Gabriela Firea ameninţă că REZILIAZĂ 100% contractul cu constructorul de la Pasajul Piaţa Sudului în 10 zile

PASAJ PIAŢA SUDULUI. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat vineri că este decisă să rezilieze contractul cu constructorul Pasajului de la Piața Sudului, Asocierea Astaldi SPA - Euroconstruct Trading 98 SRL - RCV Global Group SRL, dacă acesta nu-i transmite în termen de zece zile un grafic accelerat al lucrărilor și un termen "fix" de finalizare a acestora.

31 mart. 2017, 15:01
Gabriela Firea ameninţă că REZILIAZĂ 100% contractul cu constructorul de la Pasajul Piaţa Sudului în 10 zile

PASAJ PIAŢA SUDULUI. „Dacă constructorul este de bună credință, ia în serios acest ultimatum dat de către Primăria Generală a Capitalei și în zece zile ne va transmite un grafic al lucrărilor de pe acest șantier. Dacă în termen de zece zile nu primim un grafic accelerat al lucrărilor și un termen fix, ultimul termen de finalizare pentru aceste lucrări, reziliem 100% contractul”, a precizat Firea cu prilejul ceremoniei de decernare a titlului de cetățean de onoare al Municipiului București fostului gazetar de televiziune Cristian Țopescu.

Ea a adăugat că va iniția și o propunere legislativă prin care companiile câștigătoare de licitații cu statul care nu-și respectă angajamentele contractuale să nu mai aibă dreptul să participe la astfel de licitații.

„Voi face de asemenea o propunere legislativă colegilor mei din Parlament. Acest proiect de hotărâre ar viza companiile care câștigă licitațiile cu statul român și care, pur și simplu, prin nerespectarea prevederilor contractuale, prin trenarea finalizării acelor lucrări bugetate de stat, pun în pericol practic siguranța cetățenilor din această țară. Acele companii să nu mai aibă dreptul să participe la licitațiile cu banii statului. Să fie incluse pe o așa-numită listă neagră, având în vedere antecedentele în contractele pe care le-au avut încheiate cu statul român prin reprezentanți”, a afirmat Firea. 

Gabriela Firea, despre lucrările de la Piaţa Sudului: Sunt pârghii de denunţare a contractului

PASAJ PIAŢA SUDULUI. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat vineri dimineaţă că a trimis o scrisoare deschisă constructorului de la şantierul Piaţa Sudului, în care precizează că nefinalizarea lucrărilor la termenul stabilit, aprilie 2017, ar putea duce la denunţarea unilaterală a contractului din vina executantului. 

Constructorul Pasajului rutier de la Piaţa Sudului a notificat municipalitatea că va finaliza lucrările pe 31 iunie, cu două luni şi jumătate mai târziu decât estimase Primăria Generală. Detalii, aici. 

„Am solicitat asocierii de constructori Astaldi -Euroconstruct să ia în considerare faptul că dacă nu se accelerează la acest obiectiv de investiţii, Primăria Generală a Capitalei ia în calcul rezilierea contractului din vinovăţia expresă a executantului. Am fost informată de către grupul de lucru comun că este posibil ca în preajma sărbătorilor de Paşte să fie termenul de finalizare, pentru ca acum câteva zile să fim informaţi că, de fapt, ni s-a comunicat încă un termen – 31 iunie, anul curent. În fapt şi în teren lucrarea este finalizată în proporţie de 82%. Este intolerabil să amâni la nesfârşit finalizarea unei lucrări, câtă vreme suntem în stadiul de a încheia execuţia acestei lucrări. Eu consider că suntem în faţa unei acţiuni care poate să fie denumită şi şantaj, şi anume nu finalizăm lucrarea, îi punem în capul primarului general toţi locuitorii din zona de sud a Bucureştiului, îl compromitem public, politic, administrativ, iar acesta să cedeze şi să plătească o sumă, pe care nu o poate plăti, potrivit legislaţiei în vigoare”, a declarat Gabriela Firea.

 PASAJ PIAŢA SUDULUI. Primarul General al Capitalei consideră că cei doi constructori trenează lucrările pentru că municipialitatea nu a fost de acord cu decontarea unor costuri supra-numite ,,cheltuieli indirecte”, a căror valoare reprezintă 59,5% din costul total al lucrării.

În replică, grupul Astaldi a trimis o scrisoare în care sunt inventariate principalele probleme care au dus la întârzierea lucrărilor. Principlale probleme identificate de Astaldi sunt: 

  • Lipsa informatiilor cu privire la existenta si traseele retelelor de utilitati din amplasament, lipsa proiectelor pentru relocarea acestora precum si necesitatea corelarii activitatilor mai multor antreprenori, au condus inevitabil la intarzieri sernnficative in executia lucrarilor.
  • Lipsa proiectelor tehnice si a detaliilor de executie pentru structuri de asemenea au condus la intarzieri considerabile in executia lucrarilor, pentru care executantul nu poate fi considerat raspunzator.
  • Procedurile anevoioase de incheiere a actelor aditionale in conformitate cu prevederile art. 5.4. in vederea executiei lucrarilor suplimentare aparute in derularea contractului afecteaza progresul planificat al lucrarilor.

