Calendar ortodox 7 ianuarie 2023. Sfântul Ioan Botezătorul, ocrotitorul copiilor, al gravidelor şi al celor aflaţi la mare necaz. Rugăciune făcătoare de minuni care se spune nouă zile la rând

Anual, pe 7 ianuarie, este prăznuit unul dintre cei mai mari sfinţi ai creştinătăţii, Sfântul Ioan Botezătorul. El este considerat ocrotitorul copiilor, al femeilor gravide şi al celor aflaţi la mare necaz.

06 ian. 2023, 20:11
Calendar ortodox 7 ianuarie 2023. Sfântul Ioan Botezătorul, ocrotitorul copiilor, al gravidelor şi al celor aflaţi la mare necaz. Rugăciune făcătoare de minuni care se spune nouă zile la rând

Calendar ortodox 7 ianuarie 2023. Rugăciunea către Sfântul care L-a botezat pe Mântuitor este foarte puternică dacă este rostită timp de nouă zile la rând, te apără de pagube, de vrăjmaşi şi de necazuri şi te ajută să treci uşor peste obstacole.

Sărbători religioase 7 ianuarie 2023

Ortodoxe: Soborul Sfântului Ioan Botezătorul

Greco-catolice: SF. PF. IOAN BOTEZĂTORUL; Sf. Nichita de Remesiana, Apostolul daco-romanilor

Romano-catolice: Ss. Raymund de Penyafort, pr. *; Lucian din Antiohia, pr. m.

Calendar ortodox 7 ianuarie 2023

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Nașterea sa i-a fost vestită lui Zaharia de către îngerul Gavriil lui Zaharia. Acestuia nu i-a venit, însă, să creadă vorbele îngerului, căci şi el şi soţia lui erau înaintaţi în vârstă. Drept pedeapsă pentru necredinţa s-a a rămas mut până în momentul în care fiul său a fost botezat, scrie crestinortodox.ro.

Sfântul Ioan Botezătorul a fost menit să pregătească poporul pentru primirea lui Hristos. Sfântul trebuia să trezească poporul lui Israel din idolatrizarea Legii. Botezul săvârşit de Sfântul Ioan era un botez al pocăinței, care presupunea căință pentru păcatele săvârșite și astfel sufletul era pregătit pentru primirea iertării.

Misiunea Sfântului Ioan Botezătorul era să pună înaintea ochilor minții realitatea păcatului și să trezească dorința de ispășire, urmând că Mântuitorul să le descopere celor convertiți calea pe care să o urmeze.

Irod, la un ospăț prilejuit de sărbătorirea zilei de naștere, a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, la cererea Irodiadei. Ioan îl mustrase pe Irod pentru că trăia în desfrânare cu Irodiada, care era soția fratelui său. Urându-l de moarte, Irodiada a sfătuit-o pe Salomeea, fiica ei, care dansase și plăcuse oaspeților și îndeosebi lui Irod, să ceară de la acesta capul Botezătorului drept răsplată.

Citeste si Mesaje de Sfantul Ion 2023. Cele mai frumoase urări originale de Sf. Ioan 2023

Calendar ortodox 7 ianuarie 2023. Rugăciunea Sfântului Ioan Botezătorul se spune nouă zile la rând

O Mergătorule înainte al Domnului şi Botezătorule a lui Hristos, mari şi multe sunt vredniciile date ţie de Dumnezeu, fiindcă tu de proorocii cei vechi ai fost prorocit. Tu, după făgăduinţă şi prorocie

Îngerească, te-ai şi născut. Numele tău prin cuvântul Arhanghelului Gavriil mai înainte s-a vestit; a ta numire cu minunea dezlegării limbii tatatlui tău s-a pecetluit.

Tu, din copilărie, în pustie ai vieţuit şi, ca o pasăre a cerului, desăvârşit neagoniseala ai iubit, cu agurida şi cu miere sălbatică te-ai hrănit. Tu ai fost crinul cel cuvântător al văilor şi al pustiilor, care în loc de podoabă hainelor, cu darul cel de sus îmbrăcând trupul tău, cu peri de cămilă l-ai acoperit. Tu ai fost glasul care a strigat în pustie şi calea Domnului o ai pregătit.

Citeste si Sfântul Ion 2023. Cine nu râde pe 7 ianuarie, va fi trist tot anul. De ce nu se bea vin roşu

Tu, cu duhul şi cu puterea lui Ilie , în lume te-ai arătat şi nelegiuirea lui Irod şi a tuturor celor asemenea lui ai mustrat. Tu eşti martorul cel preavestit al Preasfintei şi de viaţă făcătoarei Treimi. Tu pe Mântuitorul către mulţimea popoarelor L-ai mărturisit şi cu degetul tău L-ai arătat pe Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii.

Tu, de către însuşi Domnul, mai mult decât prooroc ai fost mărturisit şi, după Născătoarea de Dumnezeu, pe tine te credem a fi cel mai mare om născut din femeie. Prin mijlocirea sfintelor şi preaputernicelor tale rugăciuni, ajută-mă să dobândesc mila lui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în ceasul cel de pe urmă al sfârşitului meu. Amin.