Calendar ortodox 21 aprilie 2024. Rugăciunea pentru Sfântul Ianuarie, care îți curăță sufletul și îți aduce liniște

Calendar ortodox 21 aprilie 2024. Creștinii ortodocși de pretutindeni îl cinstesc în această zi pe Sfântul Ianuarie. Întărit fiind de harul Duhului Sfânt, a suportat chinuri groaznice în timpul persecuțiilor împăratului Maximian.
Filip Stan
20 apr. 2024, 16:43
Calendar ortodox 21 aprilie 2024. Rugăciunea pentru Sfântul Ianuarie, care îți curăță sufletul și îți aduce liniște
Calendar ortodox 21 aprilie 2024. Rugăciunea pentru Sfântul Ianuarie, care îți curăță sufletul și îți aduce liniște

Calendar ortodox 21 aprilie 2024.Sfântul Ianuarie, Episcopul orașului Benevento din Italia, a primit mucenicia la anul 305, în timpul persecuțiilor împăratului Maximian. Sfântul Mucenic Ianuarie a fost supus la numeroase chinuri suferind torturi de neimaginat, dar pe care el le-a indurat cu blândețe, întărit fiind de harul Duhului Sfanț. Dumnezeu a lucrat minuni prin Sfântul Ianuarie, atât în timpul vieții acestuia cât și după moartea să.

Citește și: Rugăciune puternică pentru iertarea păcatelor! De ce trebuie rostită în Postul Paştelui înainte de culcare

Fiind aruncat în foc, Sfântul Ianuarie,  „răcorit de o roua nevăzută” , a stat în mijocul lui fară să arda, înălțând cântari lui Dumnezeu. Văzând minunea, persecutorii au început să-i sfășie carnea cu unghii de fier. După aceasta, Sfântul Ianurie împreună cu diaconul sau, Festus, și citețul Desiderie, au fost trimiși la Pozzuoli, în apropiere de Napoli, unde aveau să fie închiși în temniță. Tot aici, erau închiși diaconii din Pozzuoli, Proclu și Sussos, împreună cu alti doi creștini mireni, Eutihie și Acutius.

În ziua următoare, toți cei șapte mucenici au fost aruncați la animalele sălbatice, dar acestea nu i-au vătămat. Într-un sfârșit au fost cu toții uciși prin tăierea capului. Creștinii din Napoli au luat trupurile mucenicilor în ascuns și le-au înmormântat cu cinste. Trupul Sfanțului Mucenic Ianuarie l-au dus în Napoli ingropandu-l în biserica. Au fost consemnate numeroase minuni petrecute la mormântul Sfanțului Ianuarie. Dintre acestea amintim minunea care s-a făcut unei văduve, al carei fiu a înviat, după ce ea a luat icoana Sfanțului Ianuarie și apoi a așezat-o pe trupul fiului ei mort.

În această zi, creștinii au dezlegare la ulei și vin. În această zi, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfântul Mucenic Teodor din Perga Pamfiliei, Sfânta Muceniță Filipia, Sfânta Muceniță Alexandra, Sfântul Maximian (patriarhul Constantinopolului) și Sfântul atanasie Sinaitul.

Calendar ortodox 21 aprilie 2024. Canon de rugăciune către Sfântul Mucenic Ianuarie

Cântarea 1

glasul al 4-lea

Irmos: Pe voievozii cei tari…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind împreună cu Oştite îngerilor celor fără de materie şi de împărtăşirea Luminii Celei Neapuse luminându-te la suflet, sfinţite, luminează-mi inima mea, a celui ce-ţi laudă astăzi praznicul cel purtător de lumină, Preafericite Ianuarie.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din pruncie ai fost cu totul preasfinţit, crescând împreună cu virtuţile şi primind ungere sfinţită, te-ai preoţit, păstorind poporul şi cu sângele muceniciei luminându-te ai strălucit mai mult decât soarele, preacuvioase.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luminându-ţi-se inima cu Lumina Cea Dumnezeiască, bărbăteşte ai intrat la luptă, având râvnă Dumnezeiască şi surpând toată înşelăciunea idolească, ai primit cununa biruinţei, pururea pomenite.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Fericit este poporul cel ce te preamăreşte pe tine cu adevărat, Maica lui Dumnezeu şi te fericeşte pururea, Născătoare de Dumnezeu, precum ai zis mai înainte, proorocind cu sfinţire, când purtai pe Hristos în pântecele tău, Preacurată.

