Programele StudentInvest şi FamilyStart vor continua şi în 2024: 150.000 de lei de la stat pentru românii care nu au îmoplinit 45 de ani

Ministerul Familiei anunţă, sâmbătă, că programele StudentInvest şi FamilyStart au succes şi vor beneficia de susţinere bugetară şi în anul 2024. Instituţia solicită băncilor înscrise în program să respecte termenii contractuali stabiliţi de comun acord.

09 dec. 2023, 15:50
Programele StudentInvest şi FamilyStart vor continua şi în 2024: 150.000 de lei de la stat pentru românii care nu au îmoplinit 45 de ani

Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse apreciază interesul crescut pe care programele guvernamentale de finanţare StudentInvest şi FamilyStart le-au generat în rândul potenţialilor beneficiari, studenţi cu vârsta între 18 şi 40 ani, respectiv familii cu vâsta între 18 şi 45 de ani, aspect care confirmă că activităţile specifice cuprinse în pachetul guvernamental „Sprijin pentru România” sunt necesare şi oportune.

Cele două programe de creditare se derulează în acest moment prin intermediul băncilor partenere înscrise: Banca Centrală Cooperatistă CreditCoop, împreună cu 26 de bănci cooperatiste din reţea, CEC Bank, Exim Banca Românească, Libra Internet Bank şi Techventures Bank. Aceste bănci au demarat implementarea programelor StudentInvest şi FamilyStart în luna noiembrie, după stabilirea normelor proprii de creditare, în baza legislaţiei specifice în vigoare.
a href=”https://www.romaniatv.net/ordonanta-austeritatii-nu-se-dau-bani-in-2024-pentru-munca-suplimentara-a-bugetarilor-sporurile-si-toate-indemnizatiile-se-ingheata_7947816.html”>Ordonanţa austerităţii. Nu se dau bani în 2024 pentru munca suplimentară a bugetarilor. Sporurile şi toate indemnizaţiile se îngheaţă
Astfel, şuând la cunoştinţă de existenţa unui număr mare de solicitări la nivelul băncilor înscrise, a capacităţii limitate de procesare atât din punctul de vedere al resurselor umane, cât şi a timpului scurt rămas până la finalul anului calendaristic, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse îi anunţă pe cei interesaţi că programele StudentInvest şi FamilyStart vor beneficia de susţinere bugetară şi în anul 2024.

De asemenea, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse solicită băncilor înscrise în cele două programe să respecte termenii contractuali stabiliţi de comun acord.

„Potrivit prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2022 privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare ”StudentInvest” şi ”FamilyStart”, precum şi pentru modificarea art.128, alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, art.2, alin. (4), respectiv art. 4, alin. (3) – ”Creditul se acordă pentru o perioadă de maximum 10 ani, inclusiv perioada de graţie”. Mai mult, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse solicită băncilor înscrise în cele două programe să pună în aplicare planuri de acţiuni proprii cu scopul maximizării utilizării plafoanelor de garantare solicitate şi alocate conform normelor în vigoare, precum şi prin estimarea corespunzătoare a volumelor de solicitări pe care au capacitatea de a le procesa în perioada care urmează până la finalul anului, în colaborare cu Fondul Român de Contragarantare SA care administrează aceste plafoane”, precizează Ministerul.

Programul StudentIvest: credit bancar în valoare de maximum 75.000 lei, garantat de către stat în proporție de 80%

– este menit să ajute tinerii ce au nevoie de finanțare pentru plata educației/ publicațiilor/cărților/manualelor, pentru plata taxelor de participare la evenimente profesionale/educaționale, plata chiriei/cazării/locuinței, a transportului în cazul schimburilor din programul Erasmus, acoperirea cheltuielilor cu investigațiile medicale, etc. (a se vedea detalii în secțiunea de cheltuieli eligibile);
Vouchere-mamut din 2024. Cine sunt românii care pot încasa 72.500 de lei de la stat
– are că obiect facilitarea accesului la finanțare persoanele cu vârstă cuprinsă între 18 ani împliniți și 40 de ani neîmpliniți și care sunt cuprinse în sistemul de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate;

– studenții pot accesa un credit bancar în valoare de maximum 75.000 lei, garantat de către stat în proporție de 80% , prin Fondul Român de Contragarantare;

– dobânda pentru creditul acordat, precum și comisioanele aferente acestuia vor fi suportate în integral din bugetul de stat ;

– creditul poate fi acordat o singură dată, pentru o durata de maximum 10 ani, cu o perioada de grație stabilită de comun acord între banca și beneficiar de maxim 5 ani de la dată acordării împrumutului; – finanțarea se acordă sub formă unui credit cu una sau mai multe trageri, în funcție de documentele justificative prezentate la plata;

– dacă beneficiarul nu este angajat, pentru acordarea creditului este necesară prezentarea cel puțin a unui codebitor.

Programul Family Start: creditul acordat are o valoare maximă de 150.000 lei fiind garantat în proporție de 80% de către stat

– este destinat să ajute tinerii care își întemeiază o familie și/sau persoanele care formează o familie să acopere nevoile care țîn de locuire, sănătate, educație, cultură ale familiei, precum și cheltuielile legate de obținerea statutului de soț și soție;

– are că obiect facilitarea accesului la finanțare pentru tinerii cu vârstă cuprinsă între 18 ani împliniți și 45 de ani neîmpliniți, care își întemeiază o familie și/sau persoanele care formează o familie, dintre care cel puțîn unul dintre beneficiari se încadrează în criteriul de vârstă;

– prin familie , conform legislației aferentă programului se înțelege familia formată din soț, soție cu/fără copii cu vârsta de până la 18 ani aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună; familia monoparentală formată din persoană singură și copiii cu vârsta de până la 18 ani aflați în întreținere și care locuiesc împreună cu această; bărbatul și femeia necăsătoriți care conviețuiesc și gospodăresc împreună;

– prin persoană singură se înțelege persoană care: este necăsătorită; este văduvă; este divorțată; are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească. creditul acordat are o valoare maximă de 150.000 lei fiind garantat în proporție de 80% de către stat, prin Fondul Român de Contragarantare; dobânda pentru creditul acordat este subvenționată în proporție de 75%; comisioanele aferente creditului (comision de analiză și comision de gestiune a garanției) sunt suportate integral de la bugetul de stat; plafonul de venit net lunar pe membru de familie ce permite participarea în program – până la 6.000 lei, respectiv 7.500 de lei în cazul familiilor monoparentale . Veniturile în sensul prezentului program sunt venituri de natură salarială, în calcul venitului net lunar fiind luată în considerare inclusiv indemnizația pentru creșterea copilului. creditul poate fi acordat o singură dată, pentru o durata de maximum 10 ani , cu o perioada de grație stabilită de comun acord între banca și beneficiar, de maxim 5 ani, de la dată acordării creditului; împrumutul se va acordă sub formă unui credit cu una sau mai multe tranșe, în funcție de documentele justificative prezentate la plata.

Plafonul de garantare pentru anul 2023 este de 250 milioane lei.