Drepturile şi obligaţiile contribuabilului în timpul controlului fiscal

Controalele din partea autorităților statului reprezintă întotdeauna un motiv de stres chiar și pentru cei mai riguroși administratori. Cu toate că documentația este în regulă, avizele valabile, iar contabilitatea atent pusă la punct, există o oarecare teamă. În realitate, această frică provine, în cea mai mare parte din necunoscut.

12 dec. 2022, 14:51
Drepturile şi obligaţiile contribuabilului în timpul controlului fiscal

Drepturile și obligațiile în timpul unui control fiscal sunt elemente esențiale de cunoscut pentru orice contribuabil. În ce procent vă sunt respectate drepturile și cum sa ne ferim de un abuz în serviciu? Pe de altă parte, cât de mult ne împotrivim unor solicitări legitime din partea autorităților?

Nu este doar recomandat să cunoaștem răspunsul întrebărilor menționate anterior, ci este obligatoriu. În acest mod, ne vom asigura și noi, încă o dată, în calitate de contribuabili de faptul că ambele părți respectă pe deplin legislația în vigoare.

Din ce în ce mai multe persoane aleg să colaboreze cu un terț de specialitate care să le ofere consilierea necesară și să îi reprezinte în fața autorităților. Astfel, un avocat Timisoara, București sau de oriunde te aflii, este considerat cel mai în măsură să susțină nevinovăția sau, după caz, motivația în cazul unui control și să elimine riscul de litigii.

De asemenea, veți primi clarificări din partea acestuia cu privire la ceea ce prevăd drepturile tale:

  • dreptul de a fi informat – în cadrul inspecției fiscale, contribuabilul are dreptul să fie informat cu privire la aspectele constatate
  • dreptul de a renunța la discuția finală – singura obligație pe care o aduce acest drept este notificarea organului de inspecție fiscală
  • dreptul de a-și prezenta punctul de vedere – acesta se prezintă în scris, în maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii inspecției și se raportează strict la constatările organului de inspecție fiscală
  • dreptul de a nu fi victima unei situații de contencios administrativ

Desigur că pe lângă drepturile menționate se mai enumeră și altele despre care un avocat vă va vorbi pe larg. Totodată, este important să amintim și existența obligațiilor pe care, de altfel, le veți afla pe la larg de la avocat:

  • punerea la dispoziția organului de control a tuturor documentelor și operațiunilor impozabile, precum și cele deținute de alte persoane
  • acceptarea controlului fiscal, fără a avea dreptul de a face obiecții în ceea ce privește modul în care a fost selectat
  • contribuabilul trebuie să pună la dispoziție un spațiu adecvat, precum și logistica necesară pentru o bună desfășurare a inspecției fiscale
  • în cazul în care aspectul menționat anterior nu poate fi realizat, contribuabilul va trebui să fie de acord cu efectuarea controlului la sediul organului fiscal

Prejudicii aduse contribuabilului

În cazul în care vă aflați într-o situație ce se înscrie în contencios administrativ aveți, fără îndoială, nevoie de sprijin de specialitate. Încălcarea ordinii de drept de către organele administrației publice poate face obiectul unui proces destul de dificil.

Această speță, nu doar că vă va crea neplăceri, ci vă poate aduce reale prejudicii ce trebuie acoperite cu argumente solide. Nu doar situațiile de acest tip vă pot deregla activitatea zilnică, ci și momentele în care vă confruntați cu un litigiu civil.