Cântarea a 3-a

Irmos: Arcul celor puternici…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind înflorit cu Lumina Sfântului Duh, dănţuind în mijlocul cuptorului, te-ai asemă­nat cuvioşilor tineri cei de mai înainte, preafericite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cete de puteri sfinţite dănţuiau împreună cu tine în mijlocul cuptorului, cu care împreună lăudai pe Făcătorul de bine, rămânând nears de foc, cugetătorule de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Având pe Hristos Apărător, stând în mijlocul tiranilor, erai fără frică; şi răbdând munci, te-ai arătat mucenic preamărit.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Rupe lanţurile păcatelor mele, Mireasă a lui Dumnezeu, cea care ai rupt legăturile iadului cu naşterea ta şi toate le-ai umplut de bucurie.

Cântarea a 4-a

Irmos: Pentru dragostea chipului…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe Soson levitul şi purtătorul de lupte şi pe Sfinţitul Faust şi pe Marele Procul şi pe Dezideriu, pe toţi cu un glas să-i cinstim.

Stih: Sfinte Mucenice Procul, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Nedormitând nicicum cu dormitarea necredinţei prin Dumneze­ieşti privegheri, ai adormit gândul cel rău al celor fără de Dumnezeu, Sfinte Mucenice Procul.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Pe ostaşii cei viteji ai adevărului, pe Sfinţii Mucenici Procul, Faust, Soson, pe Eutichie şi pe Ianuarie, toţi să-i cinstim cu laude.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Să mărim pe Ceea ce este Una Binecuvântată, prin care Cel cu totul Preabun, Care S-a născut dintr-însa, cu adevărat, din destul a binecuvântat pe toţi.

Cântarea a 5-a

Irmos: Tu, Doamne, Lumina mea…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu sânge sfinţit ai făcut haina ta mai luminoasă şi la Biserica cea de sus te-ai suit ca un preot, preafericite.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Curgând la pământ sângele tău cel de mult preţ, s-a făcut râu de tămăduiri, care usucă pâraiele pătimirilor, părinte.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Făclia cea cu şase lumini a mucenicilor luminând a ars zecile de mii ale demonilor, iar pe credincioşi îi luminează cu Dumnezeiescul dar.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Lăudămu-te pe tine Născătoare de Dumnezeu, prin care a răsărit celor din întuneric Lumină Neapusă Stăpânul tuturor şi cu dragoste te fericim.

Cântarea a 6-a

Irmos: Venit-am întru adâncurile…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Mulţimea călcătorilor de lege, văzându-te că faci minuni cu cuvinte, cunoscătorule de cele sfinte, aleargă către Făcătorul, cu tot sufletul, luminându-se minunat te-a preamărit pe tine.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai, ierarhe şi mai înaintea sfârşitului şi după Dumnezeiescul tău sfârşit făcător de mulţime de minuni, căci din pruncie ai luat darul Sfântului Duh.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

O Fiinţă în Trei Feţe cinstind, părinte, ai stricat înşelăciunea zeilor celor mulţi şi chinuit fiind, te-ai numărat cu adunările cetelor celor nenumărate.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Spre binefacerea oamenilor S-a Întrupat Dumnezeu Cuvântul din Curate sângiurile tale, pe Care roagă-L neîncetat, Maica lui Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre.

