REZULTATE CAPACITATE BUCUREŞTI 2018. Vezi notele din Capitală, potrivit EDU.RO

REZULTATE CAPACITATE BUCUREŞTI 2018. Elevii din Capitală au afalt marţi ce note au luat la evaluarea naţională. Mediile au fost afişate. În aceeaşi zi, vor putea fi depuse eventualele contestaţii (până la ora 19:00). Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 23 iunie.

19 iun. 2018, 08:09
REZULTATE CAPACITATE BUCUREŞTI 2018. Vezi notele din Capitală, potrivit EDU.RO

REZULTATE CAPACITATE BUCUREŞTI 2018. 53 de elevi au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională 2018. 

Cele mai multe medii de 10 au fost la Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti şi la Colegiul Naţional de Informatică „Tudor Vianu”, patru la fiecare, şi la Şcoala Gimnazială 79, unde sunt 3 medii de 10.

Elevii din Capitală au obţinut note mici la matematică. De exemplu, o elevă a Şcolii Gimnaziale „Adrian Păunescu” a primit nota 1 la matematică. De asemenea, mulţi elevi nu au reuşit să ia nici nota 2.

Anul trecut, municipiul București a avut cel mai mare procent de promovabilitate, cu medii peste 5, respectiv 89,3%. Cât despre procentul candidaților care au obținut media 10, acesta este de 0,0043 din totalul celor promovați.

VEZI AICI REZULTATE CAPACITATE BUCUREŞTI 2018, potrivit EDU.RO

  • Distribuţia pe judeţe a mediilor peste 5:

Brăila (92,4%), Cluj (90%), Municipiul Bucureşti (89,3%), Prahova (87,6%) Galaţi (85,5%) Caraş Severin (69,6%). Mehedinţi (68%) Teleorman (63,5%) Giurgiu (61,2%).

Astfel, 108.252 de candidaţi (76,9%) au obţinut medii peste 5, rezultate superioare cu aproximativ două procente celor de anul trecut (75%). Dintre aceștia, 467 de candidați au încheiat examenul cu media generală maximă (10), număr aproape dublu față de 2016 (241). 32.460 de candidați (32,1%%) au obţinut medii sub 5. Pe tranşe de medii, cele mai multe – 13.061 – sunt cuprinse în intervalul 9 – 9,49.

Rezultate finale Evaluare Națională 2016

Brăila este județul unde s-a înregistrat cea mai mare rată de promovare (89,2%), urmat de Cluj (88,9%), Municipiul Bucureşti (87,2%), Prahova (85,9%) şi Galaţi (81,9%). Rate scăzute de medii peste 5 se înregistrează în judeţele Giurgiu (55,1%), Teleorman (60%), Mehedinţi şi Călăraşi, ambele cu 64,9%. În total, doar 241 de elevi din întreaga țară au încheiat examenele cu media 10, cei mai mulți dintre ei din București.

La proba de Limba şi literatură română, 122.403 candidaţi (82,3%) au primit note peste 5, iar 1.213 de candidaţi, nota 10. La Matematică, 100.050 de candidaţi au avut note peste 5, iar lucrările a 2.556 de candidaţi au fost notate cu 10.

În total, 241 de elevi au obținut media 10 la Evaluarea Națională 2016, cei mai mulți dintre aceștia fiind din Municipiul București (47), urmat de județele Iași (23 de elevi), Constanța și Argeș (17 elevi).

  • Cum faci contestaţie la rezultatele de la Evaluarea Naţională 2018 pentru clasa a 8-a

Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la unitatea de învăţământ, în perioada prevăzută de calendarul Evaluării Naţionale.
Preşedintele comisiei din unitatea de învăţământ, împreună cu un membru al comisiei, primesc contestaţiile şi le înregistrează.

Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al comisiei din unitatea de învăţământ.

După centralizarea, în centrele zonale de evaluare, a cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, lucrările ale căror note iniţiale au fost contestate se secretizează. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, cu acelaşi tip de hârtie pusă la dispoziţie de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti.

Lucrările se înaintează, prin delegat, comisiei judeţene /a municipiului Bucureşti de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării. Totodată, se transmite un borderou în care se menţionează proba de examen, numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată.

După terminarea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial. În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o altă comisie, formată din profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii.

Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi de notare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota care va fi acordată de comisia de contestaţii.

Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă a lucrării este nota iniţială, acordată în centrul zonal de evaluare.
Pentru lucrările care au primit iniţial o notă finală cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de comisia de contestaţii, în urma reevaluării.

Nota definitivă nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.


loading...