LOTERIA BONURILOR FISCALE. BONUL CÂŞTIGĂTOR – 135 LEI, din 23 mai. Cum se intră în posesia premiului

LOTERIA BONURILOR FISCALE. A doua extragere ocazională a Loteriei bonurilor fiscale a avut loc duminică, la ora 17.00, pentru bonurile emise în perioada 29 martie - 31 mai. Bonurile care intră în cursa pentru tragerea la sorţi a celor cel mult 100 de premii trebuie să aibă valori cuprinse între 135 de lei şi 135,99 lei şi să fi fost emise în data de 23 mai 2015. Fondul de premiere, de un milion de lei, va fi împărţit între cel mult 100 de câştigători.

28 iun. 2015, 07:20
LOTERIA BONURILOR FISCALE. BONUL CÂŞTIGĂTOR – 135 LEI, din 23 mai. Cum se intră în posesia premiului

LOTERIA BONURILOR FISCALE. Selecţia câştigătorilor va fi realizată în două etape. Astfel, duminică, la ora 17.00, Loteria Română a avut loc extragerea din urne a bilelor care desemnează luna, ziua şi valoarea bonurilor câştigătoare în prima etapă de selecţie.

Bonurile care intră în cursa pentru tragerea la sorţi a celor cel mult 100 de premii trebuie să aibă valori cuprinse între 135 de lei şi 135,99 lei şi să fie din data de 23 mai 2015.

După centralizarea bonurilor câştigătoare, va fi organizată cea de a doua extragere, pentru determinarea celor 100 de bonuri câştigătoare.

Rezultatele extragerii vor fi postate pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) şi al Loteriei.

CITEŞTE ŞI LOTERIA BONURILOR FISCALE. Duminică are loc o nouă extragere. Ce bonuri fiscale participă?

Depunerea cererilor de revendicare se realizează începând cu prima zi după efectuarea extragerii, timp de 30 de zile, prin depunerea în original a bonului fiscal câştigător, alături de copia actului de identitate şi de o cerere, la orice administraţie fiscală din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, acest termen reprezentând termen de decădere din dreptul de revendicare a premiului.

Un bon fiscal este considerat câştigător doar dacă îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute de lege, având înscrise elementele obligatorii care arată că a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat (de exemplu: logotipul şi seria fiscală ale aparatului de marcat electronic fiscal, data şi ora emiterii precum şi numărul de ordine). Fiecare unitate teritorială ANAF, la care se depun bonurile fiscale câştigătoare în prima etapă de selecţie, va elibera o copie a acestora cu menţiunea „conform cu originalul”, pe care se inscrie un număr unic de înregistrare. Pentru asigurarea transparentei, lista cu numerele unice de înregistrare al bonurilor care au făcut obiectul cererilor de revendicare, va fi publicată pe site-urile MFP şi ANAF.

VEZI ŞI LOTERIA BONURILOR FISCALE. Legea privind organizarea loteriei, promulgată. Cum vor fi aleşi câştigătorii

În situaţia în care, după finalizarea perioadei de depunere a cererilor de revendicare, lista centralizatoare cuprinde cel mult 100 de cereri, premiul de 1.000.000 lei este împărţit persoanelor care le-au depus, după verificarea autenticităţii bonurilor câştigătoare. Dacă în urma centralizării listei bonurilor fiscale pentru care s-au revendicat premiile, se constată depăşirea numărului de maximum 100 de cereri de revendicare, va fi organizată a doua extragere în vederea determinării a 100 de câştigători.

În cazul realizării celei de a doua etape de selecţie în cadrul Loteriei bonurilor fiscale, va fi extras un număr din lista numerelor unice de înregistrare acordate bonurilor pentru care au fost revendicate premii. Extragerea va fi efectuată cu urnele Loteriei, într-o nouă extragere televizată, care va fi anunţată ulterior. Numărul extras în cadrul acestei trageri va fi primul câştigător şi, totodată, baza de referinţă la care se aplică crescător un pas care are valoarea egală cu ziua emiterii bonului fiscal câştigător. Dacă în urma aplicării acestei proceduri de selecţie se depăşeşte numărul unic maxim atribuit bonurilor fiscale din listă, următorul număr câştigător din listă este dat de diferenţa dintre suma determinată prin aplicarea pasului la baza de referinţă şi numărul unic maxim atribuit, continuând cu aplicarea pasului până la stabilirea numărului maxim de premii prevăzut de lege. În procesul de aplicare al pasului, numerele selectate ca fiind câştigătoare sunt eliminate din listă.

După stabilirea celor 100 de bonuri fiscale câştigătoare, acestea vor fi centralizate şi transmise în termen de două zile către ANAF în vederea încărcării rezultatelor în „Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale” şi verificarea autenticităţii bonurilor fiscale câştigătoare de către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, prin direcţiile regionale antifraudă fiscală.