Avocatul Poporului a sesizat CCR privind ordonanţa transportului rutier de persoane

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională (CCR) în privinţa OUG 51/2019, susţinând că eliminarea transportului rutier de persoane interjudeţean din sfera serviciilor publice încalcă voinţa Parlamentului şi denaturează trăsătura de stat social consacrată la nivel constituţional.

07 aug. 2019, 10:12
Avocatul Poporului a sesizat CCR privind ordonanţa transportului rutier de persoane

Avocatul Poporului a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51 din 28.06.2019, potrivit unui comunicat de presă.

Avocatul Poporului a reţinut că adoptarea ordonanţei de urgenţă analizate încalcă dispoziţiile art. 61 alin. (1) din Constituţia României, conform cărora „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unică autoritate legiuitoare a ţării”, precum şi principiul separaţiei puterilor consacrat prin art. 1 alin. (4) din Constituţie, texte constituţionale care stabilesc interdicţia alterării sau contracarării voinţei exprimate prin adoptarea unei legi de către Parlament.

La sfârşitul lunii decembrie 2018, Parlamentul a adoptat Legea  nr. 328/2018 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, întărind regimul juridic al transportului public judeţean de persoane şi oferind mai multe garanţii care să satisfacă interesul public; prin aceeasi lege a fost corelat dreptul pozitiv cu dreptul Uniunii Europene. 

Parlamentul a urmărit ”delimitarea mai clară a serviciilor în ceea ce priveşte transportul public local şi extinderea acestui serviciu şi la nivel judeţean”. Astfel, în tot cuprinsul legii, s-a înlocuit sintagma ”transport public local” cu cea de ”transport public local şi judeţean”. Satisfacerea unui interes general reprezintă motivaţia primordială a înfiinţării şi organizării unui serviciu public, se arată în comunicat.

În opinia Avocatului Poporului, transporturile rutiere de persoane sunt şi trebuie să rămână în continuare servicii publice până când Parlamentul, ca unică autoritate legiuitoare îşi va asuma responsabilitatea unei schimbări de paradigmă în ceea ce priveşte obligaţia statului de a asigura transportul rutier judeţean de persoane, organizat ca serviciu public.

În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate intrinsecă, Avocatul Poporului a subliniat că eliminarea serviciilor de transport rutier judeţean de persoane, contra cost, din sfera serviciilor publice, pe calea unei ordonanţe de urgenţă, echivalează cu renunţarea statului la una din trăsăturile sale fundamentale şi anume statul social, precum şi la obligaţia acestuia de a asigura cetăţenilor săi un nivel de trai decent, având implicaţii, în cascadă, asupra întregului cadru de reglementare referitor la actele normative cu caracter social şi bazate pe solidaritatea socială.

„În aceste condiţii, în care statul, prin autorităţile sale, nu se implică concret în stabilirea unor criterii care să permită echilibrul între interesele private ale operatorilor economici şi interesul public determinat de asigurarea transportului rutier de persoane în toate localităţile, noţiunea de stat social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile omului reprezintă valori supreme, devine un deziderat golit de conţinut. Mai mult, lipsa unei reţele de transport între localităţile interjudeţene poate aduce atingeri circulaţiei în siguranţă a persoanelor pe drumurile publice, cu repercusiuni grave în planul respectării de către stat a obligaţiei constituţionale de garantare a dreptului la viaţă, precum şi a dreptului la integritate fizică şi psihică”, subliniază Avocatul Poporului.

În susţinerea criticii de neconstituţionalitate, Avocatul Poporului a amintit că statul, în cursul existenţei sale, poate opta pentru diverse modele de securitate socială, de la o intervenţie minimală la una maximală, dar nu poate renunţa la funcţia sa socială. Obligaţia constituţională impusă prin art. 1 alin. (3) este aceea de a interveni în favoarea cetăţeanului, deci acest text constituţional obligă la o atitudine pozitivă, la o acţiune din partea statului. Avocatul Poporului consideră ca prin  eliminarea expresă a transportului rutier de persoane din sfera serviciilor publice ale statului, O.U.G. 51/2019 afectează satisfacerea nevoilor comunitare ale cetăţenilor săi, cu implicaţii grave în sfera protecţiei drepturilor unor categorii vulnerabile: elevi, studenţi, persoane cu dizabilităţi şi pensionari, dar şi a tuturor categoriilor de cetăţeni din comunităţile izolate.

La sfârşitul lunii iulie, Federaţia Elevilor din România solicită Guvernului să ia măsuri de urgenţă pentru remedierea situaţiei transportului, având în vedere tragedia petrecută la Caracal, precizând că elevii din mediul rural din România sunt nevoiţi să călătorească la ocazie, iar prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2019, aprobată de Guvern în iunie, gestionarea serviciului de transport judeţean a devenit şi mai haotică pentru că noua legislaţie este contradictorie şi contrară dreptului Uniunii Europene.


loading...