Calendar ortodox 3 martie 2024. Ce sfinţi-martiri sunt pomeniţi duminică. O lumânare aprinsă la biserică ţine departe necazurile

Sărbătoare importantă în calendarul ortodox pe 3 martie 2024, atunci când creștinii ortodocși îi sărbătoresc pe Sfinții Mucenici Eutropie, Cleonic și Vasilisc.

02 mart. 2024, 22:06
Calendar ortodox 3 martie 2024. Ce sfinţi-martiri sunt pomeniţi duminică. O lumânare aprinsă la biserică ţine departe necazurile

Calendar ortodox 3 martie 2024. Sfinții Mucenici Eutropie, Cleonic și Vasilisc sunt sărbătoriți în fiecare an pe data de 3 martie în calendarul ortodox.

 
 Sărbătorile zilei:

Ortodoxe
Sf. Mc. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc

Greco-catolice
Sf. m. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc

Romano-catolice
Ss. Cunegunda, împ.; Marin, ostaş m.

Calendar ortodox 3 martie 2024 Sfinţii Mucenici Eutropie, Cleonic şi Vasilisc sunt pomeniţi în calendarul creştin ortodox la 3 martie.

Cei trei Sfinţi Mucenici au trăit în timpul împăraţilor Diocleţian şi Maximian (284-305). Erau ostaşi şi prieteni apropiaţi ai Sfântului Mucenic Teodor Tiron, pomenit la 17 februarie. După sfârşitul Sfântului Tiron, în cetatea Amasiei, Sfinţii Eutropie, Cleonic şi Vasilisc au rămas în temniţă pentru faptul că erau creştini şi îşi mărturiseau credinţa.

Vasilisc era şi nepot al Sfântului Teodor, iar Eutropie era frate cu Cleonic şi erau de neam din Capadocia.

Guvernatorul oraşului Amasea din Capadocia a cerut celor trei prizonieri să renunţe la credinţa creştină. Ei însă au mărturisit cu hotărâre pe Hristos şi au fost supuşi la chinuri grele.

Calendar ortodox 3 martie 2024 Sfântul Eutropie a fost adus din închisoare în faţa guvernatorului atunci când acesta se afla la masă şi a fost rugat să jertfească zeilor spre învăţătura poporului. La acest îndemn Sfântul Eutropiu răspunse: „Necredinciosule, voieşti ca în turma lui Hristos să fiu povăţuitor al pierzării? Să nu fie una ca aceea, pentru că grăieşte Domnul meu: De va sminti cineva pe unul din cei mici, care cred în Mine, mai bine este să-şi lege o piatră de moară de grumazi şi să se înece în adâncul mării. Şi iarăşi zice: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona, căci ce împărtăşire este luminii cu întunericul? Sau ce legătură are Biserica lui Dumnezeu cu idolii?”. (Vieţile Sfinţilor)

Calendar ortodox martie 2024. Care sunt cele mai importante sărbători și cum să ne pregătim spiritual pentru ele
A fost rugat atunci doar să spună înaintea poporului că s-a închinat zeilor, iar apoi să se roage Dumnezeului său precum voieşte şi pentru această mărturie mincinoasă ar fi primit mult aur şi argint şi haine scumpe. Sfântul mucenic s-a împotrivit spunând că scris este: „Ce folos este omului de ar dobândi lumea toată, iar sufletul îşi va pierde?”.

Când ne părăsește îngerul păzitor. Părintele Pimen Vlad: „Îngerul nostru nu suportă mirosul urât, iar păcatul împrăștie un miros urât”
Îl îndemna demnitarul şi cei care erau împrejurul lui să se aşeze la masă, dar el nu voia.

„Şi iarăşi îi ziceau cei ce şedeau: ‘Şezi, Eutropie, împreună cu noi, de mănâncă şi bea şi ascultă pe voievod’. Sfântul a răspuns: „Să nu-mi fie mie, robul lui Hristos, să şed împreună cu necuraţii, pentru că grăieşte proorocul David: Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi pe scaunul pierzătorilor n-a şezut. Şi iarăşi: N-am şezut în adunarea deşertăciunii şi nu voi intra cu călcătorii de lege. Şi iarăşi, alt prooroc vesteşte: Ieşiţi din mijlocul lor şi vă deosebiţi, grăieşte Domnul. Să nu vă atingeţi de necurăţia lor, că Eu vă voi primi pe voi. Şi Scriptura grăieşte iarăşi: ‘Cel ce umblă cu sfinţii, se va sfinţi, iar cel ce umblă cu necuraţii, este părtaş al lor'”. (Vieţile Sfinţilor)

În ziua de 3 martie, Sfinţii Eutropie şi Cleonic au fost crucificaţi în oraşul Pontine Amasea (Asia Mică), iar Sfântul Vasilisc a fost omorât pe 22 mai în oraşul Comana.