EVALUARE NAŢIONALĂ 2015: Ce SUBIECTE au primit elevii de clasa a II-a, la ROMÂNĂ, SCRIS

Evaluarea Naţională 2015. Elevii de clasa a II-a au susţinut, luni, examenul la limba română, proba scrisă. Aceştia au avut de rezolvat două subiecte cu mai multe cerinţe. Testul a avut un nivel mediu de dificultate. Marţi, elevii de clasa a II-a vor da examenul la limba română, proba de citit.

18 mai 2015, 10:10
EVALUARE NAŢIONALĂ 2015: Ce SUBIECTE au primit elevii de clasa a II-a, la ROMÂNĂ, SCRIS

Evaluarea Naţională 2015. Elevii de clasa a II-a sunt fi testaţi, în perioada 18-22 mai, la limba română, matematică şi limba maternă. Evaluarea competențelor la finalul clasei a II-a a început pe 18 mai cu proba scrisă la limba română şi va fi urmată pe 19 mai de proba de citit la limba română.

Potrivit metodologiei aprobate prin ordin de ministru, testele trebuie să fie formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, să aibă un nivel mediu de dificultate. Testele au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale.

Testele elaborate pentru clasa a II-a vizează evaluarea competențelor de producere a mesajelor scrise, evaluarea competențelor de receptare a mesajelor citite, evaluarea competențelor de matematică.

VEZI AICI Modele de subiecte limba română, clasa a II-a, CITIT

VEZI AICI Modele de subiecte limba română, clasa a II-a, CITIT

VEZI AICI Modele de subiecte limba română, clasa a II-a, CITIT

Pe 20 mai va avea loc proba la matematică, iar elevii aparținând minorităților naționale vor putea susține proba scrisă la limba maternă pe 21 mai și cea la citit pe 22 mai.

Evaluarea Naţională 2015. Evaluarea competențelor dobândite în ciclul primar la finalul clasei a IV-a va începe pe data de 26 mai cu proba la limba română. Ea va fi urmată pe 27 mai de proba la matematică, iar pe 28 mai de proba la limba maternă pentru elevii aparținând minorităților naționale. Testele elaborate pentru clasa a IV-a vizează evaluarea competențelor de înțelegere a textului scris în limba română și evaluarea competențelor de matematică.

Evaluarea Naţională 2015. Ultima evaluare a competențelor, cea la clasa a VI-a, va începe în 2 iunie cu proba de limbă și comunicare. Pe 3 iunie, va avea loc proba la matematică și științe ale naturii. Testele elaborate pentru clasa a VI-a vizează evaluarea unor competențe din aria curriculară „Limbă și comunicare” și din aria curriculară „Matematică și științe ale naturii”.

Citeşte şi: EVALUARE NATIONALA 2015 clasa a II-a: Ce trebuie să ştie părinţii, elevii şi învăţătorii

Evaluarea Naţională 2015. Durata alocată rezolvării testelor de evaluare este de câte 30 de minute pentru fiecare test administrat la clasa a II-a, 60 de minute pentru fiecare test la clasa a IV-a și tot câte 60 de minute pentru fiecare test de la clasa a VI-a.

Evaluările se vor desfășura în timpul orelor de curs, în funcție de programul fiecărei unități de învățământ.

Testele vor fi evaluate în școală de cadrele didactice din respectiva unitate de învățământ. Fiecare test va fi evaluat de două cadre didactice, dintre care unul este învățătorul/ institutorul/ profesorul pentru învățământul primar de la clasă.

Evaluarea Naţională 2015. Evaluarea testelor pentru fiecare din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se finalizează în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test de la clasa respectivă. Rezultatele individuale obținute nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei, precizează metodologia.


loading...