 

 

PASAJ PIAŢA SUDULUI.  Scopul acestei scrisori este de a incerca sa clarificam si deasemenea sa va prezentam principalele probleme intampinate de noi in realizarea lucrarilor ce fac obiectul contractului de lucrari nr. 183/2014, probleme aflate in afara controlului executantului, dar fara a ne lirnita la acestea, care au condus la acumularea de intarzieri in executia lucrarilor si costuri suplimentare sernnificative.

a) Lipsa Proiecte relocare utilitati

Dupa cum este binecunoscut de toate partile implicate in derularea acestui proiect, in zona Piata Sudului (amplasamentul lucrarilor), au fost identificate numeroase retele de utilitati, neprevazute in etapa de licitatie. Subliniem ca pentru anurnite retele nu a fost furnizata nicio informatie inainte de inceperea lucrarilor, acestea fiind descoperite chiar in timpul executiei acestora.

Lucrarile de deviere si relocare utilitati trebuiau executate inaintea oricaror alte lucrari. Astfel, nu s­au putut executa lucrarile propriu-zise de constructie a pasajului pana cand nu au fost identificate, deviate si relocate toate retelele de utilitati din cadrul amplasamentului unde trebuia construit pasajul. Aceste lucrari de deviere si relocare puteau fi insa executate doar in baza unui plan coordonator pentru retelele de utilitati, a proiectui tehnic precum si a detaliilor de executie aferente, documente ce trebuiau puse la  dispozitie de achizitor chiar de la data incheierii contractului i.e. 11 iunie 2014, intrucat in conforrnitate cu art. 7.1 din contract, aceste documente ar fi trebuit sa reprezinta Anexa 3 la acesta.

Cu toate acestea, mentionam ca o parte din proiectele de relocare utilitati au fost transrnise executantului la aproximativ un an de la inceperea lucrarilor (retele electrice, telefonie, apa, etc), in timp ce alta parte a proiectelor a fost pusa la dispozitie la mai mult de un an si jumatate de la inceperea lucrarilor.

Mai mult, intrucat anurnite retele de utilitati si devierea acestora nu faceau parte din obiectul contractului, aceste lucrari au fost executate de terti, fiind necesara corelarea activitatii acestora cu activitatile parte din obiectul contractului 183/08.05.2014.

b) Lipsa Proiecte Tehnice si Detalii de Executie structuri

PASAJ PIAŢA SUDULUI. Problema utilitatilor descrisa mai sus a pus executantul in pozitia de a executa lucrari in zonele in care lipsa utilitatilor a permis acest lucru, fara nicio legatura cu succesiunea activitatilor programata de catre executant astfel incat lucrarile sa fie finalizate cu respectarea duratei de executie prevazuta in contract. Astfel, era foarte important ca executantul sa primeasca Proiectul Tehnic complet si Detaliile de Executie complete pentru structuri inca de la inceperea lucrarilor.

Din pacate, Proiectul Tehnic si Detaliile de Executie pentru structuri au fost puse la dispozitie fractionat, pe sectoare reduse ca dimensiuni si categorii de lucrari, impiedicandu-1 astfel pe executant sa execute lucrarile conform programului de executie contractual, pentru a putea respecta termenul de executie. In acest sens, precizam ca in cursul anului 2016, la doi ani de la inceperea lucrarilor, executantul a continuat sa primeasca modificari l;a proiectul tehnic si detalii de executie necesare executiei lucrarilor.

c) Lipsa acte aditionale pentru lucrari suplimentare

PASAJ PIAŢA SUDULUI.  Pe parcursul derularii contractului au aparut cantitati si lucrari suplimentare fata de devizul contractual. Aceste lucrari au aparut atat din cauza discrepantelor intre documentele elaborate de achizitor, intre documentatia elaborata de achizitor si situatia reala din santier, cat si in urma revizuirii Proiectelor Tehnice.

Prevederile articolului 5.4 din contract stipuleaza clar faptul ca nicio lucrare suplimentara nu poate fi executata in lipsa unui act aditional la contract. lmposibilitatea demararii lucrarilor suplimentare in lipsa actelor aditionale aferente in baza art. 5.4 a condus la obstructii si perturbari in executia lucrarilor ce fac obiectul contractului nr. 183/08.05.2014.

