Primăria Sectorului 4 a primit oferte de la trei constructori români la licitația de 3,12 miliarde de lei pentru regenerarea spațiilor publice

Primăria Sectorului 4 a primit oferte la licitația de 3,12 miliarde de lei pentru regenerarea spațiilor publice. Cei de la Primărie spun că vor implementa conceptul de "noul Bauhaus european", al cărui scop este ca orașele să devină neutre din punct de vedere climatic.

13 oct. 2021, 16:23
Primăria Sectorului 4 a primit oferte de la trei constructori români la licitația de 3,12 miliarde de lei pentru regenerarea spațiilor publice

Cei trei constructori români care se bat la licitație sunt de la Construcții Erbașu, Concelex și Bog’Art, conform listei publicate pe 8 octombrie în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Aceste oferte vor fi evaluate până la data de 8 februarie 2022. Primăria Sectorului 4 a lansat pe 11 martie licitația pentru „Acord-cadru privind Regenerarea spațiilor publice pe raza unității administrativ teritoriale Sectorul 4 al Municipiului București”.

Obiectul achiziției constă în semnarea unui Acord-Cadru, cu o durată de trei ani, care să stabilească termenii, condițiile precum și cadrul legal, financiar, tehnic și administrativ pentru atribuirea contractelor subsecvente privind regenerarea spațiilor publice pe raza unității administrativ teritoriale Sectorul 4 al municipiului București.

Contractele subsecvente încheiate în derularea acordului cadru vor viza realizarea unui proiect de regenerare urbană integrată.

Problematica regenerării urbane este de actualitate la nivel european, fiind subiect al reuniunilor și declaratiilor comune la nivelul UE (Declarația de la Toledo, 2010) și a Consiliului Europei (Conferința Europeană a Miniștrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului – CEMAT, 2007), fiind obiect al finanțărilor europene și al unor reglementări specifice la nivelul statelor membre Uniunii Europene.

„La nivelul Uniunii Europene a fost lansată inițiativa implementării în statele europene a conceptului „noul Bauhaus european„, ca parte a planului de recuperare economică post-pandemie. Scopul este ca orașele să devină neutre din punct de vedere climatic și să ofere o calitate a vieții mai bună, iar Sectorul 4 al municipiului București se constituie ca parte a acestui proiect.

Noul Bauhaus european este un proiect dătător de speranță pentru explorarea modului în care putem să trăim mai bine împreuna după pandemie. Este vorba despre a combina sustenabilitatea cu stilul, pentru a aduce Pactul verde european mai aproape de mintea și de casele oamenilor. Odată cu noul Bauhaus european, ambiția noastră este de a dezvolta un cadru inovator pentru a sprijini, a facilita și a accelera transformarea ecologică prin îmbinarea sustenabilității cu estetica, constituind o punte între lumea artei și culturii, pe de o parte, și lumea știintei și tehnologiei, pe de cealaltă parte.

De asemenea, „noul Bauhaus european” se referă la modul în care trăim împreună, la valorile noastre, la spațiile noastre comune de muncă și de recreere, la experiențele noastre colective și private. Proiectele se vor concentra asupra unor aspecte mergând de la materialele de construcții naturale și eficiență energetică până la problemele demografice, mobilitatea orientată spre viitor și inovarea digitală eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, combinate întotdeauna cu aspecte culturale și artistice”, se arată în anunțul de licitație al PS4, potrivit economica.

Se propun 10 zone de interes, care necesită intervenții de tipul amenajărilor spațiilor publice, amenajarea de spații de recreere în aer liber, reabilitarea zonelor de circulație pietonală/rutieră, modernizarea curților unităților de învățămant:

Zona 1 delimitată de arterele: șoseaua Olteniței – șoseaua Berceni – strada Ion Iriceanu;
Zona 2 delimitată de arterele: șoseaua Berceni – strada Turnu Magurele – strada Emil Racoviță – strada Nițu Vasile;
Zona 3 delimitată de arterele: strada Emil Racoviță – strada Turnu Magurele – b-dul Alexandru Obregia;
Zona 4 delimitată de arterele: b-dul Alexandru Obreqia – strada Turnu Magurele – b-dul Constantin Brancoveanu – strada Nițu Vasile;
Zona 5 delimitată de arterele: strada Luică – șoseaua Giurgiului – drumul Găzarului – b-dul Constantin Brâncoveanu;
Zona 6 delimitată de arterele: șoseaua Oltenitei – strada Nițu Vasile – b-dul Constantin Brâncoveanu;
Zona 7 delimitata de arterele: șoseaua Oltenitei – drumul Găzarului – șoseaua Giurgiului;
Zona 8 delimitată de arterele: b-dul Tineretului – calea Văcărești – b-dul Gheorqhe Șincai;
Zona 9 delimitată de arterele: b-dul Gheorqhe Șincai – b-dul Dimitrie Cantemir – b-dul Mărășești – Splaiul Unirii;
Zona 10 delimitată de arterele: b-dul Mărășești – Splaiul Unirii – Piața Națiunile Unite – strada Gazelei.

