Cele mai întâlnite 5 întrebări legate de situația copilului după divorț

În practică, deseori, cazurile care au ca obiect cereri de divorț cuprind, printre altele, problematici privind situația minorilor rezultați din căsătorie sau pur și simplu din concubinaj. O posibilă „neînțelegere” între soții ce urmează să divorțeze o constituie locuința minorilor. Cu alte cuvinte, unde va locui copilul familiei respective după pronunțarea divorțului? La mamă sau la tată?

08 feb. 2024, 12:28
Cele mai întâlnite 5 întrebări legate de situația copilului după divorț

Aflăm astăzi direct de la echipa de avocați avodivort.ro răspunsul la cele mai întâlnite 5 întrebări privind situația copilului după divorț.

1.La cine rămâne copilul în cazul părinților căsătoriți/divorțați?

Legea spune că atunci când părinții au fost căsătoriți legal, odată cu divorțul, instanța se va pronunța asupra exercitării autorității părintești, precum și asupra contribuției părinților la cheltuielile de creștere și educare a copiilor, chiar dacă acest lucru nu a fost solicitat prin cererea de divorț. Este destul de limpede, deși textul legal nu menționează expres, că decizia stă în mâinile judecătorului. Cel din urmă decide la cine va sta copilul. În plus, chiar copii/copilul în discuție își pot/poate manifesta preferințele în sensul locuirii sale cu un părinte, ori cu celălalt.

Un avocat divort, cum este deseori denumit, în limbaj colocvial, avocatul specializat în desfacerea căsătoriilor, din cadrul echipei avodivort.ro, ne spune că, din textul legal anterior redat mai reiese o chestiune importantă ce merită a fi punctată: atunci când se introduce o cerere de divorț, chiar dacă soții ce urmează să divorțeze nu menționează nimic legat de locuința unde trebuie să continue să trăiască minorul, și, de exemplu, soțul care introduce cererea de divorț nu face nicio mențiune legată de faptul că ar dori ca minorul să locuiască la el, instanța se va pronunța și asupra acestui aspect, din oficiu, nefiind necesară o investire a acesteia în acest sens (adică soțul reclamant nu trebuie să menționeze în cererea de chemare în judecată chestiuni legate de locuința minorului după divorț).

2. La cine rămâne copilul în cazul părinților ce se află în concubinaj?

Concubinii părinți, nefiind căsătoriți, teoretic și practic, după despărțire, se pot înțelege amiabil cu privire la locuința minorului. Concubinii nu vor trebui să declare nimic cu privire la situația minorilor în ceea ce privește locuința.

În caz de neînțelegere, se poate apela la instanța de judecată cu o cerere de chemare în judecată având ca obiect stabilirea locuinței minorului. În acest caz, instanța se va pronunța și asupra cheltuielilor de întreținere ce revin în sarcina ambilor părinți, exercitarea autorității părintești și nu numai.

3. Cum stabilește judecătorul la cine rămâne copilul?

Codul civil lămurește și această chestiune, și anume: „Ținând seama de interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de anchetă psihosocială, precum și, dacă este cazul, de învoiala părinților, pe care îi ascultă.”. În plus, conform art. 496 Cod civil, „ascultându-i pe părinți și pe copil, dacă a împlinit vârsta de 10 ani”.

Prin urmare, spune avocatul, deși un părinte deține, de pildă, mijloacele necesare asigurării unui trai decent minorului, e posibil ca instanța să stabilească că nu este în interesul superior al minorului să rămână la acest părinte, pentru că cel din urmă fie este bețiv, fie departe de locul unde învață minorul, ori e un jucător la aparate etc. Interesul superior al copilului este un principiu de bază al dreptului civil, și el semnifică faptul că, în toate deciziile care-l privesc, copilului trebuie să-i fie asigurat un climat în care el să se dezvolte armonios, să fie iubit, să-și atingă desăvârșirea profesională și personală.

4. Am fost nevoit(ă) să las copilul cu celălalt părinte acum câțiva ani. Mai pot obține stabilirea locuinței sale la mine?

Deși, teoretic, o astfel de cerere este admisibilă la instanță, totul va depinde de situația actuală a copilului aflat la părintele la care a fost lăsat. Cu alte cuvinte, dacă interesul superior al copilului este respectat acolo unde l-ai lăsat (de exemplu, se dezvoltă bine, are un trai decent care îi permite să studieze și să se dezvolte armonios), „mutarea” sa la celălalt părinte poate crea dificultăți, cu atât mai mult în situația în care, odată ascultat de către judecător, minorul își manifestă dorința de a rămâne la părintele la care a fost lăsat acum X ani.

Însă, o atare soluție nu este imposibilă. În acest sens, recomandăm ferm apelarea la un avocat care să stabilească parametri în care va fi construită pledoaria, într-un sens favorabil dorinței părintelui.

5. Ce șanse am eu ca tată să rămână copilul la mine?

Când vine vorba despre copii lor, legea prevede că ambii părinți sunt egali în drepturi. Așa fiind, de regulă, unul dintre părinți nu poate pretinde, în privința copilului, mai multe drepturi decât celălalt părinte. Deși în practică se remarcă o tendință în a acorda locuința minorului la mamă după divorț (de multe ori justificat, având în vedere că mama se ocupă mai îndeaproape de copil), această tendință nu este una absolută, tatăl, de asemenea, putând obține o soluție în sensul stabilirii locuinței minorului la el.

Concluzie

Cauzele care au ca obiect probleme ce țin de mediu familial prezintă o sensibilitate aparte, iar atunci când în discuție sunt aduși și copii minori, situațiile se pot complica într-o manieră care afectează însuși minorul din punct de vedere psihic și nu numai.

Totodată, de cele mai multe ori, divorțul are loc din motive temeinice (de pildă, infidelitatea unuia dintre soți, violența domestică – caz în care trebuie apelat și la un avocat drept penal –, comportamente de ordin moral ce conduc la destrămarea vieții de familie, săvârșirea unei infracțiuni, cu intenție, de către celălalt soț ș.a.m.d.), însă fiecare speță are particularitățile ei, iar astfel consultarea cu un avocat specializat în dreptul familiei este absolut necesară.