Va rugam sa aveti in vedere ca din totalul de 7 acte aditionale, care credem noi ca sunt necesare a fi incheiate in conforrnitate cu art. 5.4 pentru a perrnite demararea executiei lucrarilor suplimentare aferente, la data prezentei comunicari sunt incheiate doar 2. Astfel, este evident ca aceste proceduri impuse de prevederile art 5.4 necesita un timp considerabil, iar impactul negativ al acestor proceduri asupra executiei lucrarilor este irninent si nu poate fi imputabil executantului.

d) Problema platilor si a cheltuielilor indirecte

PASAJ PIAŢA SUDULUI.  Dupa cum achizitorul cunoaste, situatia platilor este una deosebit de grava ce a cauzat si continua sa cauzeze executantului constrangeri financiare semnificative. Intrucat apreciem ca este vorba despre interpretare eronata a prevederilor contractuale, precum si a legislatiei in vigoare cu privire la modalitatile de plata si pretul contractului facuta de achizitor, facem urmatoarele precizari in speranta ca vom clarifica aceste aspecte.

In conformitate cu prevederile art. 5, pretul contractului, convenit de catre parti, este ferm, fix si platibil la executarea lucrarilor, in totalitatea elementelor sale componente ale costurilor implicate. Similar oricarui contract de lucrari, valoarea contractului cuprinde in mod firesc cheltuielile indirecte. Ponderea acestor cheltuieli indirecte variaza in functie de devizul contractual, astfel cum este prevazut in contract si cum a fost justificat in mod detaliat in faza de ofertare. In urma sernnarii contractului nr. 183/08.05.2014, aceste costuri indirecte au fost acceptate de catre achizitor, prin acceptarea preturilor unitare care formeaza pretul contractului. Astfel, intrucat cheltuielile indirecte sunt parte din pretul contractului, acestea trebuie achitate pe baza documentelor justificative referitoare la executia lucrarilor.

In concordanta cu art. 36.3, documentele justificative pe care trebuie sa le prezinte executantul conform contractului si a legislatiei aplicabile sunt cele cu privire la executarea lucrarilor si au fast prezentate in mod corespunzator dovada ca toate situatiile de lucrari sunt verificate de dirigintele de santier si aprobate in totalitate de catre acesta.

Cu toate ca executantul a prezentat in mod corespunzator toate documentele justificative relevante pentru executia lucrarilor, iar dirigintele de santier a confirmat lucrarile executate, din valoarea totala facturata de 57 .962.580,53 Lei, achizitorul a platit doar 36.362.573,38 Lei, din motive pe care executantul le considera ca fiind o interpretare eronata atat a prevederilor contractuale cat si a legislatiei in vigoare aplicabile. Astfel, retinerea sumei de 21.636.007, 15 Lei, care in fapt este parte din pretul ferm al contractului, agreat de catre parti la semnarea contractului, consideram ca este necontractuala.

A vand in vedere ca noi credem ca informatiile furnizate de colaboratorii durnneavoastra sunt gresite, am dori sa mentionam ca aceste cheltuieli indirecte si profitul aferent nu reprezinta cheltuieli care exced valoarea de contract, ci sunt incluse in aceasta asa cum este mentionat in fiecare deviz de lucrari care fac parte integranta din contractul dintre parti.

Concluzii

PASAJ PIAŢA SUDULUI.  Lipsa informatiilor cu privire la existenta si traseele retelelor de utilitati din amplasament, lipsa proiectelor pentru relocarea acestora precum si necesitatea corelarii activitatilor mai multor antreprenori, au condus inevitabil la intarzieri sernnficative in executia lucrarilor.

Lipsa proiectelor tehnice si a detaliilor de executie pentru structuri de asemenea au condus la intarzieri considerabile in executia lucrarilor, pentru care executantul nu poate fi considerat raspunzator.

Procedurile anevoioase de incheiere a actelor aditionale in conformitate cu prevederile art. 5.4. in vederea executiei lucrarilor suplimentare aparute in derularea contractului afecteaza progresul planificat al lucrarilor.

Toate aceste probleme mentionate mai sus au fast notificate in mod corespunzator de catre executant de indata ce au fast identificate, insa achizitorul din motive poate neimputabile lui, a intarziat sa ofere o solutie.

Speram ca cele de mai sus pot clarifica aspectele care au afectat si continua sa afecteze executia lucrarilor astfel incat sa continuati sa ne acordati tot sprijinul necesar in vederea solutionarii problemelor. Am dori sa mentionam ca noi suntem in continuare deschisi in a lucra impreuna in cautarea solutiilor necesare finalizarii lucrarilor.

PASAJ PIAŢA SUDULUI.  Pentru aceasta va propunem sa avem o intalnire pentru a analiza stadiul lucrarilor, masurile necesare pentru a reduce riscurile intarzierii finalizarii acestora si implicit deschiderea traficului cat mai curand posibil.

Scrisoarea INTEGRALĂ AICI


loading...
Partenerii noștri