Buget 2017 vs program de guvernare PSD: Câte dintre promisiunile social-democraţilor au fost respectate

Bugetul de stat pe 2017 a fost adoptat de Parlament în primele zile din februarie, iar construcţia acestuia s-a făcut după programul de guvernare al PSD, prezentat în campania electorală din 2016. În ciuda declaraţiilor făcute de liderul PSD Liviu Dragnea, potrivit cărora bugetul pe 2017 va respecta "la virgulă" programul de guvernare al partidului, în realitate acesta prezintă unele diferenţe. 

14 feb. 2017, 07:33
Buget 2017 vs program de guvernare PSD: Câte dintre promisiunile social-democraţilor au fost respectate

Suma alocată pentru Ministerul Educaţiei, în 2017, este de 8,24 miliarde de lei, cu aproape 1,7 miliarde de lei mai mare faţă de bugetul alocat în 2016 Ministerului Educatiei (6,61 miliarde lei). Social-democraţii promiteau, în programul de guvernare, că bugetul pentru Educaţie va fi suplimentat, în 2017, cu 5,34 de miliarde de lei.

Potrivit documentului, în 2017 se are în vedere creşterea salariilor personalului din învăţământ, construcţia de creşe şi grădiniţe (pentru care se vor aloca 600 de milioane de lei), creşterea burselor studenţeşti (pentru care se vor da 100 de milioane de lei) şi implementarea programelor din fonduri europene (pentru care se vor aloca 1,2 miliarde de lei).

Bugetul Ministerului Sănătății pentru anul 2017 este de 7,87 miliarde de lei. Bugetul a fost foarte puţin suplimentat faţă de anul 2016, când Ministerul Sănătăţii a primit 7,77 miliarde de lei. În programul de guvernare, PSD promitea suplimentarea bugetului cu 5,41 miliarde de lei.

Potrivit documentului, în 2017 vor creşte veniturile personalului medical, vor fi dotate şi modernizate spitalele (plus 600 de milioane lei), se vorimplementa programe naţionale de sănătate (2 miliarde de lei) şi programe de screening şi cercetare (plus 400 de milioane de lei). De asemenea, fiecare comună va fi dotată cu ambulanţe (plus 200 de milioane de lei.)

Bugetul Ministerului Apărării Naționale în 2017 este de 16,32 miliarde de lei, cu circa 5 miliarde de lei mai mare faţă de bugetul pe 2016 (11,23 miliarde lei). Potrivit programului de guvernare al PSD, bugetul Ministerului Apărării pe 2017 ar fi trebuit suplimentat cu 4,81 de miliarde de lei.

Ministerul Transporturilor are prevăzut, pentru anul 2017, un buget de 13,76 miliarde de lei, mai mare cu peste 5 miliarde de lei faţă de cel din 2016, când a fost de 8,58 miliarde de lei. Potrivit programului de guvernare al PSD, in 2017 bugetul Ministerului Transporturilor ar fi trebuit suplimentat cu 4,51 miliarde de lei.

Se promite creşterea bugetului CNAIR, pentru construcţia de autostrăzi şi drumuri expres, construcţia de căi ferate rapide şi extinderea reţelei Metrorex.

Ministerul Agriculturii are prevăzut, în 2017, un buget de 27,13 miliarde de lei, mai mare cu circa 6 miliarde de lei faţă de cel din 2016, când a fost de 20,83 miliarde de lei. În programul de guvernare, PSD promitea suplimentarea bugetului cu 3,29 miliarde de lei.

PSD a promis, în campania electorală, că în 2017, se va reface sistemul de irigaţii, pentru care se vor aloca 950 de milioane de lei, se vor aloca 700 de milioane de lei pentru programul de cadastrare, 100 de milioane de lei se vor da pentru un program antigrindină, 100 de milioane de lei vor merge la cercetare, 450 de milioane de lei vor fi alocaţi pentru un program dedicat zonei montane, iar 600 de milioane de lei vor fi destinaţi subvenţilor pentru tonate şi carne de porc.

