Bona „low cost”, reglementată printr-un proiect de lege în Parlament

Un nou proiect de lege vine în ajutorul părinţilor care nu dispun de suficienţi bani pentru a plăti pe cineva care să stea cu copiii lor cât timp ei sunt la serviciu. Este vorba despre bona care va putea să ia în grijă mai mulţi copii, veniturile acesteia fiind împărţite între familiile care beneficiază de serviciile ei.

26 feb. 2014, 07:47
Bona „low cost”, reglementată printr-un proiect de lege în Parlament

Legea exercitării profesiei de bonă, care urmează să fie aprobată de Camera Deputaţilor, aduce noutăţi şi reglementări în domeniul serviciilor de îngrijire a copiilor. Cea mai importantă este posibilitatea ca o singură bonă să poată lua în îngrijire mai mulţi copii în acelaşi timp. „O reglementare care să permită îngrijirea şi supravegherea mai multor copii din familii diferite la domiciliul unuia dintre copii sau la domiciliul bonei ar veni mai ales în sprijinul familiilor cu venituri modeste, care ar putea împărţi cu alte familii costurile necesare remunerării bonei„, se arată în expunerea de motive a proiectului legislativ.

Bonele vor avea şi o fişă a postului, cu obligaţii foarte clare în exercitarea profesiei. Printre acestea se numără îngrijirea copilului, hrănirea şi acordarea primului ajutor în caz de îmbolnăvire sau accident. Totodată, bonele vor fi obligate să însoţească copilul la activităţi recreative, culturale, artistice, sportive şi şcolare, dar şi să realizeze activităţi de educare şi de dezvoltare a unor abilităţi de viaţă independentă.

Exercitarea acestor atribuţii se face în baza unui plan de activităţi, stabilit de comun acord cu părinţii, în funcţie de nevoile copilului şi ale familiei acestuia.

Într-un articol al legii se menţionează faptul că bona răspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor acestei legi. Constatarea abaterii disciplinare, cercetarea acesteia şi sancţiunile sunt prevăzute în statutul profesiilor şi, după caz, în reglementarea specifică persoanei juridice în slujba căreia se află bona.

Proiectul mai prevede că angajatorii, persoane fizice sau juridice, au obligaţia de a încheia un contract de muncă pentru bone.

Nu poate fi bonă persoana care a fost condamnată definitiv pentru o faptă penală pentru săvârşirea unei infracţiuni împotriva persoanei, care în calitate de bonă a săvârşit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi sau libertăţi ale omului, stabilite de o hotărâre judecătorească, persoana care locuieşte cu persoane care au suferit o condamnare penală, conform declaraţiei pe proprie răspundere, persoana decăzută din drepturile părinteşti, persoana sau cea care locuieşte cu persoane care suferă de boli cronice transmisibile, persoana sau cea care locuieşte cu persoane dependente de droguri, alcool sau substanţe psihotrope, persoana căreia i s-a retras atestatul de asistent maternal. Bona care se regăseşte într-una dintre aceste situaţii îşi pierde calitatea de bonă.