CALENDAR ORTODOX 2019. Sărbătoare importantă, de ce este bine să dai sâmbătă de pomană

Pe data de 21 septembrie, sunt prăznuiți Sfântul proroc Iona și Sfântul Apostol Codrat.

20 sept. 2019, 15:18
CALENDAR ORTODOX 2019. Sărbătoare importantă, de ce este bine să dai sâmbătă de pomană

CALENDAR ORTODOX 21 septembrie 2019. Sfântul proroc Iona este cinstit pe 21 septembrie. Sfântul Iona era fiul lui Amatie. Mama acestui proroc Iona, fiind văduvă, petrecea în Sarepta Sidonului. Această văduvă a hrănit pe Ilie proorocul în vreme de foamete; mai ales ea a fost hrănită de dânsul. Atunci Iona, fiind prunc mic, s-a îmbolnăvit şi a murit.

Ortodoxe
Odovania praznicului Înălţării Sfintei Cruci;
Sf. Ap. Codrat; Sf. Proroc Iona

Greco-catolice
Sf. ap. Quadrat din Magnesia; Sf. pf. Iona

Romano-catolice
SS. Matei, ap. şi ev.; Iona, profet

CALENDAR ORTODOX 21 septembrie 2019. Sfântul Apostol Codrat a făcut parte din cei Şaptezeci de Apostoli ai Mântuitorului. A vieţuit în secolul al ÎI lea şi a vestit Evanghelia în Atena şi Magnesia. Prin predica sa, a stins focul jertfelor păgâneşti şi a zdrobit idolii. 

CALENDAR ORTODOX 21 septembrie 2019. Dar, după cum întunericul urăşte lumina, tot astfel şi păgânii l-au urât pe Sfântul Codrat, potrivit sursei citate. L-au bătut cu pietre, l-au aruncat în temniţă şi l-au înfometat până ce şi-a dat sufletul în mâinile Domnului. A trecut la cele veşnice în timpul împăratului Adrian (117-138).

CALENDAR ORTODOX 21 septembrie 2019. Sfântul Codrat a scris o Apologie a creştinismului şi i-a dat-o împăratului Adrian. Această carte l-a atins atât de mult pe Adrian, încât a dat ordin încetării oricăror persecuţii împotriva creştinilor, afară de situaţia vinovăţiei lor din cauza unei crime civile.

Prorocul Iona a fost trimis de către Dumnezeu să îndemne pe niniviteni la pocăinţă (cetatea Ninive era capitala imperiului asirian), căci fărădelegile lor ajunseseră până la faţa Domnului. Dar nesocotind poruncile Lui, Iona a încercat să fugă pe mare şi a fost înghiţit de un chit (peşte uriaş) în pântecele căruia a stat trei zile.

Rugându-se, a fost aruncat pe ţărmul mării şi a primit din nou poruncă de la Dumnezeu, de a merge în oraşul Ninive (Iona 3, 3).

Aici, Iona a prevestit distrugerea oraşului: „Atunci Ninivitenii au crezut în Dumnezeu, au ţinut post şi s-au îmbrăcat cu sac, de la cei mai mari şi până la cei mai mici. Şi a ajuns vestea până la regele Ninivei. Acesta s-a sculat de pe tronul său, şi-a lepădat veşmântul lui cel scump, s-a acoperit cu sac şi s-a culcat în cenuşă. Apoi, din porunca regelui şi a dregătorilor săi, s-au strigat şi s-au zis acestea: Oamenii şi animalele, vitele mari şi mici să nu mănânce nimic, să nu pască şi nici să bea apă; Iar oamenii să se îmbrace cu sac şi către Dumnezeu să strige din toată puterea şi fiecare să se întoarcă de pe calea lui cea rea şi de la nedreptatea pe care o săvârşesc mâinile lui”. (Iona 1, 5-8)

Aşa s-au pocăit ninivitenii, iar Dumnezeu văzând întoarcerea lor i-a părut rău de prezicerile pe care le făcuse şi nu le-a împlinit. (sursă: vol. „Vieţile Sfinţilor”)


loading...