Anunț important de la ANRE privind factura de energie electrică pentru clienții casnici. Cum vor arăta facturile din aprilie 2023

ANRE a supus consultării publice Proiectul de Ordin pentru aprobarea contractului - cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, a condiţiilor generale de furnizare a energiei electrice şi a modelului de factură aplicabil tuturor clienţilor casnici.

15 feb. 2023, 08:51
Anunț important de la ANRE privind factura de energie electrică pentru clienții casnici. Cum vor arăta facturile din aprilie 2023

Principalele îmbunătăţiri aduse legislaţiei secundare prin Proiectul de Ordin al ANRE se referă la modificarea contractului-cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, precum şi la condiţiile generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal.

Modificările vizează şi modelul de factură aplicabil clienţilor casnici şi preţului din oferta de serviciu universal care se aplică pe o perioada de minimum 3 luni.

Totodată, noile prevederi ale Condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice în regim de serviciul universal la clienţii casnici au fost coroborate cu prevederile Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali (Regulament) şi se referă în principal la modul de comunicare a notificărilor/solicitărilor/comunicărilor din partea furnizorului către clientul casnic, preţul de serviciu universal, facturare şi condiţii de plată şi răspunderea contractuală.

Citește și: Noi reguli pentru furnizorii de energie care emit facturi cu întârziere. Ce vor fi obligați de luna aceasta. Lovitură pentru Hidroelectrica

Noile prevederi se mai referă la situaţiile de încetare a contractului-cadru, sistarea temporară a furnizării energiei electrice, aplicarea taxelor şi impozitelor, drepturile şi obligaţiile clientului casnic şi ale furnizorului, situaţiile de întrerupere a alimentării cu energie electrică şi etapele care se parcurg în acest sens, modul de constituire a garanţiilor financiare.

De asemenea, în cazul consumatorilor vulnerabili, eşalonarea la plată a facturii se face, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi. Totodată, obligaţia furnizorului este să eşaloneze la plată sumele datorate de client, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura.

Proiectul de Ordin mai prevede ca facturile emise pentru consumul de energie electrică înregistrat începând cu data de 1 aprilie 2023 pentru toţi clienţii casnici să conţină informaţii precum numărul şi data emiterii facturii, datele de identificare şi de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de asistenţă pentru clienţi, adresă de e-mail şi un formular electronic online care să permită înregistrarea automată a solicitării.

Totodată, se face referire la modalitatea de transmitere a indexului autocitit, intervalul de timp în care clientul poate transmite indexul autocitit, care nu poate fi mai mic de 5 zile, numărul de telefon pus la dispoziţie de către OD (Operator de distributie) la care este racordat locul de consum la care clientul poate sesiza direct OD întreruperile în alimentarea cu energie electrică, precum şi alte probleme în alimentarea cu energie electrică, data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată.

Citește și: Până când poate fi folosită prima tranșă de 700 de lei de pe cardurile de energie

Documentul mai prevede perioada de facturare, cantitatea de energie electrică facturată, preţul final facturat exprimat în lei/kWh sau lei/MWh şi data scadentă a plăţii.

„De asemenea, printre anexele obligatorii la contract propunem să se regăsească următoarele documente: convenţia de consum încheiată de părţi, datele din anexele la contractul pentru prestarea serviciului de distribuţie încheiat de furnizor cu operatorul reţelei electrice corespunzătoare locurilor de consum care fac obiectul contractului, condiţiile generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal şi oferta pentru serviciul universal”, se precizează în comunicatul ANRE.

Conform sursei citate, Proiectul de Ordin poate fi consultat pe pagina oficială de internet a ANRE.

model factura