BACALAUREAT 2016 EDU.RO: SUBIECTE ROMANA BAC 2016, sesiunea de toamnă

BACALAUREAT 2016 EDU.RO, SUBIECTE ROMANA: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională va avea loc între 17-19 august, urmând ca ultima probă orală - evaluarea competenţelor digitale să aibă loc pe 18 şi 19 august. De luni, încep probele scrise

21 aug. 2016, 07:45

 SUBIECTE ROMANA BACALAUREAT 2016 EDU.RO: De luni, 22 august, au început testările scrise la examenul de Bacalaureat 2016, sesiunea a doua. 

 Subiectele pe care le-au primit candidaţii de la profilul umanist şi pedagogic au cuprins cerinţe pe baza unui text de Gib Mihăiescu („Bordelul din rezervă”) despre rolul emisiunilor culturale în societatea actuală (text argumentativ), tema şi viziunea despre lume într-un text poetic aparţinând lui Tudor Arghezi sau Ion Barbu (eseu).

 

 

 

La profilul real, subiectul I a cuprins cerinţe pe baza unui text din Mircea Eliade („Noaptea de Sânzâiene”), la subiectul doi – text argumentativ despre rolul comunicării în relaţiile de prietenie, iar la subiectul III eseu despre tema şi viziunea despre lume într-un text poetic aparţinând lui Lucian Blaga sau Nichita Stănescu.

 

 


BACALAUREAT 2016 EDU.RO, MODELE de SUBIECTE şi BAREME de CORECTARE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016:

SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT-  Filiera teoretica- profilul umanist, Filiera vocationala- profilul pedagogic

BAREM ROMÂNĂ-  Filiera teoretica- profilul umanist, Filiera vocationala- profilul pedagogic

SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT- Filiera teoretică- profil real, filiera tehnologica

BAREM ROMÂNĂ- Filiera teoretică- profil real, filiera tehnologica

Vezi ma jos si:

MODELE DE SUBIECTE MATEMATICĂ BACALAUREAT 2016

MODELE De SUBIECTE ISTORIE BACALAUREAT 2016

Dintre cei 42.261 de absolvenţi de liceu înscrişi, 27.848 provin din promoţia curentă, iar 14.413 din seriile anterioare. De asemenea, 39.815 de candidaţi au absolvit o formă de învăţământ la zi, 1.027 – la seral, iar 1.419 – la frecvenţă redusă. În prima sesiune au fost declaraţi respinşi 41.037 de candidaţi (toate promoţiile). 

Ministerul a menţionat că subiectele pentru probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale, cu un grad de complexitate care să permită tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, respectiv în limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu. Candidatul care refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una din probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale se consideră că nu a susţinut proba. 

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; susţinerea tuturor probele scrise şi nota 5 la fiecare dintre acestea; obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise. 

Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu. 

Examinările scrise din a doua sesiune încep luni, 22 august, cu proba la Limba şi literatura română şi continuă marţi, 23 august, cu proba Limba şi literatura maternă, respectiv miercuri, 24 august, cu proba obligatorie a profilului. Testele scrise se încheie vineri, 26 august, cu proba la alegere a profilului şi specializării. Afişarea primelor rezultate (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00) vor avea loc pe 29 august, iar afişarea rezultatelor finale este programată pentru data de 1 septembrie.

A doua sesiune a examenului de bacalaureat din 2016 va avea loc în perioada august-septembrie, înscrierile fiind programate din 18 până în 22 iulie.

În 16-17 august va avea loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română şi evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, în 17-19 august – evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională şi în 18-19 august – evaluarea competenţelor digitale.

Din 22 august vor începe probele scrise, prima testare fiind la limba şi literatura română, urmată în 23 august de limba şi literatura maternă, 24 august – proba obligatorie a profilului şi 26 august – proba la alegere a profilului şi specializării. Primele rezultate vor fi afişate în 29 august, până la ora 16.00, iar contestaţiile vor fi depuse între orele 16.00 şi 20.00. În 30-31 august vor fi soluţionate contestaţiile, iar în 1 septembrie vor fi afişate rezultatele finale.

Condiţii de desfăşurare a examenului

Bacalaureatul din 2016 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului – 2011, aprobată prin ordinul ministrului Educaţiei nr. 4799/2010.

Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat în cele două sesiuni din 2013 rămâne cea aprobată în 2010 prin ordinul ministrului Educaţiei.

Comisiile de bacalaureat judeţene şi cea a municipiului Bucureşti trebuie să asigure camere de supraveghere audio-video în sălile în care se desfăşoară probele examenului, în sălile în care se descarcă şi se multiplică subiectele, precum şi în sălile în care se preiau şi se depozitează lucrările scrise.

Comisiile de examen vor verifica, prin sondaj, înregistrările audio-video din sălile de examen, după încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă, ori în cazul în care există sesizări, verificarea se va face pentru înregistrările din toate sălile de examen din unitatea de învăţământ respectivă.

