REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2019 IAŞI. Iată ce note au obţinut absolvenţii de clasa a VIII-a

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2019 IAŞI. Prima afişare a rezultatelor a avut loc în data de 25 iunie 2019. În aceeaşi zi vor putea fi depuse şi contestaţiile.

25 iun. 2019, 05:47
REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2019 IAŞI. Iată ce note au obţinut absolvenţii de clasa a VIII-a

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2019 IAŞI. Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2019 sunt publicate în data de 29 iunie pe România TV şi pe site-ul edu.ro.

VEZI AICI CE NOTE AU OBŢINUT ELEVII DIN IAŞI

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2019 IAŞI.  În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și sunt semnate de aceștia.

Rezultate Evaluare Națională 2019. Nota finală se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire.

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2019. Când şi de unde află elevii notele la Capacitate 2019. CALENDAR ADMITERE 2019

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2019 IAŞI. În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei.

După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4 note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală care se trece pe lucrare și este înregistrată în catalogul evaluării naționale.

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2019 IAŞI. Media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată dintre media generală la Evaluarea Naţională (reprezentând 80) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (reprezentând 20%).

Evaluare Naţională 2019: Cum se depune constestaţie şi cum se modifică nota


loading...