CONDAC

glasul al 3-lea

Podobie: Fecioara astăzi…

Cu ungerea preoţiei şi cu sângele muceniciei v-aţi împodobit, Măriţilor Mucenici Ianuarie şi Teodor şi întru cele de sus locuind, pretutindenea străluciţi. Căutaţi spre noi, cei ce am venit în Biserica voastră şi într-însa neîncetat strigăm: păziţi-ne pe noi pe toţi, rugând pe Dumnezeu Cel Iubitor de oameni.

Cântarea a 7-a

Irmos: Cei trei tineri…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cei trei tineri te-ai asemănat în mijlocul văpăii, o Sfinţite Mucenice Ianuarie, dănţuind împrejur cu pogorârea îngerilor, şi lăudând cu cântări de Taină pe Mântuiutorul Hristos.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai stat înaintea divanurilor celor tirăneşti, mucenice, luptând cu mare tărie şi ruşinând pe cei cu credinţă rea şi arătând adevărul tuturor celor rătăciţi.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Purtând tu în trupul tău omorâciunea cea purtătoare de viaţă şi după moartea ta ai înviat mortul, ca şi cum ar fi fost viu, părinte, mărindu-te pe tine Dumnezeu, Sfinte Pătimitorule Ianuarie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Omoară-mi mişcările trupului, Preacurată, Ceea ce ai născut Viaţa; înviază-mi, Fecioară, sufletul meu, care este omorât de patimi şi de multe păcate.

Cântarea a 8-a

Irmos: Mântuitorule al tuturor…

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Lăudat să fie acum Marele Mucenic Procul, dimpreună cu Sfinţii Mucenici Eutihie, Acution şi cu Dumnezeieştii Mucenici Dezideriu, Faust şi Soson cel cu cuget viteaz şi cu Sfântul Sfinţit Mucenic Ianuarie, mucenicii cei străluciţi ai Mântuitorului.

Stih: Sfinţilor mucenici, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Ceata pătimitorilor cea strălucită, îmbogăţindu-se cu tine căpetenie, strălucite cunoscător de cele sfinte, a călcat pe căpeteniile demonilor şi a surpat cutezanţa cea mare a necredinţei.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Bine săvârşindu-ţi nevoinţa şi păzindu-ţi credinţa, prin chinuri şi prin tăiere ai ajuns la Cetele cele de sus, preamărite şiai dobândit mărirea Domnului.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel Ce S-a Sălăşluit în chip de negrăit în pântecele tău Prea­curată şi Şi-a făcut Lui locaş pe cei cu dreaptă credinţă, Căruia strigăm neîncetat: Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.

Cântarea a 9-a

Irmos: Eva cu adevărat…

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Luptele cele de cinste ale Sfântului Ianuarie, chinurile şi rănile, vitejia cea până la sânge, durerile şi moartea cea silnică şi noianul cel necuprins al minunilor, cu veselie le mărim.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Arătatu-te-ai la înălţimea cinstitei mucenicii ca un soare neapus, pururea fericite, aducând mulţimea mucenicilor ca pe nişte Stele Dumnezeieşti şi acum luminaţi marginile pământului cu luminile pătimirilor celor prea mari.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Ianuarie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu cântări să săvârşim, credin­cioşilor, ziua de praznic, lăudând pe Sfinţii Mucenici Acution, pe Procul cu Soson şi cu Faust, pe Eutihie înţeleptul, cu Dezideriu şi pe Ianuarie, ca pe cei ce se roagă acum pentru toţi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu Strălucirile Luminii, Care este întru tine, luminează sufletul meu cel orb, Fecioară şi mă povăţuieşte, ca să umblu pe căile cele mântuitoare şi să scap de poticnirile rătăcirii, ca să te fericesc pe tine cu credinţă.

