Guvernul limitează prin Ordonanță creșterea salariilor din sistemul bugetar

Executivul pregătește în această perioadă o ordonanță menită să controleze mai eficient cheltuielile administrative, dar și să limiteze cheltuielile salariale din rândul bugetarilor.

17 nov. 2023, 21:12
Guvernul limitează prin Ordonanță creșterea salariilor din sistemul bugetar

În nota de fundamentare a ordonanței se spune că în prezent, conform Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, instituțiile finanțate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale nu pot autoriza plăți din conturile lor atunci când înregistrează arierate la sfârșitul unei luni.

Această regulă se aplică cu excepția plăților pentru drepturi salariale, contribuții, stingerea arieratelor și plăților pentru ratele de capital și alte costuri asociate datoriei publice. Odată cu încetarea înregistrării arieratelor în contabilitate, această restricție încetează, potrivit DC Business.

În același document se mai afirmă și că ordonatorii de credite ai bugetelor locale trebuie să raporteze către autoritățile fiscale situația plăților restante la finalul fiecărei luni. Această raportare se face pentru plățile restante din activitatea instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și pentru sumele neachitate din contractele de finanțare ale unor proiecte naționale și proiecte cu fonduri externe nerambursabile. În cazul neconformării, autoritățile fiscale pot opri anumite finanțări pentru echilibrarea bugetelor locale. De asemenea, directorii finanțelor publice pot facilita alimentarea conturilor cu sumele necesare achitării arieratelor, atunci când ordonatorii de credite furnizează documentația necesară.

Inițiatorii mai explică faptul că prin această ordonanță de urgență, s-a intervenit pentru a permite unor instituții publice să-și reia activitatea normală, care a fost perturbată de incapacitatea de a efectua plăți, în afara celor strict menționate ca excepții în Legile nr. 500/2002 și nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare. Se precizează că instituțiile publice, indiferent de modul lor de organizare și finanțare, nu vor raporta drepturile salariale suplimentare, stabilite prin acte administrative, ca arierate conform definițiilor din legile menționate.

De asemenea, conducătorii autorităților/instituțiilor publice care au calitatea de ordonatori de credite nu mai au dreptul să emită acte administrative pentru a stabili drepturi salariale suplimentare față de cele stabilite deja prin legislația în vigoare.

În ceea ce privește provizioanele înregistrate în contabilitate de aceste instituții publice, pentru datoriile către personal, reprezentând drepturi salariale stabilite prin acte administrative suplimentare față de cele stabilite prin lege, s-a dispus anularea acestora de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență.

Textul Ordonanței

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art.1 (1) Instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare nu raportează în categoria arierate astfel cum sunt acestea definite la art.2 alin.(1) pct. 31  din Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificările și completările ulterioare, și art.2 alin.(1) pct. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, eventualele drepturi de natură salarială, stabilite prin acte administrative emise de către conducătorii acestora, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică în vigoare, precum și contribuțiile aferente acestora, sumele respective raportându-se în categoria plăți restante.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență conducătorii  autorităților /instituțiilor publice care au calitatea de ordonator de credite nu mai pot emite acte administrative definite conform Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu  modificările și completările ulterioare, prin care să stabilească drepturi de natură salarială suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică în  vigoare.

Citește și: Nicolae Ciucă vrea pact de neagresiune cu PSD şi aruncă buzduganul spre Cotroceni: „Ne comportăm ca nişte copii, aruncându-ne vorbe de la unii la alţi”

(3) Actele administrative emise cu încălcarea prevederilor alin.(2) sunt lovite de nulitate absolută și nu produc efecte juridice.

Art.2 Eventualele provizioane înregistrate în contabilitate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare, pentru categoriile de datorii față de personal, reprezentând drepturi de natură salarială, stabilite prin acte administrative emise de către conducătorii acestora, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică în vigoare precum și contribuțiile aferente acestora, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se anulează.

Art. 3 Formularul ”Plăți restante și situația numărului de posturi”, prevăzut în Ordinul ministrului finanțelor publice nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările și completările ulterioare, anexă la situațiile financiare aferente lunii octombrie 2023, se redepune de către instituțiile publice care aplică prevederile art.1.

Atr.4 În aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență ministrul finanțelor emite norme  metodologice aprobate prin ordin.

Citește și: Dana Budeanu, interviu inedit cu Marcel Ciolacu: „Sunt un om simplu de la Buzău. Cel mai cumplit în politică e să devii penibil”