Calendar ortodox 23 ianuarie 2021. Sfântul Clement de Ancira, ocrotitorul celor necăjiţi

Calendar ortodox 23 ianuarie 2021. În această zi, este prăznuit Sfântul Mucenic Clement, ocrotitorul copiilor orfani şi al celor năpăstuiţi.

22 ian. 2021, 15:49
Calendar ortodox 23 ianuarie 2021. Sfântul Clement de Ancira, ocrotitorul celor necăjiţi
Sfântul Clement, episcopul Ancirei. FOTO: doxologia.ro

Sărbători religioase 23 ianuarie 2021

Ortodoxe: Sfântul Clement de Ancira

Greco-catolice: Sf. m. Clement și Agatanghel

Romano-catolice: Ss. Emerenţiana, fc. m.; Ildefons, ep.

Calendar ortodox 23 ianuarie 2021. Cine a fost Sfântul Clement de Ancira

Sfântul Clement de Ancira a viețuit în Galiția, în localitatea de la care și-a luat și numele – Ancira, în vremea împăratului Valerian (253-259), potrivit crestinortodox.ro. Sfântul s-a născut într-o familie de rând, mama lui fiind cea care l-a ]nv[‘at iubirea de Hristos. Tatăl necredincios a murit încă de când copilul era foarte mic.

Mama lui Clement moare şi ea curând. La vârsta de numai 12 ani, Sfântul Clement purta deja haina monahală și nevointele cele de zi cu zi ale călugărilor. După doar opt ani de monahism și îndelungate nevoințe, tânărul Clement este ales episcop. Nevointele din chilie s-au continuat cu nevointele cele din lume, viața sfântului fiind o neîncetată mucenicie.
El a pătimit mult de la toți conducătorii lipsiți de credință ai vremii, printre care împărații Dioclețian și Maximian, și guvernatorii Dometian, Agripin, Cumvrichiu, Dometiu, Saverdot, Maxim, Afrodisiu, Lucius și Alexandru.

Sub împăratul Dioclețian a pătimit cu moarte minunată sfântul Clement. A pus împăratul în jurul sfântului multe feluri de materii amăgitoare și înfiorătoare – de o parte argint și aur mult, scrisori împărăteșți, care dădeau mucenicului mari dregătorii, haine de mult preț, toată bogăția și podoaba -, iar de altă parte unelte de chinuiri – mâini de fier și unghii, paturi de fier, brice ascuțite, cărbuni aprinși, căldări, coifuri înfocate, țepi, roate, lanțuri grele și o mulțime de unelte de chinuire.

Diocleţian i-a arătat lui Clement bogăţiile şi i-a spus că toate vor fi ale lui dacă se va închina zeilor. Însă Sfântul a refuzat şi după nenumărate chinuri s-a înălţat la Ceruri.

Calendar ortodox 23 ianuarie 2021. Rugăciune către Sfântul Mucenic Clement

O, Sfinte Sfințite Mare Mucenice Clement, mult pătimitorule de chinuri amare, înfocatule mărturisitor al Preaslăvitului nume al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cel ce cu neînfricoșată inimă și cu minte mult iubitoare de Hristos cu mare dorire ai alergat pe drumul desăvârșirii, prin suferirea groaznicelor și nemaiauzitelor chinuri, primit-ai numele de Clement, care mlădiță de vie se tâlcuiește.

Căci precum via se taie și se curăță la vreme și mai multe roade aduce, așa și mult chinuitul tău trup, de mulți tirani tăindu-se și strujindu-se, plin de duhovnicești struguri se arată. Prin îndelunga răbdare a nesuferitelor chinuri pe mulți din întunericul necredinței la adevăratul Dumnezeu i-ai adus și fii ai luminii făcându-i, în buciumul viei lui Hristos i-ai arătat și cu roadele vredniciei în credință pe Stăpânul viei L-ai bucurat.

Acestea și noi, păcătoșii înțelegându-le, cu multă umilință și dragoste cădem către tine, mare mucenice și mult pătimitorule, rugându-te să ne fii ajutător către Înduratul Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca și via sufletelor noastre cea sălbatică și neroditoare să o curețe și să o desăvârșească cu al Său har, spre a aduce însutit roadele dreptății și ale sfințeniei întru slava Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh I se cuvine slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Amin.

 


loading...