Dacă se constată existenţa unor nereguli, fraude sau tentative de fraudă, comisia de bacalaureat din centrul de examen va luat măsurile necesare, care pot merge până la eliminarea candidaţilor din examen.

Lucrările scrise ale candidaţilor la bacalaureat pot fi corectate în alte judeţe decât cele în care se susţine examenul, prin decizie a Comisiei Naţionale de Bacalaureat. Transportul lucrărilor scrise dintr-un judeţ în cel desemnat şi aducerea lor înapoi, precum şi consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obţinute de candidaţi se fac în conformitate cu procedurile elaborate de Comisia Naţională de Bacalaureat.

Absolvenţii de liceu promovează examenul de bacalaureat dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor; au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de bacalaureat.

Candidaţilor le este interzis să intre în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete, acestea urmând să fie lăsate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia de bacalaureat. Cei care refuză să lase aceste obiecte în sala stabilită de comisia de bacalaureat nu vor fi primiţi în examen.

De asemenea, candidaţii nu pot intra în sala de examen cu manuale, cărţi, dicţionare, culegeri, formulare, memoratoare, notiţe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidaţi, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Aceştia nu pot avea asupra lor nici telefoane mobile, căşti audio, precum şi orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare ce ar putea permite conectarea la internet sau la reţele de socializare şi care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidaţi sau cu persoane din exterior.

Candidaţii care încalcă aceste reguli vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu şi indiferent dacă au fost introduse de aceştia sau de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.

Încălcarea acestor reguli va fi considerată tentativă de fraudă, iar candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceştia nu mai pot participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.v

BAREME ŞI SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016. Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2016, au început luni 4 iulie, cu testul de Limba si literatura româna (proba E)a).

SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016. La profilul Real, la Subiectul I, elevii au primit un text la prima vedere dintr-o piesă de teatru (Madona). La Subiectul II, absolvenţii de clasa a XII-a au de realizat un text argumentativ despre rolul jocurilor pe calculator în viaţa tinerilor. Subiectul III se referă la viziunea despre lume şi viaţă într-un roman interbelic. BEREMUL DE CORECTARE ÎL GĂSEŞTI AICI

SUBIECTE ROMÂNĂ BACALAUREAT 2016. Potrivit adevarul.ro, la profilul Uman, la Subiectul II, elevii au avut de realizat un text despre rolul lecturii, în timp ce la Subiectul al III-lea, aceştia au primit caracterizarea romanului psihologic şi a textului dramatic.

Marti, 5 iulie, se va desfasura proba de Limba si literatura materna (proba E)b), iar miercuri, 6 iulie, va avea loc proba obligatorie a profilului (proba E)c) la disciplinele Istorie si Matematica. Ultima proba scrisa din sesiunea curenta, proba la alegere a profilului si specializarii (proba E)d), este programata vineri, 8 iulie. În functie de cele doua criterii, candidatii au putut opta pentru una dintre urmatoarele discipline: Biologie, Chimie, Fizica, Economie, Filosofie, Geografie, Informatica, Logica si argumentare, Sociologie si Psihologie.

Pentru sustinerea probelor scrise, în cele 473 de centre de examen organizate în acest sens, s-au înscris peste 137.300 de candidati din toate promotiile. La proba E)b) – Limba si literatura materna sunt asteptati peste 7.200 de candidati care-si vor redacta tezele într-una din urmatoarele limbi: maghiara, germana, ucraineana, sârba, slovaca, turca, italiana si croata.

Afisarea primelor rezultate este prevazuta pentru data de 12 iulie (pâna la ora 16.00). În aceeasi zi, vor putea fi depuse contestatiile, în intervalul orar 16:00-20:00. Rezultatele finale vor fi facute publice în data de 16 iulie.

BACALAUREAT 2016. Accesul candidatilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Nu este permis accesul în sali cu manuale, dictionare, notite, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, si nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.
calcul/comunicare.

De asemenea, candidatilor le este interzis sa comunice între ei sau cu exteriorul, sa transmita ori sa schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notite sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinsi în aceste situatii vor fi eliminati din examen, indiferent daca materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent daca au fost introduse de acestia ori de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane si indiferent daca ei au primit ori au transmis materialele interzise. În consecinta, nu vor mai putea participa la probele urmatoare si vor fi lipsiti de posibilitatea recunoasterii, în sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii, inclusiv a probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale. De asemenea, acesti candidati nu mai au dreptul de a participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. În acest sens, candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematica si Geografie, candidatii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise iar hârtia folosita este doar cea distribuita de asistenti.

BACALAUREAT 2016. Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii, cumulativ:

a) sustinerea tuturor probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale

b) sustinerea tuturor probele scrise si nota 5 la fiecare dintre acestea;

c) obtinerea mediei 6 cel putin, la probele scrise.