Bugetul Ministerului Dezvoltării pentru 2017 este de 6,90 de miliarde lei, cu peste un miliard de lei mai mare faţă de anul 2016, când s-au alocat peste 5,6 miliarde de lei. Conform programului de guvernare al PSD, bugetul Ministerului Dezvoltarii ar fi trebuit suplimentat cu 3,9 miliarde de lei.

În 2017 se doreşte continuarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, continuarea programului Locuinţe pentru Tineri, subvenţionare cu 75% a costurilor cu chiria şi utilităţile pentru cei care găsescu un loc de muncă la peste 50 de km.

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, iniţiat în 2013 de Liviu Dragnea, va beneficia de un fond de 30 de miliarde de lei în perioada 2017-2020. Suma de 30 de miliarde de lei ar urma să fie cheltuită pentru construirea a 2.500 de creşe şi grădiniţe, reabilitarea a 2.000 de şcoli şi extinderea reţelelor de iluminat public, cu prioritate în mediul rural. Fondurile din PNDL mai pot fi folosite pentru reabilitarea dispensarelor medicale, dar şi pentru construirea de poduri şi podete.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor va avea, în 2017, un buget de 818,49 de milioane de lei, cu 58,50 de milioane de lei mai mare faţă de cel din 2016, care a fost de 759,99 milioane de lei. În programul de guvernare, PSD promitea că bugetul Ministerului Mediului pe 2017 va fi suplimentat cu 513 milioane de lei.

Potrivit documentului, în 2017 se va lucra la un program naţional de împădurire, se promite o reţea naţională de monitorizare a calităţii aerului şi se promit regularizări ale cursurilor de apă.

Ministerul Economiei are alocată de la bugetul de stat suma de 302,2 milioane de lei pentru anul 2017. În 2016, suma alocată de la bugetul de stat pentru Minsterul Economie a fost de 554 milioane lei. PSD, promitea în programul de guvernare, că Ministerul Economiei va primi în plus, faţă de 2016, peste 2 miliarde de de lei.

Potrivit documentului, suma cuprinde şi necesarul pentru înfiinţarea şi funcţionarea Ministerului IMM-urilor, Antreprenoriatului şi Turismului. De asemenea, PSD a anunţat în campania electorală că, în 2017, se vor aloca bani pentru programul de start-up şi se vor suplimenta fondurile pentru târgurile internaţionale

Ministrul Finanțelor Publice a anunţat că Ministerul Afacerilor Interne va beneficia, în 2017, de un buget de 11,3 miliarde de lei, cu circa 600 de milioane de lei mai mic faţă de 2016, când bugetul MAI a fost de 11,9 de miliarde de lei. PSD promitea, în programul de guvernare că, în 2017, bugetul MAI va fi suplimentat cu 523 de milioane de lei.

Bugetul Ministerului Afacerilor Externe pe 2017 este de 768 milioane de lei, în uşoară creştere faţă de anul 2016, când a fost de 759 de milioane de lei. Potrivit programului de guvernare al PSD, bugetul acestui minister ar fi trebuit suplimentat cu 523 de milioane de lei.

Ministerul Muncii are alocată, în 2017, de la bugetul de stat, suma de 35,83 miliarde lei, mai mare cu aproape 3 miliarde faţă suma alocată în 2016, de 33,17 miliarde de lei. În programul de guvernare al PSD se precizează că, în 2017, bugetul Ministerul Muncii va fi suplimentat cu 513 milioane de lei.

Şi Casa de Pensii are un buget mai mare cu 8% ca urmare a creșterii punctului de pensie, a pensiei minime și a scutirii de impozit și de la plata contribuțiilor la sănătate.

În anul 2017, la Ministerul Justiției sunt prevăzute cheltuieli curente în valoare de 3,15 miliarde de lei, cu 40 de milioane de lei mai mare faţă de bugetul pe 2016, când a fost de 3,11. Potrivit programului de guvernare al PSD, bugetul pe 2017 al Ministerului Justitiei trebuia suplimentat cu 160 de milioane de lei.

Bugetul aprobat pe 2017 pentru Ministerul Public este de 1,03 miliarde de lei, mai mare cu 95 de milioane de lei faţă de bugetul din 2016, când a fost 935 de milioane de lei. Potrivit programului de guvernare al PSD, bugetul Ministerului Public în 2017 trebuia să fie suplimentat cu 87 de milioane de lei.

