Calendar ortodox 4 august 2022. Sfinţii şapte tineri din Efes, ocrotitorii creştinilor. Rugăciune pentru liniştirea sufletului

În această zi, sunt prăznuiţi Sfinţii şapte tineri din Efes, făcători de minuni. Roagă-te, azi, acestor sfinţi pentru liniştirea sufletului şi a minţii, pentru găsirea celor mai bune soluţii la problemele care ne macină.

03 aug. 2022, 18:17
Calendar ortodox 4 august 2022. Sfinţii şapte tineri din Efes, ocrotitorii creştinilor. Rugăciune pentru liniştirea sufletului

Sărbători religioase 4 august 2022

Ortodoxe: Sfinţii şapte tineri din Efes

Greco-catolice: Cei 7 tineri m. din Efes; Sf. cuv. m. Evdochia; [Sf. Ioan Maria Vianney]

Romano-catolice: Sf. Ioan M. Vianney, pr. **

Calendar ortodox 4 august 2022. Cine au fost cei şapte sfinţi tineri din Efes

Sfinții șapte tineri din Efes sunt: Maximilian, Exacustodian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Ioan și Constantin. Ei au trăit în vremea împăratului Deciu (249-251) şi au servit în armata acestuia, potrivit crestinortodox.ro. Deoarece au refuzat să ia parte la un festival păgân şi s-au rugat lui Dumnezeu ca toți creștinii care erau torturați din cauza credinței lor să fie mântuiți, au fost aspru pedepsiţi.

Ştiind chinurile la care urmau să fie supuşi, tinerii s-au refugiat într-o peşteră. Aflând împăratul că aceştia au refuzat să se închie idolilor, a poruncit ca intrarea în peşteră să fie zidită, astfel încât aceştia să moară de foame şi să se sufoce.

Dar Dumnezeu le-a purtat acestora de grijă şi i-a adormit, iar somnul lor a durat nu mai puţin de două sute de ani. După scurgerea acestor ani, niște păstori au luat piatra care bloca intrarea în peşteră pentru a face un zid de împrejmuire pentru staulul oilor. În acel moment, cei șapte tineri s-au trezit din somn.

Treziți din somn şi fără să realizeze cât timp a trecut, tinerii au vrut să-şi potolească foamea şi să cumpere pâine din oraş. Iamvlih a mers în cetate să cumpere pâine cu bani din timpul domniei lui Deciu, dar ajuns la intrarea în oraș, a fost uimit să vadă semnul Sfintei Cruci la toate porțile. Când a vrut să cumpere pâine, vânzătorul, văzând banii, a crezut că acesta este posesorul unei comori, căci acei bani purtau chipul unui alt împărat. Iamvlih i-a mărturisit de unde are banii și, în urma acestei mărturisiri, mai mulţi creştini au vrut să vadă miracolul cu ochii lor.

Au ajuns împreună la peşteră unde i-au găsit şi pe ceilalţi şase tineri înviaţi din morţi şi toți au recunoscut veridicitatea miracolului și au slăvit pe Dumnezeu. După o săptămâna de la minunată lor trezire, tinerii au adormit somnul morții celei firești.

Calendar ortodox 4 august 2022. Rugăciune către Sfinţii şapte tineri din Efes pentru liniştirea sufletului şi a minţii, pentru găsirea celor mai bune soluţii la problemele care te macină

Sfinților 7 tineri din Efes, care bine v-ați nevoit și cununa Împăratului Hristos ați dobândit, ne rugăm vouă, ca unii care multă îndrăzneală înaintea Domnului ați câștigat.

Sfinților Maximilian, Exacustodian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Ioan şi Constantin, izbăviți-ne de lipsa somnului și puținătatea sufletului.

Voi, care în vremea împăratului Deciu, prigonitorul, ați fost pregătiți să luați cununa muceniciei, mărturisind dreapta credință și împotrivindu-vă tiranului celui fără de omenie, însă, din rânduială dumnezeiască, peștera în care v-ați adăpostit nu v-a fost vouă mormânt, ci s-a făcut vouă sân al lui Avraam, în care ați dormit somn adânc mai multe sute de ani şi, ca nişte prunci ce se încălzesc la sânul maicii lor, nu ați suferit nicio stricăciune.

Iar în vremea binecredinciosului împărat Teodosie, din încredințarea Mântuitorului și pentru adeverirea Învierii celei de obște, v-ați trezit și v-ați arătat oamenilor, dând mărturie despre puterea lui Dumnezeu, apoi ați adormit cu adevărat întru odihna cea veșnică.

O, preaslăvită minune, încât pretutindeni oamenii o au cunoscut.

Deci, și acum, când gânduri negre vin asupra noastră, văzând cum slăbim cu duhul și cum ne descurajăm din lipsa somnului, acestea ne rod și ne macină sufletește, ca un vierme neadormit.

Grijile cele apăsătoare, ca niște ulii la pradă, ne covârșesc și nu mai știm ce sunt pacea și odihna încrederii în Dumnezeu.

Știm că toate acestea pentru păcatele noastre sunt.

Știm că, pentru puțina noastră iubire de Dumnezeu și de aproapele, în astfel de mâhniri se afundă sufletul nostru.

Cu pocăință ne rugăm și cerem ajutorul vostru, Sfinților din Efes, somn binecuvântat și mângâietor, spre pacea sufletului și odihna cea trupească, dăruiți-ne.

Izbăviți-ne din gândurile cele rele, iar cu cele bune ne insuflați.

Scoateți-ne din grijile cele multe care ne macină și de singură grija mântuirii învățați-ne să ne ținem.

Așadar, Sfinților ai lui Dumnezeu, prin ajutorul vostru, luminare și împăcare întru Hristos să găsim și cerul să îl dobândim.