REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ GORJ 2018. Vezi ce note au luat anul acesta elevii la CAPACITATE

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ GORJ 2018. Emoţii mari pentru elevii din Gorj. Ministerul Educaţiei publică rezultatele de la Capacitate. Anul trecut, peste 75,64 la sută dintre elevii gorjeni care au susţinut Evaluarea Naţională au reuşit să obţină o medie mai mare de 5, în timp ce 39 dintre cei care au dat acest examen au fost notaţi cu note cuprinse între 1 şi 1,99.

19 iun. 2018, 08:09
REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ GORJ 2018. Vezi ce note au luat anul acesta elevii la CAPACITATE

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ GORJ 2018 Elevii din Gorj au aflat notele de la Capacitate.

VEZI AICI REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ GORJ 2018

Anul trecut, în Gorj, la Evaluarea Naţională s-au înscris 2.961 elevi, însă 81 dintre ei nu s-au prezentat la cele două probe de examinare, iar altul a fost eliminat din concurs din cauza unei tentative de copiere.

Astfel, din totalul şcolarilor care au susţinut Evaluarea Naţională în judeţul Gorj, mediile a 114 copii au fost cuprinse între 2.00 şi 2,99, 490 având medii cuprinse între 8.00 şi 8,99.

De asemenea, nouă elevi au obţinut medii de 10.00.

  • Cum faci contestaţie la rezultatele de la Evaluarea Naţională 2018 pentru clasa a 8-a

Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la unitatea de învăţământ, în perioada prevăzută de calendarul Evaluării Naţionale.

Preşedintele comisiei din unitatea de învăţământ, împreună cu un membru al comisiei, primesc contestaţiile şi le înregistrează.

Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al comisiei din unitatea de învăţământ.

După centralizarea, în centrele zonale de evaluare, a cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, lucrările ale căror note iniţiale au fost contestate se secretizează. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, cu acelaşi tip de hârtie pusă la dispoziţie de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti.

Lucrările se înaintează, prin delegat, comisiei judeţene /a municipiului Bucureşti de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării. Totodată, se transmite un borderou în care se menţionează proba de examen, numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată.

După terminarea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial. În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o altă comisie, formată din profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii. Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi de notare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota care va fi acordată de comisia de contestaţii.

Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă a lucrării este nota iniţială, acordată în centrul zonal de evaluare.

Pentru lucrările care au primit iniţial o notă finală cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de comisia de contestaţii, în urma reevaluării.

Nota definitivă, acordată în conformitate cu alin. (6) şi (7), nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Examenul a început luni, 11 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Miercuri, 13 iunie, a fost organizată proba la Matematică, iar joi, 14 iunie, proba la Limba și literatura maternă.

Evaluarea Naţională se desfăşoară, anual, într-o singură sesiune. Media generală obținută în cadrul EN VIII are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a.

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018

  • 04-08 iunie 2018 Înscrierea la evaluarea națională
  • 08 iunie 2018 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
  • 11 iunie 2018 Limba şi literatura română – probă scrisă
  • 13 iunie 2018 Matematica – probă scrisă
  • 14 iunie 2018 Limba şi literatura maternă – probă scrisă
  • 19 iunie 2018 Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
  • 19 iunie 2018 Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)
  • 20-22 iunie 2018 Soluţionarea contestaţiilor
  • 23 iunie 2018 Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

loading...