Persoanele care au avut bani la CEC pentru Dacia îi pot recupera prin BRD

Persoanele fizice care au depus bani la CEC înainte de 1989, inclusiv până în 1992, pentru cumpărarea unui autoturism Dacia, şi pe care i-au transferat ulterior la BRD, trebuie să depună cererea pentru constituirea dosarelor de despăgubire în 30 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern 392.

29 mai 2014, 13:25
Persoanele care au avut bani la CEC pentru Dacia îi pot recupera prin BRD

HG 392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilire a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti a fost publicată în Monitorul Oficial din 16 mai.

Potrivit unui comunicat al BRD, ‘în vederea constituirii dosarelor de despăgubire, deponenţii CEC, moştenitorii acestora sau împuterniciţii desemnaţi se vor putea prezenta, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a HG nr. 392/ 2014, în orice agenţie BRD pentru depunerea unei cereri împreună cu documentele doveditoare ale sumei depuse sau transferate, după caz: originalul cec-ului cu suma limitată şi/sau originalul dovezii eliberate de bancă în momentul transferului sumelor de la CEC la BRD’.

La dosar vor fi necesare o declaraţie notarială pe proprie răspundere în care să se declare faptul că nu s-a încasat despăgubirea până la data declaraţiei, să se ateste faptul că suma transferată la BRD nu a fost afectată în niciun fel până la data declaraţiei şi că persoana în cauză este de acord cu prelucrarea datelor personale şi transferul acestora către Ministerul Finanţelor Publice sau orice altă autoritate sau entitate implicată, un act de identitate valabil, un act care atestă calitatea de moştenitor sau procura notarială specială care atestă calitatea de împuternicit, în original.

BRD precizează, de asemenea, că în cazul deponenţilor, moştenitorilor sau împuterniciţilor acestora care au obţinut o hotărâre judecătorească executorie care prevede o sumă pe care statul Român, prin MFP, a fost obligat să o achite, aceştia trebuie să se adreseze direct Ministerului Finanţelor Publice, pentru a depune o cerere şi copia legalizată de instanţa judecătorească emitentă după hotărârea judecătorească executorie.

‘Emisiunea de titluri de stat pentru plata despăgubirilor va avea loc la data de 4 august 2014, cu scadenţa în data de 3 septembrie 2014. Persoanele fizice care au dreptul la despăgubire se vor putea prezenta la bancă, în vederea punerii la dispoziţie a sumelor cuvenite, începând cu prima zi bancară imediat următoare datei scadenţei emisiunii de titluri de stat, respectiv 4 septembrie 2014. Termenul de 30 zile de la data intrării în vigoare a HG pentru depunerea cererilor de înscriere nu este un termen de decădere din drepturi şi nu afectează dreptul la despăgubire acordată de Statul Român. Deponenţii vor putea depune dosare şi ulterior, urmând a primi despăgubiri prin viitoare emisiuni de titluri de stat’, arată comunicatul.

BRD-Groupe Société Générale este cea de-a doua bancă din România după totalul activelor cu 2,3 milioane de clienţi.