Angajări la stat, LISTA locurilor disponibile. Salarii majorate, tichete de masă şi vouchere de vacanţă

Guvernul deschide larg poarta angajarilor la stat. 90.000 de posturi asteapta sa fie ocupate aproape în toate domeniile după ce aproape un an au fost blocate.

29 dec. 2022, 15:53
Angajări la stat, LISTA locurilor disponibile. Salarii majorate, tichete de masă şi vouchere de vacanţă

Angajări la stat. Instituțiile care vor să aducă noi oameni în sistem trebuie să se încadreze în bugetele alocate. Cel mai mare deficit de angajați este în Ministerul Educației, unde sunt aproximativ 21.700 de posturi libere.Un alt minister care va face angajări este Ministerul de Interne, cu peste 15.000 de posturi libere.
Și Ministerul Apărării Naționale face aproximativ 15.000 de noi angajări, în timp ce la Ministerul Sănătății ar fi nevoie de aproximativ 12.800 de oameni.
Un alt minister care va face angajări imediat după anul nou este cel al Justiției, unde ar mai fi nevoie de 3.800 de oameni. Și la Ministerul Finanțelor este nevoie de 3.100 de oameni.

În instituțiile de stat, de la 1 ianuarie, salariile vor crește cu până la 10%.

Mai multe posturi sunt vacante în această perioadă în instituții publice din județul Alba.

Candidații interesați de ocuparea acestora trebuie să îndeplinească unele condiții, privind studiile, vechimea de muncă și alte cerințe.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
  cunoaște limba română, scris și vorbit
  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
  are capacitate deplină de exercițiu
  are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
  îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
  nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Angajări la stat. POSTURI VACANTE:ALBA IULIA

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
îngrijitor (2 posturi) Serviciul Social – Cămin Studențesc nr. 5
Condiții: studii medii (minimum 10 clase); vechime în muncă: minimum 1 an; constituie un avantaj absolvirea unui curs de igienă

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 11 ianuarie 2023, ora 16.00

Concurs: 19 ianuarie 2023, ora 10.00 – proba practică; 26 ianuarie 2023, ora 12.00 – proba interviu.

Detalii la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr. 5, judeţul Alba, Direcția General Administrativă, corp D, parter –  Biroul Personal Salarizare, telefon: 0258/806.276

Răsturnare de situaţie pentru românii care stau la bloc. Schimbarea anunţată pentru 1 ianuarie 2023, totul e oficial
AIUD
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

director financiar contabil
Condiții: absolvent de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic; cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Termen pentru depunerea dosarelor de înscriere: 6 ianuarie 2023, ora 14.00 la Biroul Resurse Umane din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud, str.Ecaterina Varga, nr.6

Concurs: 16 ianuarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 19 ianuarie 2023, ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate și interviul de selecție

Detalii la Spitalul de Pneumoftiziologie, Aiud, str. Ecaterina Varga nr. 6, județul Alba, telefon: 0258/861.302, interior 120.

Școala Gimnazială „Axente Sever” Aiud

administrator financiar, grad I (contabil șef), studii superioare, 0,5 normă –  învățământ special
Condiții: studii economice de lungă durată în domeniul postului/studii universitare de licență; perfecționări (specializări) – certificat de atestare SEC; cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Word, Excel, Edusal/e licitație.ro, D 112, Forexebug; vechime: minim 7 ani în domeniu și 3 ani în învățământ.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 29 decembrie 2022, ora 15.00

Concurs: 9 ianuarie 2023, ora 09.00: proba scrisă; 11 anuarie 2023, ora 09.00: proba practică; 13 ianuarie 2023, ora 09.00: proba interviu

Detalii la Școala Gimnazială „Axente Sever”, Aiud, strada Unirii nr. 9, județul Alba, telefon: 0258/861.585.

Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” Ciumbrud

Se fac angajări în sistemul de stat: Salariile trec pe 10.000 lei pe lună. Sporurile de 1.000 lei 
șofer microbuz școlar
Condiții: studii medii, permis conducere categoria D; conducător auto pentru transport persoane; vechime: 3 ani.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 27 decembrie 2022, ora 15.00

Concurs: 10 ianuarie 2023, ora 10.00: proba scrisă; 13 ianuarie 2023, ora 10.00: proba practică; 15 ianuarie 2023, ora 10.00: proba interviu.

Detalii la Liceul Tehnologic Agricol „Alexandru Borza” din Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu nr. 42, județul Alba, telefon/fax: 0258/866.002, e-mail: [email protected].

