Salarii 2024. Lovitură pentru anumiți angajaţi – Anul 2024 nu va aduce nicio majorare pe card

Executivul a decis să taie absolut tot ce ceea ce înseamnă achiziții, angajări, tichete de valoare, sporuri, sume de bani în urma deciziilor instanței sau plata orelor suplimentare.

11 ian. 2024, 07:00
Salarii 2024. Lovitură pentru anumiți angajaţi – Anul 2024 nu va aduce nicio majorare pe card
Cresc salariile în 2024!

Salarii 2024. În acest an, al unei austerități  impuse de Guvern, unii bugetari nu vor beneficia de nicio majorare de venituri. Astfel, cuantumul sporurilor și a normelor de echipament și de hrană vor rămâne la același nivel ca în luna decembrie 2023.

Sporuri 2024. Se taie toate bonusurile din leafa bugetarilor. Artificiul prin care retribuţiile lunare nu scad!

Ultima variantă a ordonanței austerității prevede menținerea în anul 2024 a cuantumului sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2023, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții

Indemnizația de handicap 2024. Românii cu dizabilități severe vor primi mai mulți bani de la stat

Salarii 2024. Mai mult,  în anul 2024, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se va compensa numai cu timp liber corespunzător. În afara tichetelor de creșă, anul viitor nu vor fi acordate bilete de valoare și nici premii, anunță Ministerul Finanțelor.

Indemnizații, sporuri înghețate la nivel de decembrie 2023
– menținerea în anul 2024 a cuantumului sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2023, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții;

Salarii 2024. Munca suplimentară nu va mai fi plătită, se vor acorda libere

– în anul 2024, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se va compensa numai cu timp liber corespunzător;

Premiile vor fi acordate doar sportivilor, elevilor și studenților cu rezultate excepționale
– neacordarea în anul 2024 a biletelor de valoare, cu excepţia tichetelor de creşă, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, și nici a premiilor prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017; prin excepție, în anii 2024 se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale oficiale, pentru elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distincții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale și naționale pe discipline de învățământ și pentru profesorii care i-au pregătit pe aceștia, cu încadrarea în alocarea bugetară;

– menținerea în anul 2024 a anumitor categorii de drepturi de care beneficiază personalul militar, polițiștii și polițiștii de penitenciare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul brut, la nivelul lunii decembrie 2023;

Indemnizația de hrană rămâne la nivel de decembrie 2023
– menținerea în anul 2024 a cuantumului compensaţiei băneşti, respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană, valoarea financiară anuală a normelor de echipare şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2023.

– numărul maxim de posturi finanțat în anul 2024 din fonduri publice de către instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare să fie stabilit astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condițiile legii cu încadrarea în cheltuielile de personal. Ordonatorii de credite vor stabili numărul maxim de posturi care se finanțează, cu respectarea acestei condiționalități;