Milioane de români trebuie să completeze acest act pentru a primi pensie! Ce este „certificatul de viaţă”

Milioane de români trebuie să completeze acest act dacă vor să mai primească pensie. Regulile sunt afișate pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice. Conform Legii Pensiilor, pensionarii vor fi nevoiți să trimită autorităților, de două ori pe an, un "certificat de viață”. Documentul trebuie depus doar de pensionarii români, cu domiciliul în afara țării.

25 feb. 2020, 10:57

Pensionarii români care trăiesc în străinătate sunt nevoiți să dovedească, de două ori pe an, că nu au murit, prin certificatul de viață.

„Pentru a beneficia de drepturile cuvenite din cadrul sistemului public de pensii, beneficiarii drepturilor băneşti acordate de casele teritoriale de pensii stabiliţi pe teritoriul altor state, denumiţi în continuare beneficiari nerezidenţi, au obligaţia de a transmite semestrial, până cel târziu la data de 31 martie, respectiv până la data de 30 septembrie ale fiecărui an, un certificat de viaţă, se arată la alin. (5) al art. 102 din noua lege a pensiilor.

Plata pensiilor cuvenite beneficiarilor stabiliţi în străinătate poate fi efectuată în alte ţări, în condiţiile reglementate prin instrumente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, în moneda ţărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit, precizează Casa Națională de Pensii.

Citeşte şi CALCULATOR DATĂ DE PENSIONARE. Care este data la care te vei pensiona. De când nu mai trebuie să munceşti şi poţi să stai acasă

Beneficiarii sistemului public de pensii stabiliţi în străinătate îşi pot primi pensia pe teritoriul statului de domiciliu sau de resedinţă (stat de şedere obişnuită), în contul bancar declarat la casa teritorială de pensii în evidenţa căreia se află dosarul de pensie.

Legea prevede și obligația beneficiarului de a suporta cheltuielile de transfer al drepturilor bănești.

„Cheltuielile generate de transferul în străinătate al prestaţiilor de asigurări sociale, inclusiv comisioanele de schimb valutar, se suportă de beneficiar, cu excepţia plăţilor care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr.197/2010, în cazul acestora din urmă comisioanele fiind suportate, proporţional, de către beneficiar şi de către casele teritoriale de pensii. Cheltuielile generate de transferul din străinătate al prestaţiilor de asigurări sociale, cuvenite şi neîncasate, se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.”

„Prezentul proiect de act normativ transpune Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activităţile şi supravegherea instituţiilor pentru furnizarea de pensii ocupaţionale (IORP) cu termen de implementare 13 ianuarie 2019”, se arată în nota de fundamentare a actului normativ, semnată de ministrul Muncii Marius Budăi. 

Casa Naţională de Pensii Publice a încheiat un parteneriat cu CITIBANK EUROPE PLC. DUBLIN, sucursala România, prin intermediul căruia pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale cuvenite beneficiarilor sistemului public se transferă în străinătate, într-un cont bancar deschis de aceştia la o bancă de pe teritoriul statului de domiciliu sau de şedere obişnuită, după caz.

Pentru a primi banii pe teritoriul statului de domiciliu (de şedere permanentă), titularul drepturilor de pensie trebuie să transmită detaliile bancare (numele aşa cum este înregistrat la bancă, denumirea băncii, adresa băncii, cod de identificare bancară – BIC/SWIFT, număr de cont bancar internaţional – IBAN), prin intermediul instituţiei de asigurări sociale de la locul de şedere permanentă.

Cei vizați mai pot completa declaraţia de transfer în străinătate a drepturilor cuvenite beneficiarilor sistemului public de pensii şi o depune la sediul casei teritoriale de pensii, personal sau prin mandatar desemnat cu procură specială în acest sens, emisă conform legii.

Aceasta va fi însoţită de un document care confirmă detaliile bancare şi de o copie a actului de identitate al titularului care atestă locul de şedere permanentă.

Românii pot trimite declarația de transfer în străinătate a drepturilor cuvenite şi a documentelor care o însoţesc se poate face prin poştă, la sediul casei teritoriale de pensii sau prin e-mail, scanate, la adresa electronică oficială a casei teritoriale de pensii.

Exista cateva site-uri care te pot ajuta sa-ti calculezi pensia gratuit, fara a fi nevoie sa te deplasezi la ghiseul Oficiului de Pensii sau sa prezinti diverse acte si formulare. Numai ca, aceste calcule ale pensiei sunt orientative, desi folosesc legislatia in vigoare.

Iata care este unul dintre cele mai cunoscute site-uri care te ajuta gratuit sa-ti calculezi pensia: www.lapensie.com.


loading...
Partenerii noștri