Absolventii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obtinut media 10 primesc diploma de merit.

În calitate de presedinte al Comisiei Nationale de Bacalaureat, Secretarul de stat pentru învatamânt preuniversitar, Monica Cristina Anisie, a sustinut astazi, 3 iulie, o videoconferinta cu membrii comisiilor judetene, cu presedintii centrelor de examen si cei ai centrelor zonale de evaluare, masura organizatorica în premiera. În cadrul instruirii s-a pus accentul pe pregatirea elementelor care sa asigure un cadru corect si exigent de desfasurare a examenului si care, în egala masura, sa ofere elevilor posibilitatea de a-si pune in valoare cunostintele acumulate.

A doua sesiune a examenului de bacalaureat din 2016 va avea loc în perioada august-septembrie, înscrierile fiind programate din 18 pâna în 22 iulie. În 16-17 august va avea loc evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna si evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna, în 17-19 august – evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala si în 18-19 august – evaluarea competentelor digitale.

Din 22 august vor începe probele scrise, prima testare fiind la limba si literatura româna, urmata în 23 august de limba si literatura materna, 24 august – proba obligatorie a profilului si 26 august – proba la alegere a profilului si specializarii. Primele rezultate vor fi afisate în 29 august, pâna la ora 16.00, iar contestatiile vor fi depuse între orele 16.00 si 20.00. În 30-31 august vor fi solutionate contestatiile, iar în 1 septembrie vor fi afisate rezultatele finale.

Conditii de desfasurare a examenului

Bacalaureatul din 2016 se desfasoara în conformitate cu Metodologia de organizare si desfasurare a examenului – 2011, aprobata prin ordinul ministrului Educatiei nr. 4799/2010.

Lista disciplinelor la care candidatii sustin examenul de bacalaureat în cele doua sesiuni din 2013 ramâne cea aprobata în 2010 prin ordinul ministrului Educatiei.

Comisiile de bacalaureat judetene si cea a municipiului Bucuresti trebuie sa asigure camere de supraveghere audio-video în salile în care se desfasoara probele examenului, în salile în care se descarca si se multiplica subiectele, precum si în salile în care se preiau si se depoziteaza lucrarile scrise.

Comisiile de examen vor verifica, prin sondaj, înregistrarile audio-video din salile de examen, dupa încheierea probei scrise. În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constata nereguli, fraude sau tentative de frauda, ori în cazul în care exista sesizari, verificarea se va face pentru înregistrarile din toate salile de examen din unitatea de învatamânt respectiva.

Daca se constata existenta unor nereguli, fraude sau tentative de frauda, comisia de bacalaureat din centrul de examen va luat masurile necesare, care pot merge pâna la eliminarea candidatilor din examen.

Lucrarile scrise ale candidatilor la bacalaureat pot fi corectate în alte judete decât cele în care se sustine examenul, prin decizie a Comisiei Nationale de Bacalaureat. Transportul lucrarilor scrise dintr-un judet în cel desemnat si aducerea lor înapoi, precum si consemnarea în catalogul electronic a rezultatelor obtinute de candidati se fac în conformitate cu procedurile elaborate de Comisia Nationala de Bacalaureat.

Absolventii de liceu promoveaza examenul de bacalaureat daca îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii: au sustinut probele de evaluare a competentelor; au sustinut toate probele scrise si au obtinut cel putin nota 5 la fiecare dintre acestea si au obtinut cel putin media 6 la probele scrise.

Media notelor la probele scrise se calculeaza ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire. Aceasta reprezinta media generala a candidatului la examenul de bacalaureat.

Candidatilor le este interzis sa intre în salile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacose, posete, acestea urmând sa fie lasate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilita de comisia de bacalaureat. Cei care refuza sa lase aceste obiecte în sala stabilita de comisia de bacalaureat nu vor fi primiti în examen.

De asemenea, candidatii nu pot intra în sala de examen cu manuale, carti, dictionare, culegeri, formulare, memoratoare, notite, însemnari, rezumate, ciorne sau lucrari ale altor candidati, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Acestia nu pot avea asupra lor nici telefoane mobile, casti audio, precum si orice mijloc electronic de calcul ori de comunicare ce ar putea permite conectarea la internet sau la retele de socializare si care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare între candidati sau cu persoane din exterior.

Candidatii care încalca aceste reguli vor fi eliminati din examen, indiferent daca materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu si indiferent daca au fost introduse de acestia sau de alti candidati, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane.

Încalcarea acestor reguli va fi considerata tentativa de frauda, iar candidatii respectivi nu mai pot participa la probele urmatoare si sunt declarati „eliminati din examen”, fara posibilitatea recunoasterii, în sesiunile urmatoare, a notelor la probele promovate anterior eliminarii, inclusiv a probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale. Acestia nu mai pot participa la urmatoarele doua sesiuni ale examenului de bacalaureat.loading...