Legea Educaţiei, schimbată radical de Guvern. Noile reguli din învăţământ

Legea Educaţiei a fost schimbată radical în punctele sale cheie de către Guvernul Ponta în ultimele zile de mandat. O ordonanţă de urgenţă emisă marţi elimină incompatibilităţile din sistemul educaţional, redă dreptul pensionarilor de a avea funcţii de conducere şi pregăteşte intervenţia Ministerului Educaţiei în prevederi care până acum erau stipulate prin lege. Acelaşi act normativ stabileşte şi tranşele prin care profesorii care au dat statul în judecată pentru tăierea salariilor îşi vor recupare banii. Astfel, dascălii vor recupera sumele restante până în 2016.

20 dec. 2012, 21:46
Legea Educaţiei, schimbată radical de Guvern. Noile reguli din învăţământ

Peste douăzeci de modificări importante sunt aduse Legii Educaţiei prin Ordonanţa de Urgenţă emisă de Guvern pe finalul mandatului Ecaterinei Andronescu. ROMÂNIATV.NET vă prezintă principalele prevederi pe care cabientul Ponta le-a adus legii adoptate în mandatul de ministru al lui Daniel Funeriu.

Toate barierele pe care Legea Educaţiei le-a pus în calea pensionarilor din universităţi au fost ridicate. Ordonanţa elimină articolul conform căruia după împlinirea vârstei de pensionare nu mai pot fi ocupate funcţii de conducere în instituţiile de învăţământ superior. Mai mult, profesorii universitari pot rămâne şi la catedre, cu condiţia ca Senatul universitar să admită acest lucru. Un singur lucru vor fi nevoiţi să facă seniorii: pe perioada predării să renunţe la pensia care le revine conform legii. Profesorii pensionari au de acum undă verde şi în şcoli. Conform noilor prevederi, în cazul în care unităţile de învăţământ nu au suficienţi titulari, profesorii cu gradul didactic I, sau cei care au doctorat pot rămâne la catedre pentru încă trei ani, cu acordul anual al Consiliului de Administraţie.

Din Legea Educaţiei dispare şi plafonul plăţii cu ora. După ce legea lui Funeriu introducea un prag echivalent cu maximum o normă pentru plata cu ora, Ordonanţa Guvernului elimină această constrângere.

O altă înlesnire îi vizează pe profesorii implicaţi în politică. Începând din această săptămână rectorii nu mai sunt incompatibili cu funcţiile de conducere din partide, revenindu-se aşadar la situaţia precedentă legii promulgate în ianuarie 2011. De asemenea, rectorii au dreptul de a ocupa şi funcţii de demnitate publică, cu obligaţia ca pe durata mandatului să se suspende din conducerea universităţilor. Agenţia Calităţii- organismul însărcinat cu evaluarea şi acreditarea programelor derulate de universităţi a suferit de asemenea amendamente. ARACIS va fi condus de către 25 de membri, în loc de 15, iar aceştia vor ocupa posturile prin concurs, nu prin numire directă cum s-a întâmplat până acum.

Programa şcolară, reconfigurată de Ministerul Educaţiei

Atestatul de abilitare introdus de Legea Educaţiei drept condiţie pentru a deveni profesor universitar dispare şi el, iar programele post-doctorale de cercetare avansată nu mai impun obligativitatea perfecţionării în cadrul altei universităţi decât cea care le-a acordat titlul de doctor.

O altă prevedere eliminată este cea potrivit căreia conducătorii de doctorate pot îndruma maximum 8 doctoranzi. Numărul acestora va fi stabilit de acum de către senatele universitare.

Schimbări majore apar şi în ceea ce priveşte programa şcolară. Paragrafele conform cărora numărul de ore alocat săptămânal disciplinelor-cadru este de maximum 20 pentru clasele primare, maximum 25 pentru gimnaziu şi maximum 30 pentru liceu au fost eliminate cu totul, noile prevederi urmând a fi adoptate prin decizia ministrului Educaţiei. Alocarea a 20% din orele de curs disciplinelor opţionale aferente învăţământului obligatoriu, respectiv 30% pentru liceu a fost de asemenea ştearsă cu buretele, problema urmând a fi stabilită prin noile planuri-cadru.

Prin Ordonanţa emisă de Guvernul Ponta se pierde şi un avantaj pe care minoritatea maghiară l-a obţinut datorită Legii Funeriu. Excepţia aplicată în cazul limbii materne de a putea depăşi numărul maxim de ore prevăzut prin planurile cadru este în acest moment eliminată.

Învăţătorii şi educatorii, pregătiţi în liceele pedagogice

Conform noilor prevederi, pregătirea profesorilor din învăţământul preuniversitar se întoarce provizoriu în facultăţi. Astfel, până la absolvirea primei promoţii a masteratului didactic, formarea cadrelor se va face în universităţi pe baza unei metodologii ce va fi emise de Ministerul Educaţiei. De o netezire a parcursului didactic are parte şi personalul din învăţământul preşcolar. Ordonanţa stabileşte ca pe lângă angajaţii creşelor, în liceele pedagogice să poată fi formaţi şi educatorii şi învăţătorii.

În schimb, Ministerul Educaţiei îşi ia anumite precauţii în privinţa alocării fondurilor. Din lege dispare faptul că toate cheltuielile cu întreţinerea curentă a şcolilor sunt asigurate prin finanţarea de bază, iar subvenţiile pentru elevii din mediul rural şi cei dezavantajaţi vor fi acordate potrivit unor noi criterii. De asemenea, cheltuielile privind transportulpe cale ferată şi cu metroul aferente reducerii de care beneficiază studenţii vor fi transferate de la Ministerul Educaţiei la Ministerul Transporturilor.

Profesorii care au dat în judecată Guvernul îşi vor recupera banii eşalonat, până în 2016

Aceeaşi Ordonanţă de Urgenţă a prevăzut o nouă modalitate de rezolvare a problemei returnării banilor tăiaţi de guvernul Boc. Profesorii care au câştigat procesele în instanţă intentate în urma tăierii cu 25% a salariilor îşi vor primi bani eşalonat: 5% în 2013, 10%, în 2014, 25%, în 2015 şi 25%, în 2016.