Ministerul Educației, anunț de ultimă oră pentru elevi! Cine trebuie să asigure suma forfetară pentru navetiști

Ministerul Educației a anunțat că școlile sunt cele care trebuie să asigure suma forfetară pentru toți elevii navetiști și nu doar pentru cei care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu.

13 feb. 2023, 16:40
Ministerul Educației, anunț de ultimă oră pentru elevi! Cine trebuie să asigure suma forfetară pentru navetiști
Ministerul Educației, anunț de ultimă oră pentru elevi!

Ministerul Educației, anunț de ultimă oră pentru elevi! Un articol din Legea Educației prevede că decontarea cheltuielilor de transport se face pentru elevii care nu au posibilitatea de a învăța în localitatea de domiciliu, asta în timp ce un alt articol prevede că cei care învață într-o altă localitate decât cea de domiciliu primesc o sumă forfetară lună pentru cheltuielile de transport. Însă cel de-al doilea articol nu spune cine va suporta acea sumă forfetară, transmite Edupedu.ro. 

Citește și O parte dintre elevii aflați în vacanță revin la cursuri de luni. Ce școli rămân închise în săptămâna 13 – 19 februarie. Când iau vacanță elevii din București

Ministerul Educației, anunț de ultimă oră pentru elevi!

În acest sens, Ministerul Educației a transmis că școlile sunt cele care trebuie să asigure suma forfetară pentru toți elevii navetiști și nu doar pentru cei care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu.

Mai mult, reprezentanții ministerului spun că Articolul 84 din Legea Educației este prioritar pentru toate unitățile de învățământ din țară.

Elevii care nu au posibilitatea de a învăța în localitatea de domiciliu vor fi sprijiniți prin decontarea cheltuielilor de transport la cea mai apropiată școală, potrivit art. 12 alin. (8) din Legea Educației. Aceeași lege prevede ca aceștia să primească o alocație forfetară pentru decontarea cheltuielilor de transport cei care învață într-o altă localitate, potrivit art. 84 alin. (1^3). Discrepanța dintre cele două articole din lege a fost semnalată de directorii de școlilor însă până acum nu a fost luată în considerare.

„Cele două articole nu se exclud. Faptul că articolul 12 are niște precizări valabile, nu împiedică aplicarea prevederilor articolului 84. Articolul 12 conține dispoziții generale, iar articolul 84 vizează asigurarea dreptului la transport care se aplică tuturor celor care nu sunt școlarizați în localitatea de domiciliu. Cele două articole nu se exclud”, transmit reprezentanții Ministerului Educației.

Articolul 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011 a fost modificat pe 17 noiembrie 2022 de Ordonanța de Urgență nr. 159 care a stabilit că elevii școlarizați într-o altă localitate decât cea de domiciliu o să primească o sumă forfetară pentru cheltuielile de transport.

„(1^3) Elevilor care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu li se asigură o sumă forfetară lunară pentru cheltuielile de transport, în funcție de distanța dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care sunt școlarizați, dus-întors, pe durata cursurilor școlare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ în care sunt școlarizați. Elevii beneficiază de plata în avans a sumei forfetare lunare. Suma forfetară este neimpozabilă și nu este luată în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea bursei de studiu și/sau a bursei de ajutor social.

(1^4) Elevilor care sunt cazați la internat sau în gazdă în localitatea unde studiază li se asigură decontarea cheltuielilor de transport între localitatea în care studiază și localitatea de domiciliu, astfel:

a) contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați. Decontarea se face pe baza documentelor de transport;

b) contravaloarea unei călătorii dus-întors efectuate în perioada fiecărei sărbători legale, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ unde sunt școlarizați. Decontarea se face pe baza documentelor de transport;

c) suma decontată pentru facilitățile prevăzute la lit. a) și b) este neimpozabilă și nu este luată în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea bursei de studiu și/sau a bursei de ajutor social, precum și pentru alte beneficii sociale.”

Înainte ca Legea Educației Naționale să fie modificată aceasta prevedea că elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu au decontate cheltuielile de transport.

Astfel, structura „Elevilor care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu” a fost înlocuită cu „Elevilor care sunt școlarizați în altă localitate decât cea de domiciliu”.

Cu toate acestea, la art. 12 alin. (8) din Legea Educației este precizat că elevii care nu au posibilitatea de a învăța în localitatea de domiciliu vor fi sprijiniți prin decontarea cheltuielilor de transport:

Art. 12 – „(8) Elevii care în localitatea de domiciliu nu au posibilitatea de a învăța într-o unitate de învățământ vor fi sprijiniți prin decontarea cheltuielilor de transport la cea mai apropiată unitate de învățământ sau vor primi cazare și masă gratuite în internatele școlare, cu excepția celor înscriși în învățământul postliceal.”

Ordinul de ministru 6.376 din 7 decembrie 2022 este cel care aprobă Normele metodologice privind modalitatea de acordare și de decontare a sumelor forfetare pentru elevii care sunt școlarizați în altă localitate decât localitatea de domiciliu. – detalii aici

Suma aceasta forfetară lunară este de 60 lei/lună pentru distanţe de până la 3 km. Pentru distanţele ce depăşesc 3 km, suma de 60 lei/lună se suplimentează cu 6 lei/lună, pentru fiecare kilometru, până la maximum 342 de lei pentru 50 de km, prevede ordinul. Pentru distanţele de peste 50 de kilometri calculul se va face similar, prin suplimentarea cu 6 lei/lună, pentru fiecare kilometru, conform documentului.

Art. 4 din ordin stabilește că inspectoratele școlare transmit Ministerului Educației sumele estimate pentru luna următoare, până la data de 25 a lunii:

„(1) Unitatea de învățământ preuniversitar solicită lunar, până la data de 20 a lunii, la inspectoratul școlar atât sumele forfetare care urmează a fi acordate în avans, cât și sumele estimate a se deconta suplimentar față de suma forfetară.

(2) Inspectoratele școlare transmit la Ministerul Educației, Direcția generală economică, până la data de 25 a lunii, sumele estimate pentru luna următoare, în vederea efectuării deschiderilor de credite bugetare.

(3) La estimarea deschiderilor de credite lunare, unitățile de învățământ preuniversitar și inspectoratele școlare vor lua în considerare și eventualele sume disponibile/restante, după caz, existente la acel moment.”

Citește și Vacanță de primăvară în perioada Sărbătorilor Pascale, vacanță fixă în februarie, ”Săptămâna verde” să fie comasată cu ”Școala altfel” și finalizarea cursurilor până la 15 iunie – cerințele unor organizații de părinți pentru anul școlar 2023 – 2024