BACALAUREAT 2015. Sancţiuni DRASTICE pentru profesorii care încearcă să ajute elevii în sala de examen

BACALAUREAT 2015, BACALAUREAT, BAC, BAC 2015, BACALAUREAT ROMANA ORAL, SUBIECTE ROMANA BACALAUREAT, EDU.RO. Luni, 8 iunie, a început examenul de bacalaureat. Regulile sunt stricte şi anul acesta. Absolvenţilor de liceu le este interzis sa intre in salile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacose, telefoane mobile sau casti audio. Cei care sunt prinşi încercând să copieze sunt eliminaţi din examen. Sancţiuni drastice sunt şi pentru profesorii care încearcă să ajute elevii să ia examenul.

18 iun. 2015, 09:16
BACALAUREAT 2015. Sancţiuni DRASTICE pentru profesorii care încearcă să ajute elevii în sala de examen

BACALAUREAT 2015, BACALAUREAT, BAC, BAC 2015, BACALAUREAT ROMANA ORAL, SUBIECTE ROMANA BACALAUREAT, EDU.RO. Luni, 8 iunie, a început examenul de bacalaureat. Candidaţii vor fi supravegheaţi atât video, cât şi audio, iar înregistrările vor fi verificate prin sondaj. Peste 168.000 de candidaţi s-au înscris pentru susţinerea examenului naţional de Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2015.

Comisiile de bacalaureat județene/ a municipiului București asigură dotarea cu camere de supraveghere video și audio funcționale a sălilor în care se desfășoară probele examenului de bacalaureat național, a sălilor în care se descarcă și se multiplică subiectele, precum și a sălilor în care se preiau, se evaluează și se depozitează lucrările scrise.

Comisiile de bacalaureat verifică, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă sau în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen din centrul respectiv.

Citeşte şi: BAC 2015. Obişnuieşti să bei cafea, energizante şi să înveţi noaptea? Psiholog: Creierul are nevoie de odihnă

Candidații care încalcă regulile vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit sau au transmis materialele interzise. Încălcarea regulilor va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Sancţiuni drastice sunt şi pentru profesorii care sunt acuzaţi că ajută elevii să treacă examenul de bacalaureat.

Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului implicat în comisiile de bacalaureat, în organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat, în raport cu gravitatea abaterilor, sunt:

  • observaţie scrisă;
  • avertisment;
  • diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control, cu până la 1 5%, pe o perioadă de 1 – 6 luni;
  • destituirea din funcţia de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ;
  • desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Cadrele didactice care, în perioada examenului, comit fapte cu caracter infracţional, respectiv furnizarea soluţiilor problemelor, înlocuiri de lucrări, falsificări de lucrări etc., care permit sau favorizează fraudarea examenului sau care au manifestări care atestă neglijenţă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, sunt sancţionate în conformitate cu prevederile prezentei metodologii sau ale Codului penal.

În astfel de cazuri, Comisia Naţională de Bacalaureat sau, după caz, comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti va sesiza în scris organele de cercetare penală.

Pentru cercetarea abaterilor săvârşite de personalul didactic se constituie comisii formate din 3 – 5 membri, dintre care unul reprezintă organizaţia sindicală din care face parte persoana aflată în discuţie sau este un reprezentant al salariaţilor, iar ceilalţi sunt cadre didactice care au funcţia didactică cel puţin egală cu a celui care a săvârşit abaterea.

În comisiile de cercetarea abaterilor personalului didactic din învăţământul preuniversitar pot fi incluşi şi inspectori şcolari de specialitate.

În cadrul cercetării abaterii prezumate, se stabilesc faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente. Audierea celui cercetat şi verificarea apărării acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost înştiinţat în scris cu minimum 48 de ore înainte, precum şi de a da declaraţii scrise se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării.

Cadrul didactic cercetat are dreptul să cunoască toate actele cercetării şi să-şi producă probe în apărare.
Inspectoratul şcolar va face comunicarea, prin decizie scrisă către unitatea de învăţământ de la care provine cadrul didactic respectiv, în care se precizează abaterea constatată şi sancţiunea dispusă, urmând ca unitatea de învăţământ respectivă să ducă la îndeplinire aplicarea acesteia. Abaterile săvârşite de cadrele didactice în timpul participării la comisiile pentru examenul de bacalaureat sunt luate în considerare la acordarea calificativului anual.

