Cununia civilă ar putea fi oficiată de preoţi în Biserică. PROIECTUL de lege este pe masa senatorilor

Cununiile civile ar putea să fie oficiate în Biserică. Mai mulţi parlamentari UDMR vor să permită preoţilor să joace şi rolul ofiţerului de stare civilă, pentru ca tinerii căsătoriţi să făcă economie de bani. Iniţiatorii spun că Biserica Ortodoxă este de acord cu această schimbare. Proiectul de lege se află în dezbatere la comsii, în Senat. 

23 mart. 2015, 17:07
Cununia civilă ar putea fi oficiată de preoţi în Biserică. PROIECTUL de lege este pe masa senatorilor

Şase deputaţi şi senatori a iniţiat un proiect legislativ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă. În expunerea de motive, se arată că în România „căsătoria religioasă este facultativă, iar, potrivit articolului 48 din Constituţia României, ea poate fi celebrată numai după căsătoria civilă”.

Propunerea legislativă prevede „posibilitatea pentru viitorii soţi de a încheia căsătoria civilă şi religioasă într-un singur loc într-un lăcaş de cult, iar atribuţiile ofiţerului de stare civilă vor fi preluate de către personalul clerical”. În aceste condiţii, tinerii însurăţei nu vor mai fi nevoiţi să treacă pe la Primărie în ziua nunţii.

Conform proiectului, căsătoria civilă se va încheia obligatoriu înainte de celebrarea căsătoriei religioase şi numai într-un lăcaş de cult al unui cult recunoscut de stat.

În cazul în care viitorii soţi exprimă opţiunea de a avea căsătoria civilă şi religioasă într-un lăcaş de cult al unui cult recunoscut de lege, printr-un ofiţer de stare civilă, procedura este iniţiată la ofiţerul de stare civilă al serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor.

„În cazul în care se constată că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege pentru încheierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă al serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor eliberează documentaţia necesară încheierii căsătoriei. Documentaţia necesară încheierii căsătoriei cuprinde o adeverinţă prin care se atestă îndeplinirea condiţiilor pentru încheierea căsătoriei şi un act de căsătorie completat de către ofiţerul de stare civilă al serviciului public comkunitar local de evidenţă a persoanelor, cu excepţia semnăturilor martorilor şi a ofiţerului de stare civilă.

În termen de 3 zile lucrătoare de la oficierea căsătoriei, soţii declaraţi căsătoriţi au obligaţia de a depune actul de căsătorie completat cu semnăturile martorilor şi a ofiţerului de stare civilă la biroul de stare civilă competent teritorial în vederea încheierii înregistrării în registrul de stare ciilă şi primirii certificatului de căsătorie”, se arată în proiect.

Procedura preliminară oficierii căsătoriei prevăzută de lege nu se schimbă. Procedura se referă la examinarea îndeplinirii condiţiilor de fond legate de capacitatea de a încheia căsătoria, vârsta, starea medicală nu se schimbă.

Iniţiatorii legii spun că astfel vor fi cheltuiţi bani mai puţini. Ei s-au consultat şi cu reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Romane care ar fi de acord cu aceste modificări.


loading...