Noi obligații pentru companiile care închiriază spații de la persoane fizice. Cât vor trebui să plătească impozit

Începând cu 1 ianuarie 2024, persoanele juridice care închiriază spații sau bunuri de la persoane fizice trebuie să calculeze lunar și să rețină la sursă impozitul aferent chiriei pe care trebuie să îl achite, de fapt, proprietarul

25 ian. 2024, 11:11
Noi obligații pentru companiile care închiriază spații de la persoane fizice. Cât vor trebui să plătească impozit
Noi obligații pentru companiile care închiriază spații de la persoane fizice. Cât vor trebui să plătească impozit

Prevederi noi și importante pentru persoanele juridice care închiriază spații sau bunuri de la persoane fizice. Formula de calcul a sumei de plată finale este diferită față de anii anteriori.

Citește și: Impozit de 70% pentru această categorie de venituri. Legea este deja în vigoare. Ce români vor fi afectați

Noi obligații pentru companiile care închiriază spații de la persoane fizice

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 115/2023 prin care Guvernul a instituit anul trecut o serie de reguli fiscale noi cu scopul de a combate evaziunea fiscală are impact, începând cu această lună, și asupra modului în care se plătește impozit pe chirie. Vizate în acest caz sunt persoanele juridice care folosesc bunuri sau spații închiriate de la persoane fizice. Acestea au acum obligația de a calcula, reține, declara și plăti lunar impozitul aferent chiriei datorate de proprietar.

Plătitorii veniturilor, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă au şi obligaţia de a calcula, reţine, declara şi plăti impozitul corespunzător sumelor plătite”, potrivit OUG.

Cota impozitului pe chirii este de 10% raportat la venitul net ce se stabileste prin deducerea din venitul brut a unei cote de 20%, reprezentând cheltuieli forfetare. În ceea ce privește venitul brut, acesta se calculează prin însumarea chiriei datorate conform contractului dintre părți cu orice alte cheltuieli în legătură cu spațiul respectiv pe care le suportă chiriașul persoană juridică dar care sunt de fapt în sarcina proprietarului.

Venitul brut din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile plătite de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, din arendarea bunurilor agricole, precum şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, reprezintă totalitatea sumelor în bani şi/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părţi, pentru fiecare an fiscal, indiferent de momentul încasării acestora. Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispoziţiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deţinător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă. (…)

Venitul net din cedarea folosinţei bunurilor, altul decât venitul din arendarea bunurilor agricole şi din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, se stabileşte la fiecare plată, de către plătitorii de venit, persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra acestuia. (….) Impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net şi se reţine la sursă, de către plătitorii de venituri , la momentul plăţii veniturilor”, mai prevede OUG.

În situaţia în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut se determină pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Naţională a României din ziua precedentă celei în care se efectuează plata. Impozitul calculat şi reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

Citește și: Anunțul de închiriere care a împărțit internetul în două. Cum arată garsoniera care are cabina de duș lângă birou