Calendar ortodox 20 iunie 2021. Mare sărbătoare: Pogorârea Sfântului Duh. Ce rugăciune este bine să spui azi pentru alinarea suferinţelor şi împlinirea dorinţelor

În această zi, prăznuim una dintre cele mai mari sărbători ale creştinătăţii, Pogorârea Sfântului Duh. Azi este bine să rosteşti rugăciunea către Sfântul Duh pentru alinarea necazurilor şi împlinirea dorinţelor.

19 iun. 2021, 20:31
Calendar ortodox 20 iunie 2021. Mare sărbătoare: Pogorârea Sfântului Duh. Ce rugăciune este bine să spui azi pentru alinarea suferinţelor şi împlinirea dorinţelor
Calendar ortodox 20 iunie 2021. Pogorârea Sfântului Duh

Sărbători ortodox 20 iunie 2021

Ortodoxe: Sfântul Mucenic Metodie; Rusaliile

Greco-catolice: DUMINICA COBORÂRII SFÂNTULUI SPIRIT (RUSALIILE). Sf. ep. m. Metodie

Romano-catolice: † DUMINICA a 12-a de peste an; Fer. Margareta Ball, văduvă, m.

Calendar ortodox 20 iunie 2021. Cine a fost Sfântul Mucenic Metodie

Sfântul Mucenic Metodie a îmbrățișat viața monahală încă din tinerețe, potrivit crestinortodox.ro. Pentru viața sa curată și bineplăcută lui Dumnezeu a fost chemat la arhierie, fiind numit Arhiepiscop al cetății Patarelor din Licia. Sfântul Mucenic Metodie a fost un adversar al ereziei lui Origen. Sfântul Mucenic Metodie a prorocit căderea Constantinopolului.

A primit mucenicia pe vremea împăratului Aurelian.

Citeste si Rusalii 2021. Ce este interzis să faci timp de două zile. Păcat mare pentru cine spală sau calcă

Calendar ortodox 20 iunie 2021. Rusaliile, momentul în care Apostolii încep să vorbească în limbi necunoscute

La zece zile după Înălțarea lui Hristos şi la 50 de zile de la Învierea Sa, prăznuim Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile sau Cincizecime).  În primele secole creștine, praznicul Cincizecimii era o dublă sărbătoare: a Pogorârii Duhului Sfânt și a Înălțării lui Hristos. În jurul anului 400, cele două sărbători s-au despărțit una de cealaltă.

După Pogorârea Sfântului Duh, Apostolii au primit puterea de a vorbi în limbi care până atunci le fuseseră necunoscute. Au descoperit învățătura Mântuitorului și altor neamuri, în diferite limbi. Începutul a avut loc chiar în ziua Pogorârii Duhului Sfânt, când s-au făcut înțeleși de toți iudeii veniți la Ierusalim din tot Orientul. Pelerinii neputând să-și explice cum de puteau predica în limbi diferite, s-a zvonit că ar fi beţi.

Sfântul Petru a sărit în apărarea Apostolilor spunând mulţimii că se împlinise profeția lui Ioil: „Iar în zilele din urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu peste tot trupul” (F.A. 2, 17, Ioil 3, 1). În urmă cuvântării lui Petru, trei mii de persoane au primit botezul.

Toți cei umpluți de Duh Sfânt „au început să grăiască în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grai” (Fap. 2, 6).

Sfântul Duh şi-a făcut apariţia sub formă de limbi ca de foc. Se obișnuiește să se vorbească de trimiterea Sfântului Duh în lume, că despre un act prin care Duhul ar lua locul lucrării lui Hristos. În acest caz, Biserica ar fi numai opera Sfântului Duh. În realitate însă, Duhul trebuie văzut întotdeauna că Duhul lui Hristos, deci, nu trebuie văzut sau conceput că despărțit de Hristos.

Există obiceiul ca, în ziua de Rusalii, să se aducă în biserică frunze de nuc sau de tei, simbol al limbilor de foc, ca semne ale coborârii Sfântului Duh. Ele sunt binecuvântate și împărțite credincioșilor.

Calendar ortodox 20 iunie 2021. Rugăciunea care se rosteşte în ziua Pogorârii Sfântului Duh

Împărate Ceresc, Preabunule Mângâietorule, Duhule al adevărului, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi şi întru Fiul pururea Te odihneşti; nepărtinitorule Izvor al darurilor celor dumnezeieşti, pe care le împărţi precum voieşti; prin care şi noi nemernicii ne-am sfinţit şi ne-am uns în ziua botezului nostru. Caută spre rugăciunea robilor Tăi, vino la noi şi Te sălăşluieşte întru noi şi curăţeşte sufletele noastre, ca să putem a ne face locaş Preasfintei Treimi.

Aşa, o Preabunule, nu Te scârbi de necurăţia noastră, nici de rănile păcatelor; ci le tămăduieşte pe ele cu ungerea Ta cea atotvindecătoare. Luminează mintea noastră, ca să cunoaştem deşertăciunea lumii şi a celor ce sunt în lume; înviază ştiinţa noastră, ca neîncetat să vestească nouă ceea ce se cuvine, a face şi ce se cuvine a lepăda; îndepărtează şi înnoieşte inima noastră, ca să nu izvorască mai mult ziua şi noaptea gânduri rele şi pofte necuvioase. Îmblânzeşte trupul şi stinge cu insuflarea Ta cea dătătoare de rouă văpaia patimilor, prin care se întunecă în noi Chipul cel preascump al lui Dumnezeu.

Iar duhul lenevirii, al mâhnirii, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert goneşte-l de la noi. Și ne dă nouă duhul dragostei şi al răbdării, duhul blândeţii şi al dreptăţii, ca îndreptând inimile cele slăbite şi genunchii, fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci. Și aşa, ferindu-ne de tot păcatul şi împlinind toată dreptatea, să ne învrednicim a primi sfârşit creştinesc şi neruşinat şi a intra în Ierusalimul cel Ceresc, iar acolo a ne închina Ţie, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, cântând în vecii vecilor: Treime Sfântă, slavă Ţie!

Citeste si Calendar ortodox iunie 2021. Sărbători religioase în iunie 2021. Tradiţii şi superstiţii de Înălţare, de Rusalii, de Sânziene, de Sânpetru de vară


loading...
Partenerii noștri