Baroul Bucureşti, despre imunitatea avocaţilor: O dezinformare. Scopul proiectului este protejarea dreptului la apărare

Consiliul Baroului București susține că ideea potrivit căreia în proiectul de lege pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat ar exista o "imunitate" pentru avocați reprezintă o dezinformare, punctând că scopul exclusiv al proiectului este protejarea dreptului constituțional la apărare al oricărei persoane.

27 mai 2016, 17:04
Baroul Bucureşti, despre imunitatea avocaţilor: O dezinformare. Scopul proiectului este protejarea dreptului la apărare

Potrivit unui comunicat emis, vineri, de Consiliul Baroului București, prin această dezinformare se încearcă, în realitate, „lipsirea de conținut a dreptului la apărare și privarea persoanei de orice apărare, inclusiv în faţa organelor de represiune ale statului”.

Protejarea confidențialității dintre client și avocat, regulă recunoscută în toate democrațiile lumii, face parte din dreptul la apărare, fără de care nu exista stat de drept. (…) România are obligația de a transpune în legislația internă, până în data de 27 noiembrie 2016, Directiva 2013/ 48/ UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale. Punctul 33 din directivă prevede în mod expres: „Confidențialitatea comunicării dintre persoane suspectate sau acuzate și avocatul lor este esențială pentru asigurarea exercitării efective a dreptului la apărare și este o parte esențială a dreptului la un proces echitabil. Prin urmare, statele membre ar trebui să respecte confidențialitatea întrevederilor și a altor forme de comunicare dintre avocat și persoana suspectată sau acuzată în exercitarea dreptului de a avea acces la un avocat prevăzut în prezența directivă, fără derogare””, se arată în comunicatul citat.

Astfel, Consiliul Baroului București arată că secretul profesional nu reprezintă un privilegiu al avocatului, ci un drept fundamental al persoanei care apelează la avocat, punctând că dreptul la apărare este „golit de conținut”, atunci când comunicările dintre avocat și client sunt cunoscute de către cealaltă parte, în procesul civil, sau de către acuzare prin interceptări și percheziții, în procesul penal.

În concluzie, efectul acestei campanii ample de manipulare și dezinformare este lăsarea persoanei fără apărare în fața organelor, inclusiv represive, ale statului„, se precizează în comunicat.

În context, Baroul București solicită tuturor autoritățile implicate în procedura de adoptare a legii și a actelor normative subsecvente să informeze corect opinia publică.


loading...