Calendar ortodox 4 iunie 2023. Cruce roşie, Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile). Rugăciune făcătoare de minuni către Dumnezeu – Duhul Sfânt

La zece zile după Înălțarea lui Hristos, respectiv la 50 de zile de la Învierea Sa, credincioşii prăznuiesc Pogorârea Sfântului Duh, sărbătoare cunoscută și sub denumirile Rusalii şi Cincizecime.

03 iun. 2023, 21:35
Calendar ortodox 4 iunie 2023. Cruce roşie, Pogorârea Sfântului Duh (Rusaliile). Rugăciune făcătoare de minuni către Dumnezeu – Duhul Sfânt

Sărbători religioase 3 iunie 2023

Ortodoxe: Pogorarea Sfântului Duh (Rusaliile)

Greco-catolice: DUMINICA COBORÂRII SF. SPIRIT (RUSALIILE). Sf. cuv. Onofrei; Sf. cuv. Petru Atonitul.

Romano-catolice: † PREASFÂNTA TREIME; Sf. Gaspar, pr.

Calendar ortodox 4 iunie 2023. Semnificaţia Pogorârii Sfântului Duh

În cartea „Faptele Apostolilor”, se spune că Duhul Sfânt Se pogoară din cer ca un vuiet mare de vânt și se împarte deasupra capului fiecăruia din cei prezenți în chip de limbi ca de foc. După Pogorârea Sfântului Duh, Apostolii au început să vorbească în limbi necunoscute de ei până atunci. Au descoperit învățătura Mântuitorului și altor neamuri în diferite limbi, scrie crestinortodox.ro

Începutul a avut loc chiar în această zi, a Pogorârii Duhului Sfânt, când s-au făcut înțeleși de toți iudeii veniți la Ierusalim din tot Orientul. Pelerinii neputând să-și explice cum de puteau predica în graiuri diferite, unul dintre ei îi acuză că ar fi beți. Atunci Sfântul Petru a luat cuvântul pentru a-i apăra pe Apostoli de o asemenea învinuire, dar și pentru a vorbi mulțimilor despre Hristos. În urmă cuvântării lui, trei mii de persoane au primit botezul.

Citeste si Ce nu este bine să faci de Rusalii. Rugăciunea care trebuie spusă de toţi credincioşii

Există obiceiul ca în ziua de Rusalii să se aducă în biserica frunze de nuc sau de tei, simbol al limbilor de foc, ca semne ale coborârii Sfântului Duh. Ele sunt binecuvântate și împărțite credincioșilor.

Calendar ortodox 3 iunie 2023. Rugăciune făcătoare de minuni către Dumnezeu-Duhul Sfânt

Împărate Ceresc, Preabunule Mângâietorule, Duhule al adevărului, Cel ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi şi întru Fiul pururea Te odihneşti; nepărtinitorule Izvor al darurilor celor dumnezeieşti, pe care le împărţi precum voieşti; prin care şi noi nemernicii ne-am sfinţit şi ne-am uns în ziua botezului nostru. Caută spre rugăciunea robilor Tăi, vino la noi şi Te sălăşluieşte întru noi şi curăţeşte sufletele noastre, ca să putem a ne face locaş Preasfintei Treimi.

Aşa, o Preabunule, nu Te scârbi de necurăţia noastră, nici de rănile păcatelor; ci le tămăduieşte pe ele cu ungerea Ta cea atotvindecătoare. Luminează mintea noastră, ca să cunoaştem deşertăciunea lumii şi a celor ce sunt în lume; înviază ştiinţa noastră, ca neîncetat să vestească nouă ceea ce se cuvine, a face şi ce se cuvine a lepăda; îndepărtează şi înnoieşte inima noastră, ca să nu izvorască mai mult ziua şi noaptea gânduri rele şi pofte necuvioase. Îmblânzeşte trupul şi stinge cu insuflarea Ta cea dătătoare de rouă văpaia patimilor, prin care se întunecă în noi Chipul cel preascump al lui Dumnezeu.

Iar duhul lenevirii, al mâhnirii, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert goneşte-l de la noi. Și ne dă nouă duhul dragostei şi al răbdării, duhul blândeţii şi al dreptăţii, ca îndreptând inimile cele slăbite şi genunchii, fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci. Și aşa, ferindu-ne de tot păcatul şi împlinind toată dreptatea, să ne învrednicim a primi sfârşit creştinesc şi neruşinat şi a intra în Ierusalimul cel Ceresc, iar acolo a ne închina Ţie, împreună cu Tatăl şi cu Fiul, cântând în vecii vecilor: Treime Sfântă, slavă Ţie!

Citeste si Ritualul celor 7 rugăciuni de Rusalii