Salariații care au copii pot primi bani în plus. Despre ce sumă este vorba și care sunt condițiile pe care românii trebuie să le îndeplinească

Părinții vor primi începând cu anul acesta o deducere suplimentară în valoare de 100 de lei din impozitul pe venit pentru fiecare copil înscris la școală.

02 mart. 2023, 12:02
Salariații care au copii pot primi bani în plus. Despre ce sumă este vorba și care sunt condițiile pe care românii trebuie să le îndeplinească
Un nou beneficiu pentru salariații care au copii

Inițiatorii proiectului de lege au susținut faptul că beneficiul fiscal net pentru românii care au copii este de numai 10 lei pe lună, adică 120 de lei anual, o sumă foarte mică pentru a crește un elev.

Suma este oferită doar salariaților, părinții care realizează venituri din activități independente sau din venituri din drepturile de proprietate intelectuală fiind excluși, lucru care creează discriminare.

Ce condiții trebuie să îndeplinească salariații cu copii

Inițiatorii apreciază că apar următoarele modificări în Codul Fiscal:

  • deducerea fiscală se acordă o singură dată, indiferent de sursele de venit;
  • introducerea deducerii personale și pentru persoanele care realizează venituri din activități independente;
  • introducerea deducerii personale și pentru persoanele care realizează venituri din drepturile de proprietate intelectuală;
  • majorarea sumei care se acordă pentru fiecare copil de la 100 de lei pe lună la 1.000 de lei pe lună, rezultând un beneficiu fiscal net de 100 de lei.

Citește și: Veşti bune pentru familiile cu mai mulţi copii. Majorări importante din martie 2023, anunţ oficial de la Ministerul Muncii

Impactul socioeconomic este unul pozitiv, oferirea unei deduceri suplimentare pentru românii cu copii conducând la mărirea nivelului de trai al acestora.

Proiectul de lege pentru schimbarea și completarea Legii nr. 277/2015 în privința Codului Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se modifică astfel:

Art. I – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al , Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările si completările ulterioare, se modifică astfel:

1. După articolul 66, se introduce un nou articol, art. 66′, cu următorul cuprins: „Art. 66’ Deducerile personale Deducerile personale prevazute de prezentul titlu se acorda o singură dată, indiferent de sursele de venit”.

2. La articolul 68, alin. (6) se modifica si va avea următorul cuprins: „(6) Baza de calcul se determina ca diferența intre venitul brut si deducerea personala, cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol”.

3. La articolul 68, după alin. (6) se introduce un nou alineat, alin. (6′), cu următorul cuprins: „Deducerea personala se acorda astfel:

a) 15% din salariul de baza minim brut pe țara garantat in plata pentru persoanele fizice cu vârsta de pana la 26 de ani pentru fiecare luna de activitate;

b) 1000 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de pana la 18 ani, daca acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din activități independente”.

4. La articolul 72, alin. (2) se modifică si va avea următorul cuprins: „2) Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala, inclusiv din crearea unor lucrări de arta monumentala, se determina de către plătitorii venitului, persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidenta contabila, prin deducerea din venitul brut a deducerii personale si a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei forfetare de 40% asupra venitului brut”.

Citește și: Bilete de tratament pensionari 2023: Descarcă cererea şi află care sunt criteriile de acordare

5. La articolul 72, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2’), cu următorul cuprins: „Deducerea personala se acorda astfel:

a) 15% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru persoanele fizice cu vârsta depana la 26 de ani pentru fiecare luna de activitate;

b) 1000 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta de pana la 18 ani, daca acesta este înscris într-o unitate de învățământ, care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuala”.

6. La articolul 77, alin. (10) lit. b) se modifică si va avea următorul cuprins: „b) 1000 de lei lunar pentru fiecare copil cu vârsta depana la 18 ani, daca acesta este înscris într-o unitate de învățământ, părintelui care realizează venituri din salarii, indiferent de nivelul acestora”

Art. II – Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, prevederile prezentei legi intra in vigoare la 3 zile de la data publicării prezentei legi in Monitorul Oficial al României, Partea I, si se aplica după cum urmează:

a) prevederile pct. 1-3 se aplica începând cu data intrării in vigoare a prezentei legi;

b) prevederile pct. 4-6 se aplica începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării prezentei legi in Monitorul Oficial al României, Partea I.

Proiectul de lege va intra în vigoare dacă va trece de Parlament și este promulgat de Președintele României.