SEDELNA, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Cu vopselele sângiurilor tale vopsind haina preoţiei, ai ară­tat-o vădit mai luminoasă, slujitorule al lui Hristos. Drept aceea te-ai suit la veşnicile Locaşuri, izvorând noianuri de tămăduiri celor ce te cinstesc pe tine şi rugându-te totdeauna lui Dumnezeu, să dea tuturor iertare păcatelor.

SEDELNA Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea. Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat…

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi nevrednicii. Că de n-ai fi stat tu înainte rugân­du-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi de atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom îndepărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Citește și: Maica Antonia din Elveția dezvăluie rugăciunea care este întotdeauna ascultată de Dumnezeu: „Cea mai simplă formă de rugăciune este cea directă, când îi spunem Domnului durerea noastră”

Spynews
Tzancă Uraganu, gest impresionant în memoria lui Lucas. Ce decizie a luat în carieră, pentru nepoțelul său, care a murit: ”Am promis” / FOTO
Bzi.ro
Soția lui Radu Mazăre este însărcinată! Cum a reacționat acesta, la ieșirea din închisoare
Fanatik.ro
Băutura adorată de români al cărei preț va exploda. Un simplu pahar va fi considerat un adevărat lux
Capital.ro
SE PLĂTESC 15.000 de lei pentru români. Decizia anunțată astăzi, 30 MAI: Luăm o măsură importantă
Playtech.ro
Fotografiile pe care Lavinia Pîirva le-ar vrea şterse de pe internet! Ce făcea în tinereţe, imagini INDECENTE
DailyBusiness
Locuri de muncă pentru români! Salariile depășesc 7.000 de lei!
Adevarul
Caravană electorală, atacată cu bâtele într-o comună din județul Buzău VIDEO
Spynews
Hidrologii, anunț de ultimă oră! Pericol de inundații în mai multe județe din țară. A fost emis un cod galben de viituri / FOTO
Spynews
EXCLUSIV! Fostul iubit al Cristinei Pucean, acuzații extrem de grave la adresa dansatoarei și a familiei ei! Bărbatul susține că a fost păcălit și își vrea banii înapoi! Declarații pentru Spynews.ro!
Evz.ro
Prințesa Kate, vedeta familiei regale. Trăsăturile care o pun în centrul atenției
Impact.ro
Te CRUCEȘTI! Cum arată divele din showbiz FĂRĂ MACHIAJ! Unele sunt HORROR
Prosport.ro
FOTO. Are 75 de ani, dar arată ca la 30, are o avere impresionantă și își caută iubit la 12 ani de când a divorțat
wowbiz.ro
Ce i-a făcut Iancu Sterp lui Jador în momentul în care l-a văzut, după ce mama Geta l-a jignit
Cancan.ro
Câți euro a primit Sorin Pușcașu pentru cele 19 săptămâni la Survivor All Stars. Îi datorează o parte din bani lui Zmărăndescu!
Playsport.ro
Mădălina Ghenea a arătat TOT de data asta! Imaginile interzise au fost făcute publice
kanald.ro
„Mi-a zis: Nu mai pot” Un bărbat a murit la UPU Iași, după ce a fost lăsat o noapte întreagă să agonizeze. Familia vrea ca cei vinovați să fie trași la răspundere
Capital.ro
Devine interzis în TOATĂ EUROPA. Schimbare drastică dictată de la vârful UE
StirileBZI
Creșterea salariului minim va duce la un val de scumpiri. Experții spun că este un efect de domino
Prosport.ro
FOTO. Rusoaica superbă s-a cuplat cu un milionar mai tinerel ca ea! Cum arată Anna
stirilekanald.ro
Raisa, ucisă de vărul ei! Băiatul a recunoscut ce i-a făcut! Detalii șocante
substantial.ro
Empatia: Cheia către o lume mai bună – Cum să îți înveți copilul să fie plin de compasiune
MediaFlux
El va fi VIITORUL PREȘEDINTE al României! CUTREMUR la nivel național
Shtiu.ro
De ce evreii nu cred în Iisus Hristos? 'Nu este Mesia!'