceri, care include reprezentanți ai asociațiilor de afaceri și agențiilor guvernamentale ale statelor membre. Această instituție este responsabilă pentru promovarea dezvoltării și extinderii relațiilor economice ale IMM-urilor și se întrunește anual, convocând Forumul de Afaceri CICA în cadrul întâlnirilor sale.

De exemplu, reuniunea din 2021 a Consiliului de Afaceri și a Forumului de Afaceri a fost dedicată perspectivelor de afaceri în contextul pandemiei, cu accent pe producția de alimente, inclusiv cereale procesate, culturi oleaginoase, carne și produse lactate, precum și materiale de construcție. În 2022, discuția a fost centrată pe digitalizarea proceselor de afaceri ale IMM-urilor și pe securitatea alimentară. Următoarea reuniune a Consiliului de Afaceri CICA și a Forumului său de Afaceri va avea loc în toamna anului 2023, în marja Forumului de Investiții de la Almaty și va discuta despre finanțarea verde, energia regenerabilă și securitatea alimentară.

Noile provocări din economia globală, inclusiv întreruperea lanțului de aprovizionare, au identificat conectivitatea slab dezvoltată a statelor membre CICA. În acest sens, Kazahstanul, preluând președinția a celui de-al șaselea Summit, a inițiat înființarea Consiliului CICA pentru Conectivitate sustenabilă. Obiectivul ambițios al acestui Consiliu va fi dezvoltarea și consolidarea potențialului de tranzit și transport și a coridoarelor de transport ale statelor membre CICA, a căror geografie se întinde de la Oceanul Pacific până la Marea Mediterană și de la Oceanul Arctic până la Oceanul Indian. În prezent, Președinția și Secretariatul finalizează documentul conceptual pentru acest nou organism CICA pentru a fi pus în discuție cu toate statele membre.

La cel de-al șaselea Summit CICA, președintele Kazahstanului Kassym-Jomart Tokayev a propus, de asemenea, transformarea Summit-ului CICA pentru situația financiară într-o platformă permanentă a CICA, care a fost inițiat și a fost convocat cu succes în calitate de conferință de trei ori din 2018 de către Republica Populară Chineză la Asociația chineză pentru promovarea finanțării dezvoltării. Această nouă instituție CICA ar trebui să se concentreze pe promovarea dezvoltării sustenabile și incluzive și pe crearea unui mediu favorabil pentru cooperarea financiară regională și subregională în cadrul Organizației. Partea chineză, împreună cu președinția și cu asistența Secretariatului, se află în proces de finalizare a documentului conceptual pentru instituționalizarea acestui forum. Următoarea întâlnire a Summit-ului financiar va avea loc la sfârșitul anului 2023 în China.

Cooperarea între statele membre CICA în cee ace privește mediul a devenit, de asemenea, din ce în ce mai căutată în ultimii ani. Recunoscând nevoia urgentă de a aborda problemele de mediu, CICA se angajează să protejeze mediul, să obțină neutralitatea din punct de vedere al emisiilor de carbon și să promoveze cooperarea în domeniul securității alimentare. La cel de-al șaselea Summit CICA, președintele Kazahstanului Kassym-Jomart Tokayev a propus să organizeze o Conferință la nivel înalt privind problemele de mediu din țările CICA la Astana în 2024 pentru a discuta despre schimbările climatice în regiunea CICA și modalitățile de abordare a acesteia.

Se presupune că acest eveniment va deveni un punct de plecare pentru crearea unor grupuri de lucru care să discute în mod substanțial problemele de mediu din regiunea CICA. Conferința va ajuta statele membre CICA să stabilească obiective și metode pentru rezolvarea problemelor regionale specifice, reafirmând în același timp angajamentul lor față de Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU. Conferința poate contribui, de asemenea, la dezvoltarea unui sentiment de proprietate și angajament față de atingerea obiectivelor, care vor ridica problemele de mediu la un nivel superior în lista priorităților naționale. Este de așteptat ca Conferința să construiască o bază pentru înființarea Consiliului de Mediu al CICA.

În ceea ce privește perspectiva umană, statele membre interacționează activ pe o gamă largă de probleme umanitare, inclusiv respectarea drepturilor omului, promovarea dialogului între civilizații, culturi și religii din Asia, oferirea de șanse egale femeilor și fetelor, cooperează în cadrul Consiliului pentru tineret CICA – primul institut permanent CICA înființat în 2014, precum și în domeniile științei și educației.

