Calendar ortodox 25 ianuarie 2021. Sfântul Grigorie Teologul. Rugăciune pentru ajutor la examene şi luminarea minţii

25 ianuarie este sărbătoare cu cruce neagră. Este prăznuit Sfântul Grigorie de Nazianz (Teologul). În această zi, este bine să rosteşti rugăciunea pentru ajutor la examene şi luminarea minţii.

24 ian. 2021, 21:22
Calendar ortodox 25 ianuarie 2021. Sfântul Grigorie Teologul. Rugăciune pentru ajutor la examene şi luminarea minţii
Sfântul Grigorie Teologul. FOTO: parohiacopou.ro

Sărbători religioase 25 ianuarie 2021

Ortodoxe: Sfântul Grigorie de Nazianz (Teologul)

Greco-catolice: Sf. aep. Grigore din Nazianz; Sf. ep. m. Bretanion din Tomis.

Romano-catolice: CONVERTIREA SF. PAUL, ap. Sf. Bretanion, ep. de Tomis

Calendar ortodox 25 ianuarie 2021. Cine a fost Sfântul Grigorie de Nazianz

Sfântul Grigorie de Nazianz s-a născut într-o familie aristocratică la Arianz, în partea de sud-vest a Capadociei, în vecinătatea cetății Nazianz, scrie crestinortodox.ro. Tatăl său este convertit la creștinism de soția sa și ajunge mai târziu episcop de Nazianz. Sfântul Grigorie a studiat la Atena, unde a stat 10 ani. În timpul studiilor se împrietenește cu Sfântul Vasile cel Mare.

În jurul anului 357 părăsește Atena și revine acasă. Primește taina Sfântului Botez și invitația Sfântului Vasile de a-l vizita la mănăstirea pe care el o înfiinţase pe malul râului Iris în Pont. În timpul șederii sale aici, îl ajută pe Sfântul Vasile la redactarea Filocaliei. Se reîntoarce acasă pentru a-l sprijini pe tatăl său în activitatea sa pastorală. Ajuns acasă, este hirotonit preot de către tatăl sau, împotriva voinței sale.

După hirotonire, se retrage în singurătate, timp în care a scris „Apologeticus“, o lucrare în care ne descoperă greutățile preoției și motivele pentru care s-a ferit să o primească. Revine la tatăl său pentru a-l ajuta să readucă pacea în comunitatea tulburată de semiarieni.

După moartea tatălui său, în 374, preia scaunul episcopal de Nazianz, însă nu pentru multă vreme, deoarece se retrage la Seleucia în Isauria, dedicându-se vieții contemplative. În anul 379, un grup de credincioși îi cere să vină la Constantinopol pentru a reorganiza Biserica de aici, persecutată și distrusă de arieni.

În anul 380, împăratul Teodosie l-a ales episcop de Constantinopol., însă este contestat şi se retrage în Capadocia, la Nazianz. În anul 383 l-a hirotonit pe Eulalius episcop și s-a retras în Arianz. Aici și-a petrecut ultimii ani în meditație. A trecut la cele veșnice în 389-390.

Calendar ortodox 25 ianuarie 2021. Rugăciunea către Sfântul Ierarh Grigorie Teologul pentru ajutor la examene şi luminarea minţii

Cu evlavie ai învăţat că Duhul și Cuvântul sunt deopotrivă cu Tatăl, cu Bunătatea şi cu Împărăţia. Ai cunoscut că potrivirea şi unirea este cu fiinţa şi cu firea.

Pentru aceasta bucurându-te ai strigat. Binecuvântat fie Domnul şi să-L preaînălțăm întru toţi vecii. De mărirea îngerească te-ai învrednicit.

Că ai strălucit lumii ca un înger, curăţindu-ţi cu grijă sufletul, trupul şi gândirea, pentru Sfânta Treime. Căreia acum cânţi, veselindu-te.

Deschizându-ţi gura, cu cuvântul lui Dumnezeu ai vărsat înţelepciune. Propovă­duitorul Luminii, cugetare Dumnezeiască lumii ai semănat.

Dogmele părinţilor ai întărit cu adevărat şi ca Apostolul Pavel te-ai arătat apărător al credinţei. Pentru aceasta şi cetăţean împreună cu îngerii eşti şi împreună vorbitor cu dânşii te-ai arătat.

Fericite de Dumnezeu cuvântătorule, Sfinte Părinte Grigorie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să dăruiască iertare de greşeli celor ce cu dragoste prăznuiesc sfântă pomenirea ta.

Sfinte Grigorie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cel ce eşti luminat cu Raza Luminii Celei Întreit Strălucitoare, care iese dintr-O Singură Dumnezeire, îndrumătorule în Sfintele Taine, Părinte Grigorie, pe cei ce cu credinţă te laudă pe tine izbăveşte-i şi cu teologia dogmelor tale la Lumină îi povăţuieşte.

Îndrumător către o Stăpânie în Trei Feţe şi către Dumnezeirea Cea în Treime făcându-te, prin deprinderile faptelor bune, teolog al Treimii te-ai arătat, preafericite; iar acum cânţi bucurându-te: bine să cuvânteze toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.

Milostiv făcând pe Stăpânul cu rugăciunile tale, cere, părinte, iertare de greşeli, pentru cei ce prăznuim cu credinţă sfinţita şi marea prăznuire a pomenirii tale; întru care veselindu-ne, cântăm: bine să cuvânteze toată făptura pe Domnul şi să-L preaînalţe întru toţi vecii.


loading...