BACALAUREAT 2016 SESIUNE SPECIALĂ, BAC OLIMPICI. Regulament, calendar examen, liste elevi şi modele de subiecte

BACALAUREAT 2016 SESIUNE SPECIALĂ, BAC OLIMPICI. Elevii clasei a XII- a susţin în perioada 16- 26 mai examenul de bacalaureat, sesiune specială. Înscrierea candidaţilor va avea loc în zilele de 14 şi 15 mai. Afişarea primelor rezultate este prevăzută pentru data de 26 mai (până la ora 18:00).

13 mai 2016, 07:09
BACALAUREAT 2016 SESIUNE SPECIALĂ, BAC OLIMPICI. Regulament, calendar examen, liste elevi şi modele de subiecte

BACALAUREAT OLIMPICI, SESIUNE SPECIALĂ 2016. Sesiunea specială de bacalaureat se va desfăşura în perioada 14-27 mai, la Braşov. Comisia judeţeană de bacalaureat a Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov va nominaliza unităţile de învăţământ care vor găzdui centrele de examen şi de evaluare pentru această sesiune specială.

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice asigură integral cheltuielile privind cazarea și masa pentru candidații care au solicitat aceste servicii, pe perioada susținerii probelor. Cazarea va fi asigurată în trei locații din municipiul Brașov iar masa într-o singură locație. Candidații vor primi un flyer cu toate detaliile în momentul depunerii dosarului la centrul de examen, Colegiul Nicolae Titulescu Brașov. Cazarea începe în partea a doua a zilei de duminică, 15 mai 2016. Masa va fi asigurată începând cu micul dejun de luni, 16.05.2016.

Vezi aici: LISTA OLIMPIADELOR ȘI CONCURSURILOR INTERNAȚIONALE recunoscute de MENCŞ pentru care se
poate echivala proba scrisă de la examenul naţional de bacalaureat

Înscrierea candidaţilor va avea loc în zilele de 14 şi 15 mai.

Probele de evaluare a competenţelor se vor desfăşura astfel:

  • 16-17 mai (Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă)
  • 18-19 mai (Evaluarea competenţelor digitale)
  • 20-21 mai (Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională).

Probele scrise au următorul calendar:

  • 23 mai (limba şi literatura română)
  • 24 mai (proba obligatorie a profilului)
  • 25 mai (proba la alegere a profilului şi specializării)
  • 26 mai (limba şi literatura maternă)

Listele cu elevii care au primit aprobarea MENCȘ pentru înscrierea în sesiunea specială

Vezi aici: Lista nominală a absolvenților de liceu care fac parte din loturile naționale de pregătire pentru competițiile internaționale pe discipline școlare și a absolvenților de liceu 2016, care susțin examenul de admitere în universitățile din străinătate ce pot susţine examenul de bacalaureat – sesiune specială, 2016

Vezi aici: Lista nominală a absolvenţilor de liceu care fac parte din loturile naţionale de pregătire pentru competiţiile internaţionale sportive, ce pot susţine examenul de bacalaureat – sesiune specială, 2016

Pentru recunoașterea și echivalarea competențelor lingvistice și digitale, în conformitate cu OMEN 4932 din 2013 și OMECS 5088 din 2015, candidații vor depune la dosar o copie legalizată a diplomei. Recunoașterea și echivalarea de va face în Centrul de Examen – Colegiul Nicolae Titulescu din Brașov.

Modele orientative de subiecte, prin aceasta înţelegând atât subiectele folosite la simulările din anii precedenţi, cât şi subiectele pe care absolvenţii claselor a XII-a le-au avut de rezolvat în cadrul examenelor propriu-zise, începând cu anul 2011, sunt disponibile mai jos:

Limba si literatura romana (Filiera teoretică – Profil real; Filiera tehnologică)

Limba si literatura romana (Profilul umanist; Filiera vocaţională – Profilul pedagogic)

Matematica/ Istorie

Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana, Biologie vegetala si animala, Chimie, Economie, Fizica, Filosofie, Geografie, Informatica, Logica, argumentare si comunicare, Psihologie, Sociologie

BACALAUREAT OLIMPICI, SESIUNE SPECIALĂ 2016. Afişarea primelor rezultate, la sediul unităţilor de învăţământ care vor organiza această sesiune specială, este prevăzută pentru data de 26 mai (până la ora 18:00).

VEZI ŞI: Adrian Curaj: „Mă dor rezultatele de la simularea Bacalaureatului”

Dosarele candidaților pentru care Ministerul Educației a aprobat susținerea examenului de bacalaureat în sesiunea specială vor fi întocmite la unitatea școlară de proveniență, în conformitate cu prevederile metodologice.

Aceste dosare vor fi depuse la Centrul de Examen – Colegiul Nicolae Titulescu din Brașov – după următorul program:

– Sâmbătă, 14.05.2016, între orele 11.00 – 17.00

– Duminică, 15.05.2016, între orele 11.00 – 17.00

Pentru depunerea dosarelor nu este necesară prezența candidaților.

În cazuri excepționale, candidații pot transmite prin email-ul oficial, [email protected] cererea de înscriere tip, semnată și ștampilată de unitatea școlară emitentă, scanată, sub rezerva ca cel mai târziu duminică, 15.05.2016, orele 17.00 să depună, la Comisia din Centrul de examen, dosarul complet.

BACALAUREAT OLIMPICI, SESIUNE SPECIALĂ 2016. Sesiunea specială a examenului de bacalaureat (14-27 mai 2016) se adresează elevilor care îndeplinesc următoarele condiţii: participă la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada sesiunii normale a examenului de bacalaureat sau susţin examenul de admitere la universităţi din străinătate şi trebuie să facă dovada că:

  • au fost acceptaţi, în etapa preliminară, la universităţile din străinătate care le solicită pentru înscriere diploma de bacalaureat, înainte de finalizarea examenului naţional de bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2016;
  • probele de admitere sunt programate în acelaşi timp cu probele examenului de bacalaureat, sesiunea iunie -iulie 2016.

Elevii care susţin examenul de bacalaureat în sesiunea specială îşi vor asuma întreaga răspundere pentru parcurgerea integrală a materiei din care vor fi elaborate subiectele de examen. De asemenea, conducerea unităţii şcolare din care provine candidatul răspunde de încheierea situaţiei şcolare a acestuia în timp util.


loading...