Constatarea de nereguli grave sau repetate în desfăşurarea activităţii unei comisii de bacalaureat aduce după sine diminuarea cu 20% – 70% a indemnizaţiei preşedintelui. De asemenea, constatarea de nereguli grave duce la înlocuirea din comisie a vinovaţilor. În cazul înlocuirii din comisie, pentru abateri grave, persoana înlocuită nu primeşte indemnizaţia cuvenită respectivei funcţii din comisia de bacalaureat. Preşedinţii de comisii, cadre didactice universitare, care nu îşi îndeplinesc obligaţiile ce le revin în conformitate cu prezenta metodologie, nu vor mai participa la sesiunile următoare ale examenului de bacalaureat.

Cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care nu îşi îndeplinesc corespunzător atribuţiile în comisiile de bacalaureat, care manifestă neglijenţă sau încalcă prevederile prezentei metodologii li se suspendă, pe o perioadă de 1-5 ani, dreptul de a participa la sesiunile următoare ale examenului de bacalaureat.

În vederea respectării prevederilor din prezenta metodologie şi pentru asigurarea corectitudinii desfăşurării examenului de bacalaureat, preşedinţii comisiilor din centrele de bacalaureat vor solicita declaraţii scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaraţia-tip, cadrul didactic precizează că nu are soţ/ soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea, printre candidaţii care participă la examenul de bacalaureat în sesiunea respectivă şi îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale.

De asemenea, declaraţia cadrului didactic cuprinde menţiunea că, în cazul constatării unor nereguli în activitatea sa din cadrul comisiei, ştie că se vor lua măsuri de sancţionare, care pot merge până la excluderea din învăţământ, în funcţie de gravitatea abaterii.

În perioada 8 – 12 iunie s-a desfăşurat evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare în limba română (proba A), respectiv evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare în limba maternă (proba B), probe în cadrul sesiunii iunie – iulie 2015 a examenului naţional de Bacalaureat.

Citeşte şi: BAC 2015, BACALAUREAT 2015. Rezultate îngrijorătoare la LIMBA ROMÂNĂ ORAL. Aproape 3.000 de elevi au absentat

Sesiunea iunie-iulie 2015 continuă în această săptămână (15-19 iunie) cu evaluarea competenţelor digitale, probă urmată de evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională (22-26 iunie).

Probele scrise ale examenului naţional de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2015, încep luni, 29 iunie, cu testarea cunoştinţelor de limbă şi literatura română (proba E)a).

CALENDAR BAC 2015. BACALAUREAT 2015 se desfăşoară, ca în fiecare an în două sesiuni: BAC 2015 sesiunea iunie-iulie 2015 şi BAC 2015 sesiunea august-septembrie 2015.

La fel ca în anii precendeți, elevii nu vor avea voie în sălile de examen cu telefoane mobile sau cu orice tip de mijloace de comunicare ce permit conectarea la internet.

CALENDAR BACALAUREAT 2015

CALENDARUL BAC 2015 SESIUNEA IUNIE-IULIE

25-29 mai 2015 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen

29 mai 2015 Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

8-10 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-12 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

15–19 iunie 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

22-26 iunie 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

29 iunie 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă

30 iunie 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

1 iulie 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

3 iulie 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

6 iulie 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00)

6 iulie 2015 Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

7-9 iulie 2015 Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie 2015 Afişarea rezultatelor finale

CALENDAR BAC 2015 SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE

13–17 iulie 2015 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen

17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

17-18 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

18-19 august 2015 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

20-21 august 2015 Evaluarea competenţelor digitale – proba D

24 august 2015 Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă

25 august 2015 Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă

26 august 2015 Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă

28 august 2015 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă

31 august 2015 Afişarea rezultatelor (până la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

1-2 septembrie 2015 Rezolvarea contestaţiilor

3 septembrie 2015 Afişarea rezultatelor finale