Anul acesta, la inițiativa Kazahstanului, au fost lansate lucrări pentru crearea unei rețele de parteneriat a universităților lider din statele membre CICA. Este de așteptat ca această rețea să faciliteze schimburile academice, proiectele comune de cercetare și programele de cooperare între universitățile din întreaga regiune. Documentul conceptual al Rețelei de parteneriat a fost discutat de experții statelor membre în mai 2023, iar în prezent se lucrează la un memorandum privind înființarea acestui nou mecanism de cooperare în cadrul CICA.

Recunoscând puterea și potențialul tinerilor și a voluntariatului, care este, de asemenea, foarte apreciat în cadrul ONU, președinția kazahă intenționează să organizeze o întrunire a liderilor asociațiilor de voluntari CICA în 2024 la Astana, sub umbrela Consiliului pentru tineret CICA. Acest eveniment va reuni tineri lideri din statele membre pentru a face schimb de idei, experiențe și bune practici în domeniul voluntariatului și al angajamentului comunitar.

Importanța și relevanța acestui domeniu de cooperare sunt reflectate în proiectul de declarație a Consiliului Ministerial al CICA privind promovarea voluntariatului pentru dezvoltare sustenabilă, care urmează să fie adoptat în septembrie 2023.

Era globalizării demonstrează clar necesitatea unei cooperări strânse în lupta împotriva amenințărilor globale, precum terorismul, migrația ilegală, traficul de droguri. La rândul său, pandemia Covid-19 a arătat cât de important este ca toate țările lumii să rămână unite și să acționeze împreună pentru a elimina epidemia și a găsi un panaceu pentru afecțiunile care afectează sănătatea oamenilor la nivel global.

Din acest motiv, în 2021, Catalogul măsurilor de consolidare a încrederii CICA la inițiativa Kazahstanului a fost completat de un nou domeniu prioritar „Siguranță epidemiologică, sănătatea publică și produse farmaceutice”, care a cerut statelor membre să continue interacțiunea în combaterea noilor provocări și amenințări epidemiologice. În februarie 2021, președinția kazahă, împreună cu Fundația de caritate Halyk, a transferat ajutor umanitar unor state membre CICA care aveau nevoie să combată epidemia cu coronavirus.

În 2021, un nou domeniu prioritar „Securitatea și utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare (TIC)” a fost, de asemenea, inclus în Catalogul actualizat al măsurilor de consolidare a încrederii la inițiativa Rusiei și Chinei, iar în 2022, Summit-ul a adoptat o declarație comună a liderilor statelor membre CICA în acest domeniu, care a dat un impuls politic întăririi solidarității și cooperării practice a statelor CICA în acest nou domeniu prioritar, care pune un accent în mod egal pe dezvoltare și securitate. Documentul scoate în evidentă dorința țărilor CICA de a reuni abordările pentru asigurarea securității TIC și de a dezvolta cooperarea pe baza Cartei ONU și a principiilor dreptului internațional, precum și de a participa în mod activ la lucrările relevante Grupului de lucru deschis ONU și în dezvoltarea unei convenții internaționale cuprinzătoare sub umbrela ONU.

O realizare istorică a CICA în domeniul combaterii terorismului a fost adoptarea de către cel de-al șaselea Summit CICA a Planului de acțiune al CICA privind implementarea Strategiei globale a Organizației Națiunilor Unite de combatere a terorismului. Președinția kazahă și Secretariatul au dat un nou impuls negocierilor multianuale pe baza acestui document, ceea ce a făcut posibilă ajungerea la un consens asupra tuturor problemelor deschise de către Summit-ul aniversar al CICA în 2022. Acest document reflectă determinarea statelor membre CICA să își îndeplinească obligațiile și să întreprindă acțiuni de combatere a terorismului, convenite sub umbrela ONU, în cadrul cooperării în regiunea CICA și la nivel național.

În ceea ce privește perspectiva politico-militară, în vederea consolidării dialogului, încrederii și cooperării, CICA pune la dispoziția statelor membre mecanisme de schimb de informații cu privire la problemele legate de controlul armelor, desfășurarea de consultări cu privire la incidente militare neașteptate și periculoase, mai ales dacă acestea au loc în apropierea granițelor lor, monitorizarea exercițiilor militare și alte forme de cooperare între forțele armate.