Pe parcursul derulării acordului cadru autoritatea contractantă poate stabili și alte zone de interes care să contribuie la realizarea conceptului de regenerare urbană.

Rezumatul investițiilor ce urmează a fi derulate în zonele menționate mai sus:

a) amenajarea, reabilitarea, modernizarea spațiului public din perimetrul ansamblurilor rezidențiale;

b) renovarea și reconversia funcțională a clădirilor existente, a clădirilor cu rol social- administrativ, pentru activități de servicii sociale de proximitate, centre culturale și pentru expoziții;

c) amenajarea de scuaruri și spații de recreere în aer liber sau în construcții ușoare;

d) reabilitarea, modernizarea curților unităților de educație, instituții publice, a terenurilor de sport și amenajarea acestora pentru a se asigura accesul în siguranță al publicului, reabilitarea, modernizarea echipamentelor amplasate pe terenurile de sport ale școlilor și liceelor, dacă acestea sunt incluse în amplasamentul proiectului;

e) executarea de lucrări de reorganizare, revitalizare a spațiului public și a rețelei de străzi și parcări din perimetrul ansamblurilor de locuit, cu scopul de a extinde și amenaja spațiile pietonale sau spațiile destinate formelor de mobilitate alternativă, a spațiilor verzi și a amenajărilor peisagistice;

f) realizarea de lucrări de separare pe verticală și orizontală a fluxurilor de circulație, punerea în siguranță a zonelor de recreere pietonală de zonele de circulație prin realizarea de sectoare de drum în debleu, rambleu pentru circulația rutiera, transport public, biciclete și altele asemenea, precum și executarea, reabilitarea, modernizarea de poduri și pasaje de traversare și joncțiune a spațiilor publice pietonale;

g) executarea de lucrări de amenajări peisagistice de creare, modernizare, extindere de parcuri, scuaruri, spații verzi aferente locuințelor de tip condominium, culoare vegetale de protecție față de infrastructura tehnică;

h) amenajări de parcuri și locuri de joacă pentru copii, inclusiv dotarea acestora cu mobilier adecvat, cu echipamente de joacă și alte dotări independente;

i) realizarea de structuri de acces pietonal, inclusiv pentru persoane cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, către stațiile de transport public, prin realizarea de rampe de acces, pasaje supraterane, subterane;

j) reabilitarea, amenajarea, relocarea/extinderea infrastructurilor edilitare, inclusiv instalații de suprafață și subterane cum sunt: înlocuiri, extinderi, modernizări, modificări ale traseelor aferente infrastructurii publice edilitare și rețelelor de comunicații;

k) executarea, reabilitarea, modernizarea, extinderea de lucrări de pavaje, căi de rulare, amenajări urbane diverse;

l) dotarea, sau după caz, reabilitarea mobilierului urban, executarea, modernizarea, extinderea, reabilitarea sistemului de iluminat public și ambiental eficient energetic și inteligent, montarea de indicatoare și alte elemente de semnalizare și orientare urbană, sisteme de monitorizare și sisteme adecvate pentru persoanele cu deficiență de auz și vedere;

m) amenajarea, reabilitarea, modernizarea locurilor de parcare, inclusiv prin executarea de locuri de parcare temporară, de reședință subterane, dacă prin documentațiile tehnico- economice și, după caz documentațiile de urbanism se prevede astfel, cu condiția ca acestea să fie utilizate numai de către riveranii din zona de locuit și să fie proprietatea publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, respectiv în administrarea unităților administrativ-teritoriale. În situația în care, pentru locurile de parcare temporară se percep taxe/tarife sau orice alte forme de venit, se vor respecta prevederile legale pentru calculul valorii sprijinului acordat prin aplicarea metodei funding-gap sau, dupa caz, a regulilor de ajutor de stat conform legii prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015;

n) realizarea de sisteme ecologice de colectare a deșeurilor menajere și de colectare selectivă a materialelor reciclabile.

În cadrul planului de regenerare urbană, au fost prevăzute următoarele măsuri complementare finanțate din Buget Local, Fonduri Europene, Fonduri Guvernamentale, Banca Europeană de Investiții sau alte surse legal constituite:

  • Reabilitarea termică a blocurilor locuințe,
  • Modernizarea și reabilitarea unităților de învățământ (școli, grădinițe, creșe), iar pentru Zona 2 și Lucrări de modernizare, extindere, desființare parțială a construcțiilor din Ansamblul Piața Agroalimentară Berceni-Sudului.