Ministerul Energiei va primi în 2017, de la bugetul de stat, o sumă de 205,8 milioane de lei, cu aproape 240 de milioane de lei mai mic faţă de 2016, când a fost 443,6 de milioane de lei. Potrivit promisiunilor PSD, cuprinse în programul de guvernare pentru 2017, bugetul Ministerului Energiei ar fi trebui redus cu 106 milioane de lei.

Bugetul Ministerului Comunicaţilor pe 2017 se ridică la 510,275 milioane lei, cu aproape 85 de milioane de lei mai mare faţă de cel din 2016 (425,541 milioane de lei). Potrivit programului de guvernare al PSD, bugetul Ministerului Comunicaţiilor pe 2017 ar fi trebuit redus cu 280 de milioane de lei.

Construcția bugetului pe 2017 are la bază o creștere economică de 5,2%, (5,5% , potrivit programului economic al PSD) un deficit bugetar (cash) estimat la 2,96% din PIB (2,7% – program PSD) și o inflație medie anuală de 1,4% (1,2% – program PSD), conform Raportului privind situația macroeconomică pe anul 2017 și proiecția acesteia pe anii 2018-2020, publicat pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

Potrivit documentului, produsul intern brut pentru 2017 este estimat la 815,195 miliarde de lei, veniturile la bugetul general consolidat la 254,717 miliarde de lei (31,2% pondere în PIB) și cheltuielile la 278,817 miliarde de lei (34,2% pondere în PIB), rezultând un deficit de 24,1 miliarde de lei (2,96% din PIB). Cursul mediu lei/euro este prognozat la 4,46, iar câștigul salarial mediu lunar la 2.274 lei (3.100 – program PSD). Se așteaptă o majorare a numărului de salariați de 4,3%, concomitent cu reducerea ratei șomajului înregistrat la 4,3% la finalul anului 2017.

Cum a fost construit bugetul pe 2017

Bugetul pe anul 2017 are trei direcții majore de acțiune: creșterea veniturilor populației, investiții sporite în infrastructură și reducerea taxelor.

Creșterea veniturilor populației își găsește concretizarea în:

  • Creșterea salariului minim de la 1 februarie 2017 la 1.450 de lei, în creșteri salariale în educație, în sănătate și pentru alte categorii de angajați din sectorul public.
  • Pensia minimă se majorează de la 1 martie de la 400 de lei, la 520 de lei.
  • De la 1 iulie 2017, punctul de pensie va crește cu 9%, ajungând la 1.000 de lei.
  • Studenții înmatriculați la forma de învățământ cu frecvență, în instituțiile de învățământ superior acreditate, beneficiază de gratuitate la transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.
  • Cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse și protecție socială a studenților se stabilește la 201 lei/lună pe perioada derulării activităților didactice/student de la învățământul cu frecvență, fără taxă de studii.
  • Vor fi scutite de impozit pensiile mai mici sau egale cu 2.000 de lei și va fi eliminată obligația pensionarilor de a plăti contribuții sociale de asigurări de sănătate.

La capitolul „Investiții” alocarea bugetară prevede investiții în infrastructură, sănătate, educație, agricultură, creșterea absorbției fondurilor europene, prin finanțarea unor proiecte prioritare care să conducă la realizarea unor rezultate concrete.

  • Începând cu 1 ianuarie 2017, au fost promovate măsuri care să susțină investițiile prin aplicarea nelimitată în timp a facilității fiscale de scutire a impozitului reinvestit.
  • Începând cu 1 februarie 2017, pentru susținerea mediului de afaceri prin încurajarea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor a fost majorată limita veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 de euro la 500.000 de euro.
  • A fost stabilită o cotă de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați și a fost eliminată cota de impozit de 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat. Măsură vizează stimularea creării de noi locuri de muncă și așezarea echitabilă a sarcinii fiscale între microîntreprinderi.

Reducerea taxelor s-a concretizat prin eliminarea celor 102 taxe.


loading...