Apartamentele cu încălzire centralizată trebuiau să aibă contoare de căldură până în 2016. Ce se întâmplă cu cei care nu şi-au pus

Până la sfârşitul anului 2016, toate apartamentele racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică trebuiau să aibă montate contoare pentru căldură, conform legislaţiei în vigoare. Deşi acest termen a fost impus încă din 2014, autoritățile estimau că abia în 40% dintre blocurile vizate se face contorizarea căldurii la nivel de apartament.

12 ian. 2017, 08:58
Apartamentele cu încălzire centralizată trebuiau să aibă contoare de căldură până în 2016. Ce se întâmplă cu cei care nu şi-au pus

Obligativitatea montării contoarelor de căldură la nivelul fiecărui apartament, până la sfârşitul lunii decembrie 2016, a fost introdusă în august 2014 prin intermediul Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică.

Concret, aşa cum se arată în acest act normativ, „în imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea contoarelor până la 31 decembrie 2016 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie”. Totuşi, dacă folosirea contoarelor individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punct de vedere financiar, legea prevede obligativitatea montării repartitoarelor individuale de costuri „pe toate corpurile de încălzire din fiecare unitate imobiliară în parte”.

La nivel naţional, aproximativ 1,3 milioane de apartamente sunt racordate la sistemul centralizat de încălzire, dintre care cele mai multe se găsesc în Bucureşti, potrivit datelor furnizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC). Reprezentanţii Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor din România (APC), entitate ce s-a implicat în informarea populaţiei despre obligativitatea montării de contoare de căldură la nivel de apartament, estima în februarie 2016 că, la acel moment, doar aproximativ 40% dintre blocurile vizate deţineau repartitoare.

Proprietarii apartamentelor nu pot fi amendați

Legea eficienței energetice nu prevede nicio sancțiune pentru proprietarii de apartamente care au refuzat să-și monteze contoare sau repartitoare până la finele anului 2016. Această informație a fost confirmată în iulie 2016, la solicitarea AvocatNet.ro, de către reprezentanții Ministerului Energiei (ME).

„În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică, repartizarea consumului de energie termică pentru încălzire și/sau apă caldă se face în baza normelor tehnice elaborate de ANRSC. Având în vedere că reprezentanții ANRSC au participat la procesul de elaborare a Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică și nu au propus instituirea unor prevederei pentru sancționarea neîndeplinirii obligației de montare/utilizare a repartitoarelor de costuri, nu au fost incluse sancțiuni pentru proprietarii de apartamente care nu montează (…) contoare/repartitoare de costuri”, ne-a spus, la miljocul lunii iulie 2016, Dănuț Adrian Ciontea, șeful Biroului de comunicare publică și relații publice din cadrul ME.

Sursa: avocatnet.ro


loading...