BLAJ
Palatul Copiilor Alba Iulia – Clubul Copiilor Blaj

muncitor de întreținere
Condiții: studii medii; vechime – minim 5 ani; disponibilitate pentru program de lucru flexibil; disponibilitate pentru desfășurarea activității în weekend; deprinderi și abilități practice în mentenanța instalațiilor de apă curentă, tehnico-sanitare și de gaze naturale; deprinderi și abilități practice în exploatarea instalațiilor de încălzire centrală, deprinderi și abilități practice în executarea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii și reparații; deprinderi și abilități practice în mentenanța instalațiilor electrice de joasă și medie tensiune; efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuțiilor și responsabilităților din fișa postului; efectuează și alte sarcini trasate de către conducere în limita capacității sale fizice și intelectuale și a programului de lucru

Perioada pentru depunerea dosarelor: 4-10 ianuarie 2023, în intervalul orar 9.00-13.00, str. Decebal, nr. 6

Concurs: 12 ianuarie 2023, ora 10.00: proba scrisă – la Clubul Copiilor Blaj, str.1848, nr. 8; 13 ianuarie 2023, ora 10.00: proba practică/interviu – la Clubul Copiilor Blaj, str.1848, nr. 8.

Detalii la Palatul Copiilor Alba Iulia, str. Decebal, nr. 6, Județul Alba, telefon/fax: 0258/811.750, mobil: 0788/359.241 e-mail: [email protected]

ABRUD
Primăria Orașului Abrud

șef serviciu – Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență
Condiții: minim studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat; permis de conducere categoria B, C si C+E; vechime în munca: 5 ani; absolvent curs de șef serviciu voluntar pentru situații de urgență

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 6 ianuarie 2023

Concurs: 18 ianuarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; ora și data interviului se vor comunica ulterior.

Detalii la Primăria Orașului Abrud, cu sediul în Abrud, Piața Eroilor nr. 1, județul Alba, telefon 0258/780.519, e-mail: [email protected].

CUGIR
Spitalul Orășenesc Cugir

manager
Termen limită până la care se pot depune dosarele de concurs: 16 ianuarie 2023, ora 14.30

Concurs: 17 ianuarie 2023, ora 10.00 – selectarea dosarelor și afișarea rezultelor, 27 ianuarie 2022, ora 10.00 –susţinerea proiectului de management

Detalii la: Spitalul Orășenesc Cugir, str. N. Bălcescu nr. 5, județul Alba, telefon: 0358/401249

Alte localități
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Avram Iancu

secretar (0,5 post)
Condiții: studii superioare finalizate cu diplomă de licență; fără vechime minimă în muncă/ domeniul studiilor; vechime în învățământ de minimum 6 luni; cunoştinţe avansate de operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare Internet); cunoştinţe de utilizare a softurilor specifice activităţii din învăţământ: EDUSAL, REVISAL, SIIIR; spirit organizatoric; cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale; cunoştinţe privind încadrarea personalului; disponibilitate la timp de lucru prelungit; abilități de comunicare şi relaţionare; abilități de lucru în echipă; capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres); disponibilitate pentru program flexibil; capacitatea de a lua decizii eficiente

administrator financiar (0,5 post)
Condiții: studii superioare în domeniul economic- diplomă de licență în științe economice; vechimea minimă în muncă: nu este cazul; vechime minimă în domeniul studiilor: minimum 6 luni; cunoştinţe avansate de operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare Internet); vechime în funcţia de administrator financiar (patrimoniu) de minim 6 luni; cunoştinţe de accesare platformă SEAP; cunoştinţe de accesare a sistemul electronic de raportare a situaţiilor financiare din sectorul public-FOREXEBUG; spirit organizatoric; abilități de comunicare şi relaţionare; abilități de lucru în echipă; capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres); disponibilitate pentru program flexibil; capacitatea de a lua decizii eficiente; constituie un avantaj experienţa în funcţia de administrator financiar (patrimoniu), într-o instituţie de învăţământ

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 4 ianuarie 2023

Concurs: 12 ianuarie 2023, ora 9.00 – proba scrisă; 16 ianuarie 2023, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii la Școala Gimnazială „Avram Iancu”, cu sediul în comuna Avram Iancu, str. Avram Iancu nr. 27E, județul Alba, telefon 0763/807.075.

Școala Gimnazială Doștat

muncitor de întreţinere – 0,5 normă (post vacant temporar)
Condiții: studii primare; vechimea poate constitui un avantaj; permis de conducere categoria B.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor: 30 decembrie 2022, ora 18.00

Concurs: 9 ianuarie 2023, ora 10.00 – proba scrisă; 9 ianuarie 2023, ora 9.00 – proba interviu.

Detalii la: Școala Gimnazială Doștat, cu sediul în Doștat, str. Principală, nr. 235, județul Alba, telefon 0258/764.601, sau 0767/801.550.