În vederea consolidării păcii, stabilității și securității în regiune, Republica Kazahstan organizează anual un seminar cu privire la situația politico-militar, în calitate de țară coordonatoare în acest domeniu prioritar. Astfel, reprezentanții agențiilor de apărare și securitate ale țărilor CICA țin legătura și fac schimb regulat de date deschise, întărind astfel încrederea și asigurând interacțiunea.

În cadrul dialogului lor politic statele membre CICA sprijină și promovează instrumente globale legate de neproliferarea și dezarmarea nucleară, cum ar fi Tratatul privind neproliferarea armelor nucleare, care este un exemplu viu al interesului și pregătirii CICA să contribuie la întărirea securității globale și la promovarea valorilor și principiilor Cartei ONU și a normelor internaționale.

O contribuție importantă la consolidarea păcii și stabilității în Asia, precum și a dialogului politic și între experți a statele membre CICA, va fi adusă de noile organisme consultative CICA înființate în 2021 – Consiliul Persoanelor Eminente și TTF.

TTF a fost inițiat de Republica Populară Chineză în 2014 și a fost transformat într-un institut permanent al CICA printr-o decizie a statelor membre în 2021. Președintele TTF este în prezent Institutul de Studii Internaționale din Shanghai (SIIS). Datorită acestei platforme, se stabilește o cooperare de înaltă calitate între grupurile de reflecție ale statelor membre CICA. Statutul Forumului și componența participanților săi fac posibilă luarea în considerare a unei game aproape nelimitate de probleme, iar ideile și recomandările dezvoltate de analiștii TTF au un mare potențial de studiu de către statele membre și organele de conducere ale CICA, precum și de tranziție către acțiuni și soluții concrete.

De exemplu, la sfârșitul anului 2021, în cadrul celei de a noua întâlniri a organului deja instituționalizat TTF a avut loc o discuție a experților asupra inițiativei Președinției kazahe privind transformarea CICA într-o organizație internațională cu drepturi depline. Documentul conceptual al transformării a găsit apoi un sprijin larg la nivelul experților și, ulterior, în timpul consultărilor politice din 2022, a fost susținut de toate statele membre, a condus la lansarea procesului de transformare din cadrul celui de al șaselea Summit CICA și la elaborarea unui proiect de fișă de parcurs în vederea transformării la mijlocul anului 2023.

În cadrul celei de-a zecea întâlnire a TTF de la sfârșitul anului 2022 s-au discutat probleme de securitate alimentară și energetică, economia verde și conectivitatea, precum și 30 de ani de experiență a activităților CICA și viziunea viitorului. La sfârșitul lunii august 2023, a unsprezecea întâlnire a TTF va avea loc la Xining, provincia Qinghai, dedicată temei „Construirea unei Asii pe principii de învățare reciprocă și cooperare câștigătoare: rolul și misiunea CICA”.

Consiliul Persoanelor Eminente CICA a fost înființat pentru a oferi recomandări la nivel înalt cu privire la o gamă largă de probleme de interacțiune și dezvoltare CICA, inclusiv consolidarea păcii și securității, implementarea măsurilor de consolidare a încrederii, direcții și priorități ulterioare de lucru în cadrul CICA. În prezent, procesul de formare a componenței acestui organism, care va include personalități politice și publice importante, savanți și alte personalități eminente din statele membre CICA, continuă.

Importanta sporită a CICA în calitate de platformă pentru dialog și consolidarea încrederii în ultimii ani s-a reflectat în interesul crescând al statelor sale membre de a spori și mai mult impactul practic al cooperării în cadrul organizației.

În acest sens, la inițiativa Președinției kazahe, în vederea dezvoltării activităților proiectului CICA, al șaselea Summit a înființat Fondul CICA, care este un mecanism de acordare a ajutorului financiar reciproc statelor membre. Fondul CICA va contribui la dezvoltarea și finanțarea unor proiecte specifice pentru o gamă largă de domenii, inclusiv obiectivele de dezvoltare, implementarea măsurilor de consolidare a încrederii, activități științifice și de cercetare și ajutor umanitar.

Toate domeniile de cooperare și instrumentele de interacțiune ale statelor membre ale CICA enumerate pe scurt mai sus, cele mai recente realizări ale organizației și prioritățile acesteia pentru viitorul apropiat indică relevanța și potențialul crescut al CICA, precum și interesul statelor membre pentru promovarea forumului în sinergie cu punerea în aplicare a priorităților lor naționale în Asia, ceea ce contribuie în cele din urmă la consolidarea securității colective la nivel regional și global.