REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2018 VASLUI. Opt medii de 10, doi candidaţi au primit media 1

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2018 VASLUI. Emoţii mari pentru absolvenţii de clasa a VIII-a care au susţinut examenul de evaluare naţională. Ministerul Educaţiei a publicat notele de la Capacitate. Primele rezultate s-au afișat pe 19 iunie, până la ora 12:00, iar în aceeași zi se pot depune contestații în intervalul orar 14:00 - 19:00. Rezultatele finale vor fi afișate pe 23 iunie.

14 iun. 2018, 16:06
REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2018 VASLUI. Opt medii de 10, doi candidaţi au primit media 1

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2018 VASLUI Absolvenţii de clasa a VIII-a au susţinut săptămâna tercută examenul de Evaluare Naţională 2018. 

Dintre cei 3.241 elevi din judeţul Vaslui care s-au prezentat la examen, 2.146 au reuşit să obţină medii peste 5.00, respectiv 66,2 la sută. Opt elevi au obţinut media 10.

Opt elevi din judeţul Vaslui au obţinut medii maxime. Printre aceştia se numără şi o elevă de la şcoala generală din satul Stănileşti. Ceilalţi absolvenţi de clasa a VIII-a cu medii de 10.00 provin de la şcoli din Vaslui, Huşi şi Bârlad. Doi candidaţi au primit media 1. 

19 elevi s-au prezentat la proba de română, dar au absentat la cea de matematică, considerând probabil că nu au nici o şansă să promoveze examenul. 

De altfel, din cei 19 elevi absenţi la a doua probă doar unul a obţinut peste 5.00 la disciplina română.

Dintre cei 3.241 elevi din judeţul Vaslui care s-au prezentat la examen, 2.146 au reuşit să obţină medii peste 5.00, respectiv 66,2 la sută.

Vezi aici: REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2018 VASLUI

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ VASLUI Anul trecut, peste un sfert dintre cei 3.534 de absolvenţi de gimnaziu din judeţul Vaslui au obţinut medii sub 5.00 la Evaluarea Naţională. Doar opt elevi au fost notaţi cu media maximă, în timp ce 26 de şcolari care au terminat cele opt clase elementare au obţinut medii între 1.00 şi 2.00.

La polul opus, au fost opt elevi care au fost notaţi cu 10.00 la ambele discipline de concurs, Limba şi litertura română şi Matematică.

În judeţul Vaslui, din cei peste 3.600 de candidaţi înscrişi în concurs, 77 nu au mai ajuns la examenul susţinut în prima jumătate a săptămânii trecute.

RomaniaTV.net îţi prezintă, în timp real, REZULTATELE LA EVALUARE NAŢIONALĂ 2018, informaţii despre rata de promovare, precum şi informaţii despre ADMITEREA LA LICEU şi REPATIZAREA COMPUTERIZATĂ.

  • Cum faci contestaţie la rezultatele de la Evaluarea Naţională 2018 pentru clasa a 8-a

Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la unitatea de învăţământ, în perioada prevăzută de calendarul Evaluării Naţionale.

Preşedintele comisiei din unitatea de învăţământ, împreună cu un membru al comisiei, primesc contestaţiile şi le înregistrează.

Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al comisiei din unitatea de învăţământ.

După centralizarea, în centrele zonale de evaluare, a cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, lucrările ale căror note iniţiale au fost contestate se secretizează. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, cu acelaşi tip de hârtie pusă la dispoziţie de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti.

Lucrările se înaintează, prin delegat, comisiei judeţene /a municipiului Bucureşti de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării. Totodată, se transmite un borderou în care se menţionează proba de examen, numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată.

După terminarea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial. În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o altă comisie, formată din profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi de notare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota care va fi acordată de comisia de contestaţii.

Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă a lucrării este nota iniţială, acordată în centrul zonal de evaluare.

Pentru lucrările care au primit iniţial o notă finală cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de comisia de contestaţii, în urma reevaluării.

Nota definitivă, acordată în conformitate cu alin. (6) şi (7), nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune. Media generală obținută în cadrul EN VIII are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a.

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018

  • 04-08 iunie 2018 Înscrierea la evaluarea națională
  • 08 iunie 2018 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 11 iunie 2018 Limba şi literatura română – probă scrisă
  • 13 iunie 2018 Matematica – probă scrisă
  • 14 iunie 2018 Limba şi literatura maternă – probă scrisă
  • 19 iunie 2018 Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
  • 19 iunie 2018 Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)
  • 20-22 iunie 2018 Soluţionarea contestaţiilor
  • 23 iunie 2018 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

loading...