ADMITERE Academia de Poliţie. CHIN pentru candidaţi.Proba sportivă se dă la 35 de grade Celsius

Încep probele de foc pentru viitorii poliţişti! Pe o căldură sufocantă, candidaţii dau astăzi, 23 iulie, probele sportive, cele care an de an creează cele mai mari emoţii şi care conform statisticilor înjumătăţesc numărul celor înscrişi.

23 iul. 2015, 07:21
ADMITERE Academia de Poliţie. CHIN pentru candidaţi.Proba sportivă se dă la 35 de grade Celsius

400 de candidate susţin joi probele sportive la Academia de Poliţie. Aspirantele la un loc în una din facultăţile Academie trebuie să arunce o minge de 2 kilograme la o distanţă de 7 metri. Potrivit România TV, la primele ore, fetele au dat proba de viteză. Pe lângă aceste probe, absolventele de liceu trebuie să mai susţină şi proba de rezistenţă unde trebuie să parcurcă o mie de metri în 4 minute şi 10+ secunde.

Băieţii sunt programaţi pentru probele de foc sâmbătă.

Admiterea în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” se face numai prin concurs. Acesta este organizat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative în vigoare şi cu regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere 2015 în facultăţile Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, aprobat de Senatul Academiei.

INSTRUCTAJ PRIVIND PARTICIPAREA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL DE ADMITERE

I. Reguli de acces în Academia de Poliţie pe durata concursului de admitere
 
Accesul candidaţilor pentru susţinerea probelor din etapa I şi a II-a se face numai pe baza actului de identitate şi a legitimaţiei de concurs.
 
Accesul persoanelor care îl însoţesc pe candidat este permis doar la susţinerea probei de verificare a aptitudinilor fizice, numai pe baza actului de identitate şi în limita a cel mult doi însoţitori pentru fiecare candidat.
 
 
II. Participarea la etapa I a concursului de admitere – probele eliminatorii
 
Probele eliminatorii se desfăşoară în perioada 22-28 iulie 2015, potrivit graficului de concurs prezentat pe verso-ul acestui pliant şi afişat la avizierul Academiei.
 
Prezentarea candidaţilor pentru susţinerea probelor eliminatorii se va face cu o oră înainte de începerea acestora, potrivit graficului de desfăşurare a acestora.
 
Pentru susţinerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor prezenta cu echipamentul sportiv necesar. Candidaţii nu pot susţine proba cu pantofi de sport cu crampoane sau cuie.
 
La probele eliminatorii nu se admit contestaţii.
 
III. Participarea la etapa a II-a a concursului de admitere – proba de evaluare a cunoştinţelor
 
Proba se desfăşoară în data de 30 iulie 2015 şi 31 iulie 2015, între orele 09.00 şi 13.00. Candidaţii se vor prezenta pentru susţinerea probei scrise până la ora 07.50 în ziua planificată, în ţinută decentă.
 
Listele cu repartizarea pe serii şi în sălile de examen a candidaţilor pentru susţinerea probei de evaluare a cunoştinţelor se afişează la avizierul Academiei şi la intrările în sălile de concurs cu cel puţin o zi înaintea începerii probei.
 
Proba constă în rezolvarea unui test grilă la disciplinele: Istorie, Limba română şi Limba străină pentru care a optat candidatul.
 
Se interzice intrarea în sala de concurs cu aparatură electronică, telefoane mobile, materiale scrise (cărţi, caiete, însemnări etc.), precum şi orice alte materiale care ar putea servi la rezolvarea subiectelor.
 
Completarea grilei de concurs se va face numai cu instrumente de scris cu culoare albastră.
 
Părăsirea de către candidat a locului de desfăşurare a oricărei probe de concurs înainte de încheierea acesteia atrage eliminarea din concurs.
 
Concursul de admitere se desfăşoară şi cu respectarea prevederilor Legii nr.319/2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă şi a H. G. 1425/2006 pentru aprobarea
 
Normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006.
 
Informaţii suplimentare privind concursul de admitere pot fi accesate pe site-ul instituţiei: www.academiadepolitie.ro.
 
În Academie, concursul de admitere se organizează pe facultăţi astfel:

Facultatea de Poliţie
Specializarea „Ordine şi siguranţă publică” învăţământ cu frecvenţă
Specializarea „Drept” învăţământ cu frecvenţă

Facultatea de Pompieri
Specializarea „Instalaţii pentru construcţii – pompieri” învăţământ cu frecvenţă

Facultatea de Arhivistică
Specializarea „Arhivistică” învăţământ cu frecvenţă

În perioada concursului de admitere – 17.07 – 05.08.2015 – Academia de Poliție „Al.I.Cuza” nu asigură